Besøkstall

171 121 denne måneden

15 242 138 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding 2010

ÅRSMELDING FOR ORKANGER VEL 2010

Tillitsvalgte i 2010
Styret:

Leder: Hans Kringstad
Nestleder: Laila Fjeld
Kasserer: Hans Christian Falch
Sekretær: Liv Janne Syrstad
Styremedlem: Geir Knutzen
Styremedlem: Vidar Liøkel
Styremedlem: Øystein Solem

Varamedlem: John N. Konstad
Varamedlem: Synnøve Sundli
Varamedlem: Bjørn Johan Vullum

 Valgkomité: Olaf I. Hegglund, Trine Grande Ivarsen, Atle Tuflåt.

 Revisorer: Arnt J. Ustad, Knut Even Wormdal

Medlemmer Orkanger Vel har to typer medlemskap; enkeltpersoner/husstander og bedrifter. I 2010 hadde vi 358 private medlemmer. Dette er 50 færre enn året før, men likevel et av de høyeste medlemstallene i foreningas historie.

Antall bedriftsmedlemskap var 24, mot 34 i 2009.

Vi la giroer direkte i postkassene. I tillegg ble det sendt giroer sammen med programmet for Orkanger 2010 til utflytta ørbygg.

Økonomi

Foreninga har god økonomi. Oppsparte midler vil bli investert i tiltak på Orkanger. 

Utgifter:
Vi skjøt inn 75 000 kroner i Orkdalsbanken skateboardpark. Dette var den største enkeltinvesteringen i 2010.

Orkanger Vel har i tillegg bygd blant annet i lysthus/rasteplass på moloen sammen med Båtklubben Terna. Vi har satt opp spesialproduserte skilt og informasjonstavle i arboretet i Hovslund, og vedtatt å kjøpe to kajakker i et samarbeid med Orkla Fjellsportklubb.

Velforeninga har støttet Nerøra Vel med 20 000 kroner til innkjøp av gressklipper.

Inntekter:
Medlemskontingenten er vår største inntekstkilde med 83 000 kroner. Annonsesalg til hjemmesida og salg av kalendere gir også gode inntekter.

Vi fikk 32 047 kroner fra Norsk Tippings grasrotandel i 2010.

Virksomhet

Foreninga har hatt åtte styremøter i 2010.

Vi har deltatt med dugnadsarbeid og kaffesalg på tre torgdager i regi av Sentrumsforeninga.

Orkanger Vel har arrangert to dugnader i Gammelosen og en ved skateboardparken. 24. april var det vårdugnad i Gammelosen. 19. august arrangerte vi dugnad for å rydde langs strendene etter en flom tidligere på sommeren. 9. oktober kjørte vi på matjord og laget plen rundt den nye skateboardparken.

Frivillige pensjonister har som vanlig sørget for jevnlig rydding rundt turstien. Nerøra Vel, som er tilknyttet Orkanger Velforening, har hatt ansvaret for stell og tilsyn ved de to toalettene i Gammelosen.

Andre arrangement

Festen i Hermetikken:

Festen gikk av stabelen lørdag 19.juni. Dette var femte år med arrangementet. Anslagsvis 500-600 mennesker var inne på området ved stengetid. Opplegget fulgte samme mønster som de foregående årene. Tor Kvarsnes, Jan Egil Skjervø, Elling Breunig og Jan Brevik var sentrale aktører.

Berit Gjølmesli delte minner fra Furumoen med publikum. John N. Konstad fungerte både som konferansier og historieforteller.

Familiedag i Hermetikken:

Ble holdt søndag 27. juni med stort frammøte. Nok en gang var vi heldige med været. Det var gratis padling, roing, ansiktsmaling, natursti, hinderløype og andre leker.

Julegrana:

Tenninga av julegrana på torget fant som vanlig sted første søndag i advent, som falt på 28.november. Vi fulgte tradisjonen fra tidligere år: Pål Ove Lilleberg talte og sang. Frelsesarmeen deltok. Kulda førte til at Orkdal skolekorps måtte trekke seg. Sentrumsforeninga bidro med nisser og godteposer. Bunnpris ga bort gløgg og pepperkaker. Ca. 200 små og store deltok.

Jul på Nedre Rømme:

Orkanger Vel var arrangør sammen med OIF fotball og Orkanger Aktivum 18. desember. Det var salg av juletrær og lokale produkter, åpning av akebakke, pepperkakehus-konkurranse og jakt på Nedre Rømme-nissen.

Gammelosen:

Hinderløypa i Hermetikken er gjort ferdig.

Vi har kjørt på sand på strendene fra eget lager.

Orkdal kommune satte opp toalettbygg ved Hermetikken etter henstilling fra Orkanger Vel.

Hovslund:

Orkanger Vel har kjøpt inn skilt i metall som forteller om de enkelte treslagene. Vi har også kjøpt ei flott informasjonstavle med kart og oversikt over de forskjellige vekstene. Disse erstatter provisoriske skilt.

Avisa Sør-Trøndelag har dekt deler av utgiftene. Velforeninga samarbeider med Reidar Omland ved Orkanger ungdomsskole. Vi forsøker å utvikle samarbeidet med skolen i arboretet.

Orkdalsveien:
Som vanlig har vi satt ut benker og blomsterkasser langs hele Orkdalsveien. Blomsterkassene selger vi til forretninger for å forskjønne gata

Trivselsprisen:
Prisen gikk i år til Oddbjørn Fossland og Vidar Liøkel. De to representerer det beste ved dugnadskulturen på Orkanger. Prisvinnerne fikk den tradisjonelle plaketten og 1500 kroner hver i påskjønnelse. Overrekkelsen fant sted på Nedre Rømme 26.juni.

Hjemmesida:
Orkanger Vel fikk egen hjemmeside i mars 2008. Vi har sørget for å oppdatere den med nyheter jevnlig. Det har gitt en kraftig økning i besøket. Gjennomsnitt antall unike brukere ppr døgn nådde ca 1300 i 2010. Orkangervel.no er en av de best besøkte sidene i distriktet.

Målet er å gi folk på Orkanger en god kilde til lokal informasjon, samt å skape interesse for og debatt om lokale samfunnsspørsmål.

Uttalelser/politisk arbeid:

Det har pågått et omfattende og viktig planarbeid i Orkdal kommune. Orkanger Vel avga i mai høringsuttalelse til kommunedelplan for Orkanger, Gjølme og Fannrem, også kalt Orkdal 2040. Sentrale innspill var:

* Nytt kulturhus i sentrum for å stimulere kulturlivet, styrke sentrum og handlegata, og oppnå
sambruk av lokaler med skolene.
* Utvide friareal vest for Gammelosen.
* Sette av området mellom OTI og Sponplaten til offentlig formål, blant annet med tanke på framtidige undervisningstilbud.

Orkanger Vel var også representert i Visjonsutvalget for Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen, som avga uttalelse til Orkdal 2040.

Før sommersesongen tok vi initiativet til et møte med utekontakten, skolene, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådet ved ungdomsskolen og lensmannen for å forebygge hærverk og ordensforstyrrelser i Gammelosen.

Velforeninga har skrevet leserinnlegg om sentrumsutvikling og deltatt på to folkemøter om Orkdal 2040.

Vi engasjerte arkitekt Håkon Hamnes i selskapet 3D design for å lage en modell av mulig kulturhus i ST-kvartalet. Hamnes beregnet også arealbehov mv for å vise at en slik løsning er realistisk. Orkanger Vel brukte 15 000 kroner på prosjektet.

I brev til Orkdal kommune har vi på ny tatt opp problemet med hus som står tomme og forfaller.

Skateboardparken:

Orkdalsbanken skateboardpark ble åpnet 25. september. Ordfører Gunnar H. Lysholm var til stede sammen med representanter for Orkdal sparebank og Orkdal sanitetsforening. Det er sparebanken, kommunen, sanitetsforeninga og Orkanger Vel som har finansiert anlegget. Orkanger Vel har hatt ansvar for prosjektet og står som eier.

Skateboardparken ved sørenden av Gammelosen består av flere ramper i betong. Den representerer et nytt tilbud til barn og unge. Totale kostnader kommer på ca. 800 000 kroner.

Planer for 2011:

Bygging av soltribune og rullestolbane på stranda nord i Gammelosen er det største prosjektet i 2011. Planen omfatter også asfaltering av et sammenhengende område mellom tribune, rullestolbane, handikap-parkering og handikap-toalett.

Prosjektet fikk i november 125 000 kroner i støtte fra Extrastiftelsen. Dette er et kvalitetsstempel. Vi samarbeider med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke som er søknadsberettiget organisasjon.

Alle kommunale godkjenninger er i orden. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har vurdert anlegget. Planlagt byggestart er tidlig vår 2011. Arne Vangen og Leiv Garberg har prosjektert og kostnadsberegnet. Totale kostnader er beregnet til ca 255 000 kroner. Det er i tillegg planlagt dugnadsarbeid for ca 100 000 kroner.

Oppsummert 2010 har vært et nytt aktivt år i Orkanger Vels historie. Vi har hatt stor oppslutning om arrangementene våre. Driften i Gammelosen og Orkdalsveien har gått bra. Foreninga har solid økonomi, og styret har dermed muligheten til å peke ut nye satsingsområder.

 

 

Publisert 08.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Øystein Sødahl 12.10.2011 07:04
Vedr. kulturhus i ST-gården vil jeg foreslå for å få igang aktivitet, at man tar utgangspunkt i og arbeider for et leieforhold, foruten omregulering til kulturformål. Jeg formoder at dette allerede er på gang.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse