Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger som miljø- og sykkelby

B__rdshaug_001_1.jpgParkeringsavgift ved butikkene i sentrumsområder. Færre p-plasser for bil og egne p-plasser for sykkel. Nye boliger bare i gangavstand til skole, barnehage og butikker. Det er noen av ideene politikerne har kommet med i starten av arbeidet med en plan for klima og energi i Orkdal.

Mindre utslipp av klimagasser og bedre trivsel og miljø er målet med planen.

Det kan bety mindre boligbygging utenfor sentrum, mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil.

Her er flere innspill så langt:
- Miljøvennlig bilpark i kommunen.
- Ny kollektivtransport innad i Orkdal.
- Pendlerrute med buss Orkdal-Meldal.
- Flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt.
- Fyllestasjoner i Orkdal for biogass på bil.

Miljøutvalget jobber med en grønn visjon. Her er noen av de foreløpige tankene om hvordan det er i framtidas Orkdal:

Sentrumsmartna_002_1_1.jpgOrkdal kommune er et samfunn med høy andel av fornybar energi og er selvforsynt med miljøvennlig energi. Det er startet produksjon av biogass til biler og busser. Naturområdene blir høyt verdsatt som grønne lunger og rekreasjonsområder for befolkningen, og orkdalingene verdsetter gå- og sykkelavstander fra hjem til arbeid, skole og handelsområder.

Stikkordene er miljø og trivsel. Bildet over er fra en torgdag på Orkanger i sommer.

 

Publisert 02.10.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse