Besøkstall

120 674 denne måneden

16 463 279 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ruster opp Orkanger-perle

Hovslund_007_1.jpgOrkanger Vel sørger  for at en av de delvis gjemte og glemte perlene på Orkanger nå blir pusset opp. Vi høvler og gruser turstier og parkeringsplass ved arboretet i Hovslunden. Hit bør du ta deg en tur for å nyte utsikten og se på spennende vekster.

 

Det er nå 20 år siden Orkanger Vel med daværende leder Gunnar I. Ustad i teten startet arbeidet. Tanken var å lage eet rekreasjonsområde i Hovslunden, nær det nye boligområdet i Bakkan.

Det ble plantet over 20 treslag på stedet - både hjemlige og mer eksotiske arter. Plantinga skjedde i samarbeid med Orkanger ungdomsskole. I 1992 satte elever ned  blågran, sitkagran og Douglas-gran. Det vokser også blant annet alm, ask, eik, tuja og einer i Hovslunden.

Lærer Ivar Wormdal la ned et betydelig arbeid i mange år. Senere har Wormdals kollega Reidar Omland tatt seg av den botaniske perlen på Orkanger.

Orkanger Vel pekte seg ut Hovslunden som satsingsområde allerede på slutten av 1970-tallet. Skogklyngen ligger strategisk til midt i boligfeltet. Stedet var preget av rik vegetasjon og et yrende fugleliv i tida før boligbygginga.

Velforeninga tok ansvaret for prosjektet. Både grunneier Johan Richter, som var forstkandidat, gartner Lars Wormdal og Sør-Trøndelag skogselskap var involvert.

Hovslund_009_1.jpgHovslunden blir nå satt i bedre stand. Stien høvles og skal gruses (bildet). Orkanger Vel betaler for maskinarbeidet. Vi håper at folk i større grad begynner å bruke denne idyllen igjen. Kanskje kan skolene også dra nytte av stedet i undervisninga.

Vi håper også at det er mulig å samle folk til dugnad for å rydde i busker og kratt.

Under ser du utsikten fra Hovslunden en tidlig høstkveld.

Hovslund_013_1.jpg

 

Publisert 21.10.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse