Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF søker "saniteten" om 3 mill til Idrettsparken

Park21.jpg

OIF søker Orkdal Sanitetsforening om tre millioner kroner i støtte for å gjenreise Idrettsparken som sentralanlegg for sommeridrett. Klubben søker om to millioner kroner til friidrettsanlegg og en million til nytt garderobebygg.

Orkanger IF kommer som kjent til å overta Idrettsparken fra Orkdal kommune på en 40-årskontrakt. 

Laget ønsker å starter omfattende oppgradering snarest etter mange års forfall.

Men det kommer til å koste dyrt. Det trengs mye penger i tillegg til dugnadsinnsats.

Spillemidlene i kommunen er trolig bundet opp for ti år framover i Knyken. Det store vintersportsanlegget krever også betydelig støtte fra lokale sponsorer.

Knyken har blant annet fått tre millioner kroner fra Orkdal sanitetsforening. "Saniteten" deler hvert år ut store beløp etter salget av sjukehuset for ca 140 mill kroner.

Søknadene er omtalt i et vedtak i OIFs hovedstyre som ligger på lagets hjemmeside. Hovedstyret påpeker at plassering av garderobebygg ikke er formelt bestemt. Men mest aktuelt er trolig et bygg på Nedre Rømme.

Orkanger Vel har også søkt om støtte fra "saniteten", men beløpet er langt mer beskjedent: 75 000 kroner til fullfinansiering av badeanlegg for funksjonshemmede i Gammelosen.

Total kostnad er anslått til 255 000. I tillegg kommer dugnad for ca 100 000. Velforeninga fikk avslag på denne søknaden i fjor fordi gavemidlene var oppbrukt. Vi søker igjen i år (se bilde nederst).

Ellers er det søkt om omdisponering av en gave på 100 000 kroner fra Orkdal sanitetsforening til ballbinge ved Grøtte skole. Det viser seg at det ikke er egnet plass til ballbinge ved skolen. Skolen ber om å få bruke de 100 000 til lignende formål/ballek ved skolen.

Orkanger_Vel___SITUASJONS_PLAN_med_kj__rebane_med_ensidig_rekkverk_for_rullestol_og_asfatert_HK_parkering1_500_A3_1_1_1_1.jpg

 

Publisert 18.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

egentlig enkelt 19.01.2011 00:07
Sier seg selv at Saniteten må gi mere enn 3 mill da idrettsparken ferdig opprustet gir et mye bredere tilbud enn det Knyken noen gang kan gi.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse