Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Får bygge nytt i Kaaresgata

Nerviksdalen_010_1.jpgEtter mye fram og tilbake har Orkdal kommune gitt tillatelse til oppføring av en tomannsbolig ved Kaares gate 37 - bak huset til venstre i bildet. Den nye boligen kommer i bakgården. Tillatelsen ble gitt med ti mot to stemmer (to fra Ap) i hovedutvalg for forvaltning.

Rådmannen og fylkeskommunen gikk imot nybygget fordi det ble vurdert som for stort i forhold til tomta, for høyt og for tett innpå andre hus.

I tillegg vil tomannsboligen representere et bygningsmessig fremmedelement fordi bakgårdene i strøket stort sett er bebygd med gamle uthus, ifølge fylkeskommunen.

Nerviksdalen_007_1.jpgEtter en befaring kom flertallet av politikerne til at søknaden likevel kan godkjennes mot at huset flyttes ca. en meter mot nordvest i forhold til opprinnelig plan.

De ti politikerne mener også at det planlagte bygget er godt nok tilpasset eksisterende bebyggelse.

 

Publisert 28.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse