Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strid om p-hus for OTI-sentret: Kan ramme Idrettsparken

oti2.jpg

Ap, Senterpartiet og Venstre vil pålegge OTI-sentret å bygge parkeringshus. Orkdalslista, KrF og Høyre synes ikke p-hus er nødvendig.
Saken har prinsipiell betydning for Orkdal som "grønn" kommune. Den kan dessuten få store praktiske følger for Idrettsparken og Orklahallen.

Hovedutvalg for forvaltning stemte onsdag over OTI-sentrets forslag til storstilt utbygging.

Nede i artikkelen kan du se hvilke politikere som stemte ja og nei til krav om parkeringshus.

Utbygging av sentret er lov siden området ligger innenfor den røde streken. Men spesielt parkering er et viktig tema som politikerne kan styre. To sentrale spørsmål er:

1. Antall parkeringsplasser.

2. Om parkering skal ligge på bakken, eller i p-hus - i høyden. (Under bakken er trolig uaktuelt pga grunnforhold og flomfare.)

Hvorfor er parkering viktig?

1. Prinsipelt:
Orkdal kommune har vedtatt at arealene i sentrum skal utnyttes bedre. Bare en begrenset del av forretningstomter (35 prosent)  kan brukes til bakkeparkering. P-hus BØR ellers benyttes i størst mulig grad. Begrunnelsen er fortetting og miljø. Utfallet av OTI-saken kan danne mønster for  framtida.

2. Praktisk:
For få parkeringsplasser ved OTI-sentret vil ramme den frivillige aktiviteten ved Orklahallen og i Idrettsparken. Parken kan ende som kundeparkering for OTI. Det kan komme svømmehall ut mot Tverradkomsten. Mye taler for at OTI-kunder vil okkupere denne.
Det er behov for å se OTI-utbygginga i sammenheng med Idrettsparken.

Orkdal kommune har tidligere krevd at OTI-sentret setter av plass til 1100 p-plasser ved utbygging. Sentret selv mener at 600 er nok. P-hus er dyrt.

Med 600 plasser kommer OTI (tilfeldigvis?) innenfor en magisk grense: Kravet om maks 35 prosent av tomteareal til bakkeparkering.

Aps Finn Willy Sæther fremmet onsdag forslag om at Orkdal kommune krever p-hus for en tredel av parkeringsplassene ved OTI. Da blir området utnyttet bedre. Indirekte kan dette også forhindre store problemer for idretten som nabo.

Det endte 7-6 for p-hus i hovedutvalget. Her ser du hvem som stemte hvordan:

JA TIL KRAV OM P-HUS:
Arbeiderpartiet:
Finn W. Sæther, Tina Øyås, Kåre Ola Kurås, Atle Olav Sognli.
Senterpartiet:
Rasmus Skålholt, Anders Husdal.
Venstre:
Lavrans Skuterud.

NEI TIL KRAV OM P-HUS:
Orkdalslista:
Per Kirkaune, Khadija M. Ali, Berit Westrum Johansen.
Kristelig Folkeparti:
Kari Tronvoll.
Høyre:
Eystein Løkken.
Uavhengig/eks FrP:
Joar Syrstadeng.

OBS1:
Saken er ikke avgjort. Planen går snart ut på høring, slik at bla. OIF kan vurdere forslaget. OTI-sentret har ikke hatt noen dialog med idretten.

OBS2:
OTI-sentret har i dag en styrtrik eier i Storebrand. Varehuset er likevel gratispassasjer og henter i dag åpenbare gevinster ut av den frivillige aktiviteten på andre siden av Tverradkomsten.

 

Hans Kringstad

 

 

Publisert 19.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

skandale 20.02.2011 20:37
En skandale at Otisenteret og dets eiere aldri har ønsket samarbeid med Oif og Idrettsparken.

Parkering-TAK? 19.02.2011 16:53
Parkeingshus er selvsagt dyr - se på Skaun! Men hvorfor ikkke prosjektere parkerings-TAK? Ser man igjen på Skaun er jo parkeringstaket den eneste delen av DET prosjektet som er vellykket, og det er ingen bakdel for bygget å ha et skikkelig solid tak. Parkering på taket med heis? Om de ikke vil DET så er det bare viljen det skorter på! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse