Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal ber om mer gråstein: Mangler masser til havna

rokoll1_1.jpg

Orkdal kommune ber Statens Vegvesen om hjelp for å bygge ut havna på Grønøra Vest. Kommunen mangler rett og slett gråstein til å fylle opp det som skal bli nytt havneanlegg vest for utløpet av Orkla - mot Gjølme.

Kapasiteten på havna er på bristepunktet. Det er behov for å bygge ut mer kaiplass så snart som mulig.

I et brev til Statens Vegvesen skriver plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad i Orkdal kommune blant annet:

"Vi er kjent med at det skal gjennomføres flere vegprosjekter i vår del av fylket og vi håper at overskuddsmasser i størst mulig grad kan kjøres til Grønøra vest og dermed bidra til en samfunnsmessig gunstig bruk av steinmassene."

Grønøra Vest ble bygd ut med tunnelstein fra nye E 39. Planen var at masser fra E 39 også skulle sikre ny havn, men det ble ikke nok stein til dette.

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn mener det haster med å utvide kapasiteten på Orkanger.

Orkdal kommune har "bestilt" stein fra en planlagt tunnel i Klingliene. Denne skal imidlertid brukes til fortau og gang- og sykkelveg på Svorkmo.

Kommunen ber om at masser fra andre anlegg  blir fraktet til Grønøra Vest.


 

Publisert 28.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse