Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkeskommunen: Bekymret for Orkanger sentrum

05042009250_2.jpg

* Sør-Trøndelag fylkeskommune er redd den store utbygginga av OTI-sentret kan skade annen handel på Orkanger.
* Fylkesmannen mener mest mulig parkering må komme under bakken (eller i p-hus).
Ingen av innvendingene får betydning.

Dette framgår av saksframlegget når hovedutvalg forvaltning onsdag skal behandle forslag til reguleringsplan for OTI-sentret.

Forslaget til reguleringsplan er en helhetlig framstilling av ei gigantisk utbygging. Her er tre tema som opptar myndighetene:

1. Eventuelle følger for handelen ellers på Orkanger, og trolig spesielt i handlegata. Sør-Trøndelag fylkeskommune skriver følgende i en uttalelse til OTI-planene:

Utbyggingen bør ikke få et omfang som i vesentlig grad endrer handelsfordelingen mellom OTI-sentret og Orkanger for øvrig. Det er ønskelig med et levende handelsmiljlø og bymiljø også i øvrige deler av Orkanger (viser til Orkdal 2040).

Orkdal kommune viser kort til at OTI-sentret ligger innenfor den røde streken. Sentret får bygge ut.

2. Parkering bør i minst mulig grad skje på bakkenivå. Arealene bør utnyttes effektivt, mener Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (staten).

Orkdal kommune viser til at OTI-sentrets plan holder seg innenfor kravet om at maks 35 prosent av tomta skal brukes til bakkeparkering. Det er satt av plass til p-hus ved et evt byggetrinn to.

Dagens fylkesmann Kåre Gjønnes var for øvrig den som for 30 år siden presset gjennom etablering av varehus i OTI-lokalene i stedet for i sentrum.

3. Byggehøyde. Det nye OTI-sentret kan få fem etasjer og bli 25 meter høyt på det høyeste.

Rådmannen påpeker at dette er maks-høyde på næringsområder. Det er ikke eksplisitt gitt tillatelse til å bygge så høyt ved kjøpesentre. Rådmannen anbefaler likevel å legge forslaget ut på høring.

OTI-sentret argumenterer med at ei høyblokk er en god visuell og etstetisk løsning i et flatt og kjedelig landskap.

For naboer som Orkanger Idrettsforening og Orklahallen er trolig parkeringsdekningen mest interessant. Orklahallen mister mye parkering når hallen bygges ut.

I ytterste fall kan handlende og deltakere på idrettsarrangement komme til å konkurrere om p-plasser.

Visjonsutvalget tok opp denne utfordringen i vår. OIF kan avgi høringsuttalelse.

 

Publisert 12.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Det er bra! 13.02.2011 01:19
Det er helt åpenbart bra for Orkdal og Orkanger når Trondheim er bekymret for handelen! Minner om at Orkanger i en periode med sterke ekspansjon på 1700-tallet (den gang byen lå innenfor en "bymur"???) kom det kongelig forbud mot utbygging av handel på Orkanger, noe som la hele Orkdalen i band i 150 år. Det var 238 innbyggere på Orkanger ved folketellingen ca 1810. Hovedsakelig fiskere. Handelsprivilegier fikk man ikke, det ble forbudt. Det var først Thamsfamilien som klarte å sprenge dette. Og nå når Trondheim har lagt seg bak en ny bymur, AKA bomring, er det klart man blir bekymret når alternativer vokser fram utenfor ringen. Jeg er nesten nabo med OTI. 25 meter høyt, jeg og flere med meg skal leve godt med det OTI har vært en god nabo. Bygg gjerne parkeringshus, men bygg ut og la Trondheim få seg en skikkelig en på kjaka! Erik Prestmo

Hans Kringstad 13.02.2011 09:42
Bare tre saksopplysninger: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune er ikke Trondheim, men inkluderer Orkdal.2.Fylket har et ansvar for å se til at regionsentrene utvikler seg i tråd med politiske vedtak. Sentralt her står kompakte sentra og å hindre for mye spredning av handelen i kommunen. 3. Uttalelsen fra ST fylke gjelder Orkanger isolert, ikke forholdet til Trondheim. Så diskusjonen: Er OTI-utbygginga bra eller dårlig med tanke på et kompakt sentrum med lite bilbruk? Der er meningene sikkert delte. Selv har jeg en mistanke om at jo større OTI-sentret blir, dess sterkere krav kommer det om bilbru direkte over til Bårdshaug Vest og ny E39.

OK bilbru! 13.02.2011 14:42
Skal det komme ny bilbru, bør man pluklke fram forslaget fra representanten Ulrik Olsen fra ca 1974. Bilbrua skal selvsagt ikke ligge oppe ved dagens campingplass som de nærsynte politikerne har fått for. Den skal ligge i fortsettelsen av veien forbi Trykkeri 1 og det skal være tilførselsvei til industriområdet. alle kan ved selvsyn se at Vigorbrua er alt for dårlig! ErikP

Tvilsom løsning 13.02.2011 19:39
Bilbru her er løsningen de innleide ekspertene i Selberg arkitekter advarer mot. De mener en slik løsning vil øke biltrafikken, spre handelen og svekke sentrum. Dessuten vil brua gå rett inn i den planlagte Orklaparken, men det er en annen sak. Hans K.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse