Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal får to heltidspolitikere (nesten)

defaultimage_1.jpgKommunestyrets flertall vedtar en kraftig styrking av den politiske ledelsen i Orkdal. Varaordføreren får fra høsten av 50 prosent stilling, mot 20 prosent i dag.

I lønn gir halvstillingen ca. 400 000 kroner til neste varaordfører.

Ordfører Gunnar H. Lysholm (bildet) lønnes som stortingsrepresentanene: 724 100 kroner.

Varaordførerens godtgjørelse regnes i prosent av ordførerlønna. 50 prosent tilsvarer 362 000 kroner.

I tillegg foreslår flertallet at varaordføreren fra neste periode (2011-2015) skal ha en fast godtgjørelse på seks prosent: ca 43 000 kroner.

Da er vi på 405 000.

En varaordfører vil normalt også være gruppeleder for partiet sitt. Dermed kan han/hun plusse på ytterligere ca. 30 000 til 60 000 kroner - alt etter hvor stor gruppa er.

Varaordførerjobben på 50 prosent kan altså gi ei bra årslønn fra neste periode. Men det kan jo hende varaordføreren må jobbe mer enn 50 prosent. Hvem vet.

Også lederne i hovedutvalgene får ca. 43 000 kroner i fast godtgjørelse.

For alle unntatt ordføreren kommer i tillegg en møtegodtgjørelse på 180 kroner pr time. Den er 160 kroner i dag.

Godtgjørelse for legitimerte utgifter til barnepass settes nå til 120 kr pr time mot 100 i dag.

Godtgjørelse for IKKE dokumentert tapt arbeidsfortjeneste er til 800 kroner pr møte. Legitimert inntektstap dekkes.

Ap stemte mot å utvide varaordførerstillingen i formannskapet. Ap foreslo også 170 i stedet for 180 kroner pr time i møtegodtgjørelse, men ble alene.

Flertallet begrunner den økte varaordførerstillingen med tidkrevende, interkommunalt samarbeid. Saken blir avgjort i kommunestyret onsdag.

OBS!
Siste gang orkangervel.no skrev om godtgjørelsene kom det en kritisk bemerkning pr mail fra politisk hold.

Jeg gjentar derfor at det ovenstående for all del ikke må oppfattes som en anklage om ekstravaganse. Derimot:

1. Kanskje er det lettere å rekruttere politikere når folk ser at det finnes godtgjørelser som sikrer at du ikke taper penger.

2. Folk skal vite at politisk arbeid skiller seg fra idealistisk arbeid i idrettslag eller velforeninger - der det ikke finnes godtgjørelse.

OBS2:
Si fra om evt regnefeil eller misforståelser. Reglementet er litt innfløkt.

Hans Kringstad

 

Publisert 06.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

john olav wåtland 06.02.2011 22:25
var på møtet tirsdag kveld.kveldens klareste tale hadde ordfører lysholm..byggestart tli våren såfremt budsjettet på 28 mill.holdt.en klar og sterk politiker,som plasserer skapet der der hører hjemme,liker vi alle...... nilssen og opøyen la fram en skisse der de har tegna inn svømmehall.genialt å legge den på ei tomt som idag ligger brakk.. 2 store spørsmål står da igjen etter dette møtet. 1: parkering 2: finansiering av svømmehall. ni.og øpøyen har tegna inn 103 p-plasser rundt hallen.alt alt for lite.parkering ved HALLEN/OTI/SIRKUSTOMTA må sees i sammenheng.sirkustomta brukes idag til 6-7 arrang..og til parkring ved store arrang. i hallen ca 15-20 ganger pr.år.....etter min mening så er dette "beste tomta i byn".i framtiden så vil et signalbygg reise seg her..skole,kulturhus,hotell ol. er noe som man bør prioritere......og det utelukker parkering i den skalaen vi har idag.....da står vi igjen med HALLEN/OTI....domus og oti unngikk p-kjeller sist de bygde ut..denne tabben kan ikke myndighetene gjøre en gang til....oti må tvinges til å bygge p-kjeller denne gangen.ved dagens hovedinnkjørsel/vanngrav så bør nedkjøringa til en p-kjeller begynne.....videre så bør hoveddelen av utvidelsen på oti bygges mot TVERRADKOMSTEN/HALLEN.fra kjelleren går heisen opp til otis x-antall etager og til toppen....der går det ei gang-bru til HALLEN.den har 3 " utløp" 1: til hjertet av ny hallen. 2:til svømmehallen. 3: til uteomerådet/sørlige delen av kunstgressbanen....... ved dette samspillet så dekkes NYHALLENs/OTI senterets parkeringsbehov i fremtiden.OTI har fremdeles uteparkering men ikke i den skalaen de selv drømmer om...... framtides kjøpesenter vil innholde mere enn butikker/spisesteder.norge er sørgelig akterutseilt på dette omerådet.kino,spa,leikeparker,bowling,badeland,akvarium,tivoli,billjard ol. er ting som ethvert kjøpesenter,som vil overleve i framtiden,trenger å selge inn.... man kan ikke tvinge oti til å bygge noe av dette.men løsningen ligger der som en gave fra oven.GAMMELOSEN/NYE ORKLAHALLEN er nærmeste nabo og vil dekke otis behov for "opplevelser" i all framtid.... drefor er det naturlig at oti senteret/storebrand sponser deler av en ny svømmehall/mini badeland/spa-velvære avdeling rett over gata.....OTI HAR VÆRT GRATISPASSASJER LENGE NOK NÅ....... john olav wåtland.7300 ner -øra

Svend Åge Sæther 07.02.2011 17:45
Parkeringdkjeller er kanskje vanskelig med tanke på grunnvann etc. på grunn av sjø og elv. Men parkeringshus er vel smart å pålegge en utbygger.

Hans Kringstad 06.02.2011 23:17
Helt enig. Jeg tok opp spørsmålet i Visjonsutvalget i vår om parkeringsløsning når OTI bygger ut. Det ideelle vil være en utbyggingsavtale der OTI-sentret bygger p-hus feks der bensinstasjonen ligger. Lett tilgjengelig for OTI og for hallen/Idrettsparken. OIF/Orklahallen burde vært trukket inn i utbyggingsplanene på et tidlig tidspunkt. Hallen og Idrettsparken er nesten ikke nevnt i forslaget til ny reguleringsplan som OTI-eierne har laget. Det er viktig å se OTI og hallen/parken i sammenheng. Skissen til svømmehall betyr feks at OTI-kunder vil parkere full parkeringa ved svømmehallen på travle lørdager. Idrettsparken er for verdifull og OTI-eierne for rike til at de skal være med som gratispassasjerer.

politiker, ung sådan 06.02.2011 22:18
Fint at Kringstad belyser emnet lønn og godtgjørelser innenfor politikken. Det blir for gammeldags å nekte åpenhet rundt lokalpolitikere og politikken deres.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse