Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Halvparten om orkdalspolitikken: Særinteresser vinner

defaultimage_1.jpg* Halvparten av orkdalingene mener det er særinteresser som får gjennomslag i lokalpolitikken - mens fellesskapets interesser taper.

* En nesten like stor andel valgte å holde seg hjemme ved siste kommunevalg.

* Ordføreren (bildet) har en interessant analyse.

Valgdeltakelsen i Orkdal var helt nede i 58 prosent ved kommunevalget i 2007. 42 prosent gadd altså ikke bruke stemmeretten.

Ordfører Gunnar H. Lysholm sier følgende til siste utgave av Orkdalingen:

- Jeg kan ikke tolke dette på annen måte enn at folk er godt fornøyde og av den grunn ikke trenger å engasjere seg. Det er bare ved helt konkrete saker, som for eksempel når det blir snakk om skolenedleggelser eller kulturhus, at det blir litt debatt.

Ordførerens resonnement sier at debatt er bra for engasjement og valgdeltakelse. Da kan man spørre seg hvorfor ordføreren og varaordføreren nekter å svare på spørsmål i ST. Ett ferskt eksempel er ønsket om å bygge bilbru tvers gjennom Laksøra.

Taushet er et kraftfullt maktmiddel. Taushet og utydelighet skaper avmaktsfølelse og dreper det ordskiftet som gir innsikt og engasjement.

Orkdal kommune har skåret godt på en demokratiundersøkelse, som riktignok ikke er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. Men et utdrag i Orkdalingen sier at:

* 50,6 prosent i Orkdal mener særinteresser går foran fellesskapets interesser.

* Snittet i de 50 kommunene i undersøkelsen er 60 prosent.

Orkdal kommune har altså et langt bedre omdømme enn snittet.

Men så kommer problemet med at vi ligger godt under snittet i den virkelige testen; folks vilje til å delta ved valg.

Ordføreren tror dette skyldes tilfredshet. Det kan også skyldes mangel på politiske initiativ som vekker folks interesse. Eller mangel på kunnskap om hva de politiske partiene egentlig står for lokalt.

Hva står ordførerens Orkdalsliste for? Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du vet det.

Demokratiundersøkelsen er et prosjekt i regi av Kommunaldepartementet og KS. Den påpeker spesielt behovet for å styrke borgernært styre. Det vil si at kommunene må "stimulere borgernes interesse for og engasjementet i lokalpolitikken, gjennom høringskanaler og debatt- og deltakelsesmuligheter."

Det oppnår ikke Orkdal kommunes politikere ved å skygge unna debatt, eller raljere med folk som vil delta.

Orkanger Vel vil arbeide for høyere valgdeltakelse og tydelige valgmuligheter i 2011.

Hans Kringstad

PS: Europris-saken er et klassisk eksempel på at en særinteresse går foran fellesskapets interesser: En vedtatt plan som skal samle sentrum og gjøre det mer attraktivt blir satt til side fordi en enkelt investor har et ledig lokale han vil leie ut utenfor sentrum.
Slike saker ser det ut til at det politiske flertallet ikke ønsker noen debatt om.

Spesielt interesserte finner et sammendrag av demokrati-undersøkelsen her.



 

Publisert 28.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Lysholm? 28.12.2010 22:37
Ett godt eksempel er siste åpne møtet, hvor politikerne knappast gadd møte (sterkt signal om at dette var betydningsløst) og hvor hersketeknikken ble godt framsynt. Jeg tok opp i et innlegg planene om å samle all trafikken på Hemnekjølen fra Hemne (dvs Hemne, Kr.sund, Molde og Ålesund....) og Hitra (dvs all lakseeksporten), sluse trafikken ned Skjenaldalen og la de store trailerne dundre over Domus-brua. Til sist rettet jeg et spørsmål om en gammel akse i først og fremst Arbeiderpartiets politikk, som bl.a. Lysholm kritiserte AP for på 1980-tallet, nemlig : er denne trafikkereguleringen nok et uttrykk for den nesegruse politiske støtten til DOMUS? Lysholm unngikk elegant å svare på hovedspørsmålet i det hele tatt, nemlig trafikkreguleringen, ved å TA MEG I SKOLE FOR FORMEN! Jeg ble skolert i ikke å bruke "urimelige argumenter" da det "virker mot sin hensikt og gjør dine innlegg mindre troverdige". Nå var ikke dette et gruppemøte hos Orkdalslista. Det er absolutt INGEN fare for at jeg skal stå på liste hos Orkdalslista, og om det foreligger trussel om det velger jeg heller å melde meg inn i annet parti! Så å stå skolerett for Ordføreren burde jeg ha blitt spart for. Men han oppnådde hensikten, å slippe å svare på spørsmålet. Og han sikret seg det, ved å sette strek, ETTER at jeg hadde bedt om ordet for replikk, og late som om han ikke fikk med seg det, og deretter i sin egen replikkrunde heve møtet, før folk hadde fått gitt et eneste svar. Det møtet var faktisk et av de mest kastrerte politiske møtene jeg har vært på, mangelen på debatt, reell meningsutveksling var pinlig. Det var ingen av politikerne som hadde noe særlig å fare med, bortsett fra Arebeiderpartiet selvsagt, men også de ble oversett og tidd i hjel. Derfor gjentar jeg her og litt mer satt på spissen: Hvorfor har Ordfører Lysholm snudd og blitt en solid støttespiller for Coop Møre? Hvorfor har det plutselig blitt maktpåliggende for de borgerlige politikerne i Orkdal å sikre at all trafikk i dalføret sluses forbi Coop Møre AMFI, etter at de hele 1970 og 1980-tallet bekjempet Orkla Samvirkelag av all kraft, bl.a. ved å tillate omregulering av OTI fra industri til handel, det vedtaket som sprengte Orkanger som sentrum for godt? Erik Prestmo (PS jeg regner IKKE med å få noe svar fra orkdalspolitikere, da tror jeg nesten at man må ta dem som gissel først!)

Hans Kringstad 29.12.2010 00:10
Du får nok ikke svar fra politikerne, men du skal få en kommentar fra meg som et plaster på såret:-) Erik Prestmo: Jeg er ofte uenig med deg i sak og enda oftere i innhold. Av og til går du så langt at du skader egen sak, og dermed også Orkangers interesser. For øvrig blir jeg beskyldt for det samme selv en gang i blant. Så poenget: Jeg har aldri nevnt det før, men jeg synes behandlinga du ble utsatt for på folkemøtet i høst var ufin. Ordføreren skal ikke invitere innbyggerne, for deretter å ta folk i skole fra talerstolen. Det er et veldig dårlig signal ut til lokaldemokratiet. Dessuten unnlot jo de ledende politikerne å svare på konkrete utfordringer. Det motvirker også engasjement fra folk. Jeg tror teorien din er helt feil mht til trasevalg for E39 og hensyn til Coop Møre Orkla. Men det går det an å få fram uten å gjøre narr av inviterte gjester fra talerstolen. Hans K.

Helt greitt Hans! 29.12.2010 01:08
Det er jo gjennom uenighet i sak, og åpen debatt at det gror framgang! Dessverre er våre lokale politikere, som nesten er unike i verdenssammenheng, ved å nekte delta i politisk diskusjon med sine velgere, i lokalsamfunnets eneste politiske diskusjonsforum! Og dessverre er det blitt sånn her, at man får dem ikke i tale før man nesten anklager dem for korrupsjon,. eller det som verre er...... Og dermed er det jo god grunn til å gi dem reisepass ved første og beste anledning, vi skal merke oss nøye her, hvem som har deltatt trutt og stødig - tatt i mot og gitt med åpent sinn, og som ikke bare dykker ned fra sin høye hest en liten måned før valget og absolutt skal ha oss i tale. Vi er ikke interessert i godværspolitikere, men de som har ryggrad til å stå ute når været er dårlig! Godt Nytt år, Hans, fortsett arbeidet, det er mer nødvendig enn noensinne! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse