Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Her kan det bygges i Orkdal: Se oversikt

Gronora_035_1.jpg

En detaljert oversikt viser at det finnes plass til 1650 boliger på Orkanger, Fannrem og Gjølme. Hvert eneste boligfelt er sortert etter reisekonsekvens - dvs hvor mye biltrafikk utbygging vil gi. Rømme Øvre er størst og best målt i miljøvennlig beliggenhet.
Se oversikten lenger ned.

Ikke alle boligfeltene i boligfeltbasen er byggeklare. Men basen viser en reserve som vil holde i mer enn 20 år med ventet folkevekst.

Orkdal kommune har vedtatt å prioritere utbygging som tar hensyn til klima og miljø. Feltene måles derfor etter beregnet reiselengde til jobb osv.

Det er årsaken til at feks Joplassen på Orkanger kommer bedre ut enn Vormstad.

Politikerne i Orkdal har i tillegg vedtatt å prioritere utbygging med fjernvarme. Foreløpig er dette aktuelt på Orkanger.

Her er et utdrag fra boligfeltbasen. Feltene er rangert etter hvor miljøvennlige de er. Hele oversikten finnes på trondheimsregionen.no.

1. (og best) Rømme Øvre, Orkanger. 300 boliger.

2. Orkdalsvn 45-57, Orkanger.60 boliger.

3. Orkanger stasjon. 20 boliger.

4. Hell Bil/brannstasjonen, Orkanger. 60 boliger.

5. Haldogard, Fannrem. 20 boliger.

6. Nerviksbakkan, Orkanger. 100 boliger.

7. Kleivan, Fannrem. 209 boliger.

8. Skauge, Fannrem. 50 boliger.

9. Kleivan utvidelse, Fannrem. 190 boliger.

10. Follo camping, Evjen. 22 boliger.

11. Joplassen, Orkanger. 80 boliger.

12. Kvam, Fannrem. 18 boliger.

13. Øyen vest, Evjen. 25 boliger.

14. Åsheim, Fannrem. 30 boliger.

15. Råbygda, Gjølme. 20 boliger.

16. Joplassen utvidelse, Orkanger. 120 boliger.

17. Gjølme øst. 54 boliger.

18. Gjølme vest. 50 boliger.

19. Kvamslia, Fannrem. 55 boliger.

20. Ustjåren, Fannrem. Antall ikke avklart.

21. Rislia, Fannrem. 95 boliger.

I reisekonsekvens er Ustjåren 50 prosent dårligere enn de beste.

Mange av feltene byr på problemer. Kvikkleire er en ting, vansker med å finne investorer er en annen. Rømme Øvre kalles indrefileten i Orkdal. Men ingen bygger.

Orkdal kommune har også en utfordring siden Martin Tangen Gudmundsen lar være å utvikle noen av de mest attraktive eiendommene på Orkanger. 

Publisert 25.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Bra! 25.01.2011 21:50
Lista ser logisk ut, og i samsvar med magefølelsen og bekrefter den lenge følte mistanken om at KrF (som vanlig ikke har bakkekontakt, snarere mer luftige kontakter, noe som illustreres ved deres satsing på Ustjåren.....) Lista ser grei ut, og bare understreker, med så store tomteressurser, så lett tilgjengelig, bør man åpne for at private i større grad får anledning til å bygge eneboliger senteralt, innklusive på Sæther-Rømme. For det er ett poeng som forsvinner nå når man reklamerer som hardest for blokkleiligheter : argumentet om at høy kvadrameterpris (markedsverdi) liksom skal garantere at blokkleilighter er mest etterspurt, blir ganske så feil. Man sammenligner som så ofte i politikken pærer og bananer. Blokkleilighetene som danner prisgrunnlaget er i mye større grad splitter nye, det er førstegangssalg til stor profitt for utbygger og selger. Mens eneboligene som regel er 3 eller 4-gangssalg, eldre boliger, som som oftest er noe nedslitt og som må pusses opp. Det vet jeg som kjøpte hus og tomt for mindre enn en halv million, og som kommer til å få 2 mill for huset etter snart 20 år med ny hobby, snekkering, maling, gulvlegging og muring og støyping. Men jeg har jobbet for egen pengepung! Jeg teller 550 boliger på Orkanger blant de 6 fremste beliggenhetene. med vanlig familie tilsier det 2200 nye beboere, kanskje så mye som nærmere 3500 basert på hvem som faktisk flytter hit og familiestørrelse. Det er en så formiddabel vekst på så kort tid at det nesten er en katastrofe. Derfor har vi god råd til å senke nivået, unngå så høy utnyttelse og så tett befolkning i de nye områpdene, rett og slett, legg vekk blokkbebyggelses-planene og resduser veksten ved å bygge mange eneboliger i stedet. Penere blir det også, for det er DET som er Orkanger-stilen! ErikP

ståle stil 26.01.2011 16:33
Orkanger-stilen? Må no vær i følge dæ det da? Orkanger må nok utvikle sæ litt for å bli et brukandes sted i framtia, og da treng vi fortetning i det som burde bli sentrum, da snakke vi bondelandet som refereres te som Sæther-eiendommen. Oppi bakkan kan det fint vær eneboliga, men i det som ska bli et sentrum må det vær muligheter for å ha butikka og ikke en hageby med folk som klage på nattlige aktiviteter (jmf. gamle Pub'en). Men det e mi mening. Ska ikke prek alt som fakta.

Butikka? 26.01.2011 20:56
For det første, hvilke butikka? Undersøk først HVEM som vil satse egne penger på butikker der..... Deretter tenker du over bissniss-modellen du har omfavnet : butikker i første etasje, millionleilighter i andre. Jeg tipper at de som må betale 3 mill for å bo rett over sjenkestedene dere lokker med, vil ha det like stille om aftenen som oss priviligierte med hage.... Men det er bare ETT poeng. Har du tenkt over at absolutt alle sjenke- og bevertningssteder startet opp her i "sentrum" siden 1970 - bortsett fra de nåværende da, som er relativt nystarta, har gått konkurs? Det bør helle litt kaldt vann i blodet på amatør-byplanleggere og på investorer. Ingen kan si at det var på grunn av naboklager at Pepita gikk konkurs, både en og to ganger...... Jeg må si at jeg er litt skeptisk til framtidsdrømmene om en BY her på Orkanger. Om det først skal sies tror jeg det blir en soveby.... Men om vi skjærer gjennom den Gordiske Knute, og bebygger åkrene mellom Orkanger og Fannrem og slår sammen til stordrift, så HAR vi allerede Sør-trøndelags nest største bymessige boligkonsentrasjon. Da ligger i allefall ikke det geografiske sentrum i ny-byen i Orkdalsveien..... ;-)) EP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse