Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt bygg på Orkanger: Arbeidet har startet på Norpark

Norpark1.jpg

Torsdag startet grunnarbeidene ved et nytt bolig- og forretningsbygg på Norpark. Bak nye sperringer er det nå planen å grave ut kjeller med 14 parkeringsplasser.

Bygget skal romme forretningslokale i første etasje og ni små leiligheter i de to etasjene over.

Voll Arkitekter i Trondheim har fått tillatelse til å starte grunn- og betongarbeider. Torsdag ble asfalten flekket av og parkeringsplassen stengt (bildet, mer tekst følger):

norpark.jpg

Arkitektkontoret har også søkt om dispensasjon fra enkelte krav om tilrettelegging for funksjonshemmede. Denne søknaden skal behandles politisk. Også på Thamshavntunet kan det skje ting etter mange år uten handling fra utbygger.

Panark AS vil nå sette opp to bygg som skulle komme for flere år siden, da investorene overtalte flertallet i Orkdal kommune til å omregulere tomta fra friområde til bolig.

Tomta har ligget brakk trass i planene. I år kom det forslag om å frede tomta som en del av Thamshavnbanen og naboeiendommen Orkanger stasjon.

Fylket fraråder at kommunen og utbygger går videre med planene før Riksantikvaren har sagt sitt. Riksantikvaren kan stoppe utbygging.

Samtidig krever Orkdal kommune at eventuelle bygg klargjøres for bruk av fjernvarme. Dette er et krav som kom i Orkdal 2040

Både mulig fredning og krav om fjernvarme har dukket opp mens investoren lot tida gå og ugraset gro på tomta man kjøpte (under):

tunet2_2.jpg

 

Publisert 16.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Magnus Stadsnes 16.12.2010 22:43
Hvor mange bolig tomter er ledig på Orkanger? Når settes det igang med og legge ut flere tomter? Har politikkerne noe svar på det?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse