Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kan ta ti år før Idrettsparken får spillemidler

Park2.jpg

Knyken legger trolig beslag på spillemidlene i Orkdal fram til ca. 2020. - Dette vil også få følger for finansieringen av OIF sine utviklingsplaner for Idrettsparken, skriver rådmannen.

Rådmannens bemerkning faller i forbindelse med rullering av planen for investering i idrettsanlegg. Satsingen på idrett er historisk i Orkdal. Men det betyr også at statens støtte i form av spillemidler er bundet opp for mange år framover når OIF tar over Idrettsparken.

Listen over anlegg tilsvarer 14,2 millioner kroner i spillemidler. Orkdal kan normalt regne med å få ca 1,5 millioner pr år, ifølge rådmannen. Nye anlegg, som Idrettsparken, må dermed vente i ca ti år.

Av de 14,2 millioner kronene står Orkdal IL for 11,5 millioner. OIF er inne med krav på 0,7 millioner.

Av Orkdal ILs 11,5 millioner står Knyken for 11 millioner. Resten er friidrettsanlegget på Fannremsmoen til 462 000.

Rådmannen skriver at utbyggere nå må regne med å låne penger inntil spillemidlene kommer. I verste fall må OIF dermed betale renter i ti år før den statlige støtten er inne.

Rådmannen påpeker også at de 14,2 millionene i spillemidler ikke inkluderer bane 3 og basishall i Orklahallen og planlagt svømmeanlegg.

Lista ser ut som nedenfor. En stor del av investeringene i årene som kommer går til skihopping. Beløpet er søknad om spillemidler:

  1. Klatrehall, Orkla Fjellsportsklubb:  1 250 000
  2. Skibru Knyken, Orkdal idrettslag:     700 000
  3. Redskapshus Idrettsparken, Orkdal kommune: 700 000
  4. Friidrettsbane, Orkdal idrettslag:      462 000
  5. Skytebane, Geitanes skytterlag:       120 000
  6. Ombygging klubbhus, OIF:              700 000
  7. Hoppbakke K68, Orkdal idrettslag: 1 400 000
  8. Hoppbakke K50, Orkdal idrettslag: 1 400 000
  9. Hoppbakke K30, Orkdal idrettslag: 1 400 000
10. Hoppbakke K20, Orkdal idrettslag:  1 117 000
11. Hoppbakke K10, Orkdal idrettslag:     651 000
12. Rulleskitrase, Orkdal idrettslag:         700 000
13. Lys hoppanlegg, Orkdal idrettslag:     466 000
14. Heis hoppanlegg, Orkdal idrettslag:    700 000
15. Snøkanoner, Orkdal idrettslag:           700 000
16. Skistadion, Orkdal idrettslag:             700 000
17. Skiskytteranlegg, Orkdal idrettslag:    700 000
18. Lagerbygg Knyken, Orkdal idrettslag:  396 000

Sum investeringer:  72 393 063

Sum spillemidler:    14 262 000 

 

Publisert 08.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

rubert 08.12.2010 23:13
Knyken blir ikke straffet for at de søkte først. Det er den kommunale feilbehandlingen man må stillle spørsmålstegn ved.

Synnøve 08.12.2010 17:42
Vi får vel tru det blir like mange skihoppere som fotballspillere, med denne fordelinga. Det gjenstår å se......

skandale 08.12.2010 16:40
Skandaløst !!!!! Skeivfordelingen blir patetisk når man vet at en opprustet Idrettspark kan tilby i antall mange flere barn og unge et idrettslig tilbud.

Skandale. 08.12.2010 22:27
Skal Knyken straffes og nedlates, for at de søkte om penger før dere? Det blir vel litt feil vel?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse