Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Coop-planer stoppet på Bårdshaug

B__rdshaug_017_1.jpgArbeiderpartiet har satt bremsene på for Coop Orkla Møres planer om nytt byggvarehus på Bårdshaug Vest (bildet). To Ap-representanter har anket tillatelsen inn for kommunestyret. Hensikten er å kunne se de gigantiske planene i sammenheng med prosjektet Orkdal 2040 og framtidig sentrumsutvikling. Flertallet vil i stedet gi en kjapp dispensasjon fra byggeforbudet.

Anken betyr at kommunestyret nå må ta en debatt om denne viktige saken.

Alternativet var å avgjøre spørsmålet i utvalget for forvaltning, slik det skjedde med Comfort-saken. Da unnlot mindretallet å anke inn for kommunestyret.

Problemstillingen er denne:
Orkdal kommune skal bruke ti millioner kroner på å planlegge en miljøvennlig småby (Orkdal 2040). I perioden med planlegging er det innført bygge- og deleforbud, siden det er meningsløst å planlegge langsiktig bruk av arealer mens det bygges på dem.

Nå strømmer det på med søknader om dispensasjon - sist for en 17 mål stor tomt på Bårdshaug Vest. Coop Orkla Møre har gjort avtale med Kvernmo Eiendom om å kjøpe tomta for å sette opp nytt byggvarehus.

B__rdshaug_014_1.jpgSom en del av planen skal bygningene til Gjølme sementvare (bildet) saneres og bedriften flytte ut på Grønøra industriområde.

Flertallet sa ja til dispensasjon, selv om prosjektet båndlegger store arealer midt i planprosessen. Mindretallsanken fører til at  kommunestyret må ta en åpen debatt om saken. Det kan tidligst skje 15.oktober.

Sentrale spørsmål er:
1. Skal politikerne sette grenser for hva slags varer som blir tillatt solgt i byggvarehuset, som ligger utenfor den røde streken? Coop Byggmix selger i dag forbrukerelektronikk i strid med forbudet mot detaljhandel utenfor sentrum. Coop gikk ut i ST og varslet mer "småhandel" i forbindelse med planen på Bårdshaug Vest.

2. Kan Coop-planen blokkere en mer hensiktsmessig bruk av arealene på Bårdshaug Vest? 2040-arbeidet skal jo bringe fram nye idéer.

3. Bør kommunen vente og se arealplanlegging på Bårdshaug Vest i sammenheng med for eksempel Bårdshaug Øst? På øst (nord for Rema) ligger i dag HOB Gods og forurenser bomiljøet i Bakkan med støy. Bør HOB Gods og andre flytte ut til fordel for en del av den handelen som vil komme i byggvarehuset?

 

 

 

Publisert 28.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse