Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF og OFK: Flere juridiske finter på kunstgressbanen

idrparken2_1.jpg

OIF sa opp samarbeidsavtalen med Orkla FK om kunstgressbanen. Deretter trakk OIF oppsigelsen tilbake. Nå vil ikke Orkla FK godta at oppsigelsen trekkes.
Dermed har fotball blitt juss. I ytterste fall må klubbene snakke sammen via betalte advokater...

OIFs ledelse fikk oppsigelsesbrevet fra oktober i retur like før helga. Og slik fortsetter den endeløse visa om kunstgressbanen også etter at Orkla FK fikk nytt styre.

En forenklet oppsummering:

1. Den daværende moderklubben OIF og datterklubben Orkla FK gikk inn med verdier sammen i kunstgressbanen. De laget en samarbeidsavtale som du ser her.

2. I ettertid har det oppstått uenighet om tolking av avtalen.
OIF mener de to klubbene er likeverdige partnere (en formulering som finnes i avtalen).
OFK mener klubben har enerett på verdien av varmvatnet fra Thamshavn. OFK har stipulert verdien til 800 000 kr pr år, og ser på vatnet som et bidrag fra OFK.

3. OIFs årsmøte sa i mars opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1.april neste år.

4. OIFs ekstraordinære årsmøte trakk i september oppsigelsen tilbake. Det skjedde samtidig som årsmøtet gikk ut av Orkla FK med knapt flertall.

Nå vil ikke Orkla FK godta snuoperasjonen, og en ny juridisk floke har oppstått. Det må avklares hvilke rettigheter OIF har, hva OIF eier - og om fraværet av en samarbeidsavtale har noen praktisk betydning for bruk av banen, inntekter og utgifter i forbindelse med driften osv.

Orkla FK har ikke hatt økonomi til å betale ned gjeld i samme grad som OIF. Det hviler et stort restlån på banen, som snart må oppgraderes. Orkdal kommune garanterer for lånet.

Orkla FK har for øvrig ekstraordinært årsmøte på Nedre Rømme 28.desember kl. 18.00. "Finansiering" er eneste sak ved siden av rene formaliteter på saklista.

Det framgår ikke av kunngjøringa på OFKs hjemmeside hva saken gjelder.


 

Publisert 20.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse