Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: To nye tester for politikerne

Orkdalsveien_006_2.jpg

Onsdag behandler politikerne to saker som vil fortelle om de mener alvor med Orkdal 2040:
* Eierne av Grønøra 1-bygget på industriområdet ønsker så frie tøyler som mulig for å leie ut til handel og kontor.
* Eierne av Vormstad camping ønsker å legge ned campingen og sette opp 30-40 boliger.
PS: Ukeslutt er på plass. Orkdalslista annonserer etter politikere.

Dette er to viktige tester på politisk troverdighet i hovedutvalg forvaltning. Flertallet i dette utvalget sørget blant annet for å torpedere egne planer og tillate butikkdrift (Comfort) i Grønøra 1-bygget.

Der står hele 2000 kvm (!) ubrukt eller uten brukstillatelse, noe som selvsagt er ille for eierne.

Grønøra-saken først:
Orkdal 2040-planen innskjerpet at industriområdet skal brukes til nettopp industri. Det er to viktige årsaker til dette:

1. Billige lokaler i industribygg kan trekke butikker ut av sentrum og undegrave sentrumskjernen politikerne sier de vil styrke.

2. Det er knapphet på industriarealer. De skal ikke brukes til butikk- og kontordrift.

Problemet er at eierne satte opp et digert bygg i to etasjer på industriområdet. Det er ikke lett å drive industri i en andreetasje. Dessuten ligger bygget så nær OTI at det er attraktivt med butikker i første.

Stikk i strid med alle vedtak fikk eierne leie ut til baderomsbutikken Comfort (Orkdalslista, Høyre, Senterpartiet, FrP). Etterpå har eierne ønsket å starte blant annet undervisning for å skaffe leieinntekter.

Nå skal det lages reguleringsplan for bygget og tomta. Rådmannen skriver rett ut at det er vanskelig å formulere bestemmelser som er presise nok.

Han ender på følgende:
Varesalg blir tillatt, men bare for virksomheter som hovedsakelig retter seg mot bedriftsmarkedet og kontorbedrifter - og som ikke har mye publikumsbesøk.

Rådmannen spør selv: Hva er "mye publikumsbesøk"? Han gir ikke svar, men spiller ballen til politikerne. Det er skummelt.

Ved å fylle reguleringsplanen med uklare formuleringer åpnes det for nye vedtak a la Comfort-saken.

Vormstad camping:
Hva har 30-40 boliger på campingplassen å gjøre med sentrumsutvikling? Svært mye.

Orkdal kommunes nye planer understreker at vi nå skal prioritere boligbygging sentralt - det vil si nær skoler, arbeidsplasser og gode kollektivtilbud. En av årsakene er at miljøkommunen Orkdal skal redusere bilbruken og utslippene av klimagasser.

Dessuten er det allerede lagt ut boligtomter på Vormstad. Og boliger i sentrum vil styrke sentrum i tråd med alle vedtak.

Rådmannen ber politikerne si nei. Han peker på at en utbygging av 30-40 nye boliger bør ligge i sentrumssonen i kommunen.

Vi får se...

Hans Kringstad

 

Publisert 15.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Sognli 17.01.2011 21:07
Må komme med en presisering ang Grønnøra 1. Hovedutvalget skal sende saken ut på høring og legger saken ut til offentlig ettersyn. Og jeg rekner med at Orkanger vel kommer med et høringssvar ;) Vi skal ikke vedta en endelig reguleringsplan for tomten om onsdan.

No trur æ OV må ta ein tablett! 15.01.2011 12:17
Det kjæm uansett te å bli tøft å driv butikk i lokalan te Grønøra 1, sjå berre på orkdalsveien, fløtte du to hus for langt nord, så legg det nesten brakk, nei her trur æ nesten at vi må hjølp te litt, istedet fro å fortsætt å spy edder og galde.... På Vormstad : der fins det tomte, der kainn folk få bøgg sånne his orkdalingan LIKE, sjer det ut te, dvs eneboliga med en hageflekk. Mens sentrumsfortetteran berre vil sætt opp digre låva, og fyll dem med folk som nøye sæ med småleiligheta. Det e bærre fraskilte møteplagera som vil ha det.... Om man vil ha sntrumsfortetting må OV kom opp med nokka ainna einn å slå på trommskinnan å krittiser dem som forsøke å forttett og applauder når kommunen dele ut bøter te dæm som prøve å fortett i praksis. Det sjer ut te at OV prøve å ri på 2 - 3 hæsta samtidig, det veit vi itj går godt i hæstbøgda! ErikP

Hans Kringstad 15.01.2011 15:24
Skal ta Erik Prestmo seriøst og svare: 1. Grønøra: Ingen spyr edder og galde mot Grønøra 1. Synet mitt er at vedtatte planer skal følges for å styrke sentrum og handlegata og få rett virksomhet på rett plass. Comfort søker i dag etter ekstrahjelp til butikken. Handel i billige lokaler på industriområdet er en trussel mot handel andre steder. Smitteeffekten ert farlig, jfr EPs egen observasjon av butikkdød nord i Orkdalsveien. 2: Vormstad: Det samme her. Det er vedtatt planer for hvor boligbygging primært skal skje. Begrunnelsen er helt logisk og bygger på kunnskap om samfunnsmessige følger av å spre boligbygginga. Akkurat det samme gjelder spørsmålet om eneboliger kontra leiligheter. Erik Prestmo kan feks studere Interkommunal arealplan og det statistiske grunnlaget for den. Men det er enklere å sitte og "spre edder og galde". Til kommentaren om "fraskilte møteplagere". Heller det enn gift yrkeskverulant. Mandag kl. 19.30 har Orkdalslista info-møte for dem som ønsker å bidra politisk. Håper Erik Prestmo møter og øser av sine kunnskaper til beste for samfunnet vårt.

Neppe Orkdalslista 15.01.2011 16:44
Men det kan tenkes jeg møter opp for å samle ammunisjon. Og når det gjelder leiligheter kontra boliger, er det for enkelt å vri seg unna slik: OV har brukt mye tid på å angripe og ødelegge for en privatperson som har skaffet fram billige leiligheter til de skilte møteplagerne...... Derfor blir det ulogisk når andre leilighetsplanleggere med veldig mye mere penger får støtte fra OV, mens angrepene på privatpersoner og støtten til en kommunal administrasjon som totalt har misforstått sin rolle fortsetter på OVs sider. Heller enn å støtte en administrasjon som diskuterer med bøteleggingsblokka og titusener i bøter, burde OV slå et slag for at administrasjonen faktisk gjør jobben sin og hjelper og legger forholdene til rette for at så mange som mulig skal finne et sted å bo. Det er for få boplasser i kommunen, det ser vi når vi ser på hvor fort det blir flere av de skilte møteplagerne! ErikP

Hans Kringstad 15.01.2011 16:54
Hvem i all verden som har skaffet billige leliligheter har Orkanger Vel brukt mye tid på å angripe og ødelegge for? I hvilke saker har Orkdal kommunes administrasjon totalt misforstått sin rolle? Hva slags boplasser er det for få av i kommunen? og hvem er de skilte møteplagerne? Egentlig er ikke dette noe å diskutere offentlig. Men jeg håper du er mann nok til å møte når Orkdalslista inviterer interesserte. En glimrende anledning til å orientere ordføreren og andre med politisk makt om hva administrasjonen deres gjør feil.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse