Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vormstad camping: 7 -5 for ideen bak Orkdal 2040

sentrum6.jpg

Senterpartiet og Orkdalslista stemte onsdag nok en gang MOT selve ideen med Orkdal 2040: Ideen er fortetting, mindre bilbruk og lavere utslipp av klimagasser (bildet).
De to partiene vil ha nytt  boligfelt på Vormstad camping og mer bilkjøring. Men denne gangen tapte de.

Rådmannen advarer sterkt mot å gjøre om campingplassen til boligfelt med 30-40 boenheter. Et slikt vedtak vil stride mot nylig vedtatte planer. Hovedutvalg for forvaltning stemte over saken onsdag.

Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Venstre fulgte rådmannens råd.

Senterpartiet og Orkdalslista gjorde det ikke. FrPs Joar Syrstadeng (som er på vei fra FrP til Høyre) fulgte Sp og Orkdalslista.

Dermed ble det 7-5 FOR Orkdal 2040-ideen. Dvs 7-5 MOT enda et boligfelt langt fra sentrum.

Forslaget om mer boligbygging på Vormstad kom fra Senterpartiets Rasmus Skålholt. Skålholt er leder i hovedutvalget.

Gjennom flere år har han nesten konsekvent stemt mot samling og for spredning av sentrumsfunksjoner. Skålholts politikk strider mot den politikken han selv har vedtatt i overordnede planer.

Mer boligbygging på Vormstad kan virke kurant, men er det ikke fordi:

1. Orkdal kommune har vedtatt en klima- og energiplan som sier at "Boligbygging (...) skjer i hovedsak der det er tilgang til offentlig transport eller gangavstand til sentrumsfunksjoner."

2. Orkdal kommune har sluttet seg til retningslinjer for boligbygging i regionen. De sier bla at kommunen skal prioritere boligbygging slik at det taa hensyn til klima og miljø. Reiseavstander skal være kortest mulig.

3. I kommuneplanen har Orkdals politikere vedtatt at vi er en foregangskommune med fokus på lave klimautslipp.

4. Ved all utbygging skal det satses på løsninger som legger til rette for sykling og gange.

5. For øvrig er det allerede godt med ledige boligtomter på stedet.

På Vormstad vil trolig ingen barn kunne gå eller sykle til skolen. De aller fleste voksne vil kjøre bil til jobb bla. på Orkanger.

Rådmannen skriver at en så stor utbygging bør skje i sentrumsområdene - og at en så stor sak uansett bør behandles når hele kommuneplanen fornyes i 2012.

Dette er Senterpartiet og Orkdalslista uenige i.

PS: Flertallet kunne blitt motsatt om ikke eieren av Bunnpris på Vormstad gikk ut i ST onsdag og advarte mot boligfelt i stedet for turisme - av frykt for at butikken ryker uten campingplassen.
 

Publisert 19.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Det du itj forstår! 23.01.2011 14:24
Vi vil itj ha "by" utii hær berre for å ha "by". Vi vil itj fløtt Lamon te Orkanger. Vi vil behold det litt spesielle bøgdaby-preget. Derfor står du og dokk for en feilslått politikk. My heiller bøgg ut eneboliga oppå Fainnremsmoen. Om nødvenddig fløtt "sentrum" einno lenger oppover dal'n - om det e det som ska te for å berg Orkanger som Orkanger! Det bor nok folk på Øra, skolan e sprengt, så om alternativet e å bøgg foill flata av digre blokke, bærre for å fyll de skolan som nå planlegges, da sei æ - latt de vær! ErikP

Det bli itj no koselig og kompakt småby! 23.01.2011 03:07
Derimot bli det et støgt boligblokk-kompleks som veks fram, et smakløst fremmed-element i forhold te Kåresgata og Nerøra - og heile resten av dal'n.... Det bli som på Lamon - et strøk folk fløtte inn i før dæm e etablert - og fløtte fra så fort dem får sæ familie! Koss kainn æ sei det? Jo vi bodd i Lademoens Kirke Allè før vi fekk onga, fløtta te stør leilighet i Stadsingeniør Dahls gate - og rømt te Orkanger og Røhmesmoan ætter at deinn først arvingen væl va fødd. Hadd alternativet vært blokkleilighet i Røhme Amfi, hadd vi blitt i By'yn, liksågreitt!

Til Erik P 23.01.2011 11:36
Det blir litt misvisende å trekke en slik konklusjon ut fra hva du selv synes er best boform. Sjekk Statistisk Sentralbyrå, så ser du at halvparten av landets boliger IKKE er enebolig. Prisen pr kvm på leiligheter er mye høyere enn for eneboliger. Og arealknapphet i tettbygde områder gjør det umulig å bygge som da du var ung. "Folk flest" bor faktisk tett. Hans.

Ørbøgg med ainna mening 22.01.2011 00:59
Folk må da få bo kor dæm vil. Ikke bestæm utfra egne interessa. Det e itj aill som vil bo i terrasseleiligheta sjø, sjøl om det hørres fortreffelig ut.. Nån vil vil ha litt luft roindt sæ, og det får dæm itj på Orkanger.......

Vi får ikke bo der vi vil 22.01.2011 08:53
Rasmus Skålholt sier også at folk må få bo der de vil. Men det får de ikke lenger. Rasmus Skålholt og andre politikere har nemlig vedtatt en boligpolitikk med særlig to prinsipper: 1. Dyrkamark skal vernes. 2. Vi skal bo slik at vi reiser kortest mulig til jobb, skole etc. Det er også vedtatt i Interkommunal arealplan at det skal bygges tettere - dvs mer leiligheter, mindre eneboliger. Sånn er det fordi politikerne (Rasmus S. er en av dem) sier at vi må utnytte arealene bedre og få ned utslippene av klimagasser. Mvh Hans K..... PS: Det er fullt mulig å flytte til Vormstad - se finn.no.

Hvorfor er folk mest enige med Skålholt? 20.01.2011 09:15
Jo ganske enkelt, Skålholt forvalter de samme verdiene som Arbeiderpartiet sto for etter krigen, da man bygget opp Husbanken (den ble rasert av til sammen flere regjeringer på 1980-tallet). Rett etter krigen fikk folk rimelige lån i Husbanken og bygget sine egne eneboliger. Det er det fortsatt plass til i et av Europas minst tettbygde land. Og det geniale som Gerhardsen sto for er at man betaler til SEG SELV, når man bygger enebolig. I løpet av en generasjon er lånet nedbetalt, da har familien FORMUE. Som feks for mine foreldre, som bygget hus i 1954, det medførte en sikker alderdom med rimelig romslig økonomi. Stakkarene som bodde i leiligheter i byene fra 1950-årene, disponerte ikke sine boliger fritt (borettslag) dessuten måtte de betale dyrere lån, og i tillegg betale like mye i fellesutgifter til borettslaget, som mine foreldre betalte i husleie i form av nedbetaling på eget lån. Stakkarene i leilighetene ble gjeldsslaver når de kom på alderstrygd, de ble berømt for å spise hundemat for å overleve, og vi fikk et eldreopprør, med en eldremilliard til kommunene på slutten av 1980-tallet for å roe gemyttene... Det var ingenting galt med den sosiale husbyggingen som Husbanken finansierte på 1950- 60 og 70-tallet. Derimot har det vært svært mye galt med politikere, byråkrater, administratorer og deres ansatte pressetalsmenn siden den gang....... ErikP

Men folk flest er enige med Skålholt! 19.01.2011 21:20
Det ser man bl.a. på husprisene på flata på Orkanger, de av oss som er så heldige å eie hus med ett mål tomt er i realiteten millionærer dobbelt opp. Fordi dette er den mest attraktive boformen, spesielt for barnefamilier og fordi Preusiske boligblokker (byggeskikk arvet fra 1920-tallets tyskland) slett ikke er attraktive, uansett gåavstand, sykkelstier og andre vikarierende motiver den politiske supereliten måtte finne på. Dessverre er det lenge siden arbeiderpartiet har vært et parti for arbeidsfolk, dessverre bor de fleste arbeiderne i Orkdal langt utenfor sentrum - som bl.a. Kringstad har påpekt her på OV's sider ved flere anledninger..... ErikP

Hans K 20.01.2011 07:50
1. Prisene på leiligheter er langt høyere pr kvm enn på eneboliger. 2. Det handler egentlig ikke om å være enig eller uenig med Rasmus Skålholt i den konkrete saken - men å se til at i hvert fall politikerne selv viser respekt for den langsiktige politikken som de faktisk har vedtatt. Mangelen på slik respekt for overordnede planer har pulverisert Orkanger. Noen må fortelle om avviket mellom liv og lære, og forklare hvorfor vi har planer.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse