Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket griper inn: - Ulovlige vinduer i Solbugården

Solugrdn2_1.jpg

Sør-Trøndelag fylkeskommune mener oppussinga av Solbugården er i strid med tillatelsen gitt av antikvariske myndigheter. Vinduene er ikke kopier av de originale. Fylket ber Orkdal kommune starte såkalt ulovlighetsoppfølging.

Dermed fører rehabilitering av ei verneverdig bygning på Orkanger nok en gang til strid.

Ulovlighetssak betyr følgende: Huseier må rette seg etter pålegg. I dette tilfellet innebærer det at de nye vinduene må fjernes og erstattes med spesiallagede kopier av opprinnelige vinduer.

I motsatt fall risikerer huseier tvangsbøter.

Den store Solbugården fra 1860-tallet er en av de mest markante bygningene på Ner-Øra. Og Ner-Øra er en av de viktigste, eldre trehusbebyggelsene i Midt-Norge.

Solbugården har stått tom lenge, men rehabiliteringa er for alvor i gang. Målet er å få folk inn i leiligheter i gården.

Nå ender også dette prosjektet med uenighet mellom huseier og offentlige myndigheter.

Fylkeskommunen er krystallklar på at pålagte retningslinjer ikke er fulgt, og skriver blant annet:

"Vinduene som er montert i gården er ikke kopier av de originale. Sistnevnte har gjennomgående sprosser med kittfals og enkelt glass i ytre ramme, samt at de er midthengslet. De innsatte vinduene har løse sprosser, isolerglass og har kraftigere dimensjoner på rammer mv. Videre er det satt inn vinduer av like dimensjoner i 1. og 2. etasje."

Saken kan havne på politikernes bord, i likhet med feks Strandheim-kontoret og Middelskolen.

På Strandheim valgte Salvesen og Thams å bruke uhøvlet kleding da man pusset opp for å få malinga til å sitte. Fylket krevde at det skulle brukes høvlede bord som opprinnelig.

Middelskolen har versert som en farse i årevis  med trusler om tvangsbøter på grunn av eiernes forsømmelser. Men det vernede huset står fortsatt halvferdig og tomt trass i at det er behov for leiligheter sentralt på Orkanger.

Orkdal kommune utarbeider nå en veileder for oppussing av eldre hus.

Problemet er stort sett at kopiering av opprinnelige tak, vegger, vinduer osv er dyrere enn moderne løsninger.

Et annet lite omtalt problem er verneverdige, men upraktiske  uthus som eiere på Ner-Øra lar falle sammen.

Nedenfor ser du Solbugården før og etter utskifting av vinduer.
Før:

DSC_0020_1.JPG

Nå:

Solugrdn1_1.jpg

 

Publisert 30.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

håpløst 04.01.2011 13:30
Det må no varra bra folk tar vare på huset før det dett ned. Det e jo mange forskjellige typer vindu på huset, må jo være bedre å få ein helhet i huset.

På tide at Fylket lære av tidligere tabba? 01.01.2011 12:48
Huset bli finfint med de vinduan der. Vi som ha bodd i området veit at det har blitt skifta vindu etter behov og pængpong, spesielt på 1960 -70 tallet. DEt har aldri vært noen spesiell pietet rundt DET. Når byråkratan no blander seg inn,risikerer vi å få enda en middelskole stående tom og halvferdig. Dersom noen i fylkesadministrasjonen på død og liv skal ha andre vinduer, er muligheten for det ganske enkelt slik : kjøp huset og finansier dette selv! Erik Prestmo PS sjå på bildan sjøl, det er foretatt større inngrep på fasadene enn disse vinduene, se på utbygg og inngangspartier inne i gården som er revet, etter å ha blitt overflødige nå når de indre leilighetene nå bygges om..... men DET er visst ållreit??? DS

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse