Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal sto på sitt: "Sentrum" utvidet med 250 kvm på Shell

DSC_0005_1.JPG

Orkdal kommune fikk presset gjennom en utvidelse av Orkanger "sentrum" trass i protester fra Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Et meglingsmøte endte med forlik.

Avtalen går ut på at det blir tillatt med detaljhandel kun i det 250 kvm store lokalet som tidligere inneholdt fargehandelen Flügger. Her flyttet det i sin tid inn en sportsbutikk på dispensasjon fra den røde streken.

Før Orkdal 2040-arbeidet gikk den røde streken langs fylkesveg 710 mellom Rema-området og Shell. Ironisk nok er den røde streken nå flyttet rundt Shell - som et resultat av en plan som tvert imot skulle skape et mer kompakt sentrum.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har frontet saken for å utvide sentrumsområdet. Lysholm foreslo opprinnelig å åpne for vanlige butikker på et større område rundt Shell.

Argumentet var å slippe søknader om dispensasjon. Referatet fra et forhandlingsmøte med stat og fylke forteller ikke om prinsipielle argumenter. Orkdal kommune mener bare at en utvidelse ikke har noe å si, og at de som krysser vegen bruker undergang.

Trafikksikkerhet var Statens Vegvesen sin viktigste innvending mot å utvide handelssonen til å ligge også sør for framtidig E39. Vegvesenet er dessuten redd for at kommunen lar det oppstå nye kjøpesentre utenfor sentrum:

Vegvesenet sier:
"Utvikling av handel som kan føre til kjøpesenter i dette området er svært uheldig. Fylkesveg 710 er en betydelig barriere i dag. Dette forventes å øke vesentlig når den blir en del av E39 ved fullføring av vegprosjektet E 39 Harangen-Høgkjølen.

Utvidelse av sentrum der Shelltomta inkluderes, vil dessuten være et uheldig signal og kan føre til forventninger
om sentrumsutvikling også i andre områder sør for fylkesveg 710."

Sør-Trøndelag fylke fraråder også sentrumsaktiviter sør for fylksveg 710 (kommende E39). Det er viktig å styre byutviklinga etter intensjonene, påpeker fylket.

Men Orkdal kommune står på sitt, trass i de prinsipielle innvendingene. Og kompromisset ble at det blir lov å drive 250 kvm butikk - ikke mer.

Så får vi se hva som skjer hvis det kommer enda en søknad om å få åpne forretning ved Shell.


 

Publisert 09.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse