Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger kan få 30 nye leiligheter på Rømme og Norpark

Norpark1.jpg

Bygg med ca. 30 nye leiligheter kan snart reise seg på Orkanger: På Rømme Amfi er det gitt klarsignal for fjerde byggetrinn. Og for Norpark (bak Deinboll-bysten på bildet) har det kommet en ny søknad fra Voll Arkitekter.

Norpark-prosjektet ble lansert av det siden konkursrammede Notar-konsernet for tre år siden. Det kom opp en svær reklameplakat for å friste kjøpere. Men noe bygg reiste seg aldri.

Det prosjekterte bygget har næringslokaler i første etasje og ni leiligheter i ertasjene over. Det er skissert 14 parkeringsplasser i p-kjeller.

Orkdal kommune reagerte på prosjektet. Blant annet var det lagt opp til parkering på kommunens egne plasser ute i gata.

Kommunen ga en generell rammetillatelse i desember 2007. Nå søker Voll Arkitekter igjen om enkelte dispensasjoner. Det har trolig sammenheng med at 3-årsfristen går ut. Uten tiltak eller fornyet søknad innen tre år må prosessen starte på nytt.

Voll Arkitekter skriver at tiltakshaver ønsker å tilby rimelige treroms-leiligheter. For å få ned prisen må enkelte leiligheter være så små at det krever fritak fra forskrifter som er laget av hensyn til funksjonshemmede (mer tekst følger).

Norparktverrsnitt_1_1.jpg

Skissen over viser fasaden på bygget nede i høyre hjørne. Øverst ser du det planlagte bygget med konturene av Fokus-bygget (nå NAV) og Prix i grått.
På illustrasjonen under er bygget i brunt plassert på den nåværende p-plassen mellom NAV og bysten av Peter Deinboll jr (begge ill: Voll Arkitekter).

Norpark_1.jpgRømme Amfi er et mer kurant prosjekt. Orkdal kommune har nå gitt ByggSystem klarsignal for å starte grunnarbeider for byggetrinn fire. Det omfatter fire hus med til sammen 20 leiligheter fordelt på to etasjer.

Rømme Amfi ble berørt av konkursen i Orkdal boligbyggelag. Leiligheter selges nå som selveiere, og ikke via borettslag. Arbeidet på byggetrinn fire har akkurat startet (bildet under):

R__mAmfi1.jpg

 

Publisert 06.12.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Getto 07.12.2010 12:18
Skal det virkelig bli sånn på Orkanger, at vi skal bygge så tett at vi ikke får plass til grøntarealer i sentrum? Med å få så tett bebyggelse og så mange innbyggere, så blir det også mere kriminalitet, narkotika og "gettoer" med pøbel. Nei det synes jeg vi har nok av allerede. Men heldigvis så er jeg på tur til å flytte ut ifra Orkanger nå, pga alt bråket, tyverier i gårdsplassen, bråk etc etc. Men til syvende og sist, så er det vel pengene som rår, kommunen tjener jo selvsagt på dette....

Per H.Lilleholte 06.12.2010 23:55
Hvis kommunen går for å bygge på "Norpark" så er det fastslått en gang for alle at på Orkanger skal det ikke være flere plasser med grønt gras,for det har vi oppover i dalen.

Norpark-tomta 06.12.2010 16:31
Nå kommer dette bygget på nytt, etter å ha blitt avvist ved forrige korsvei. Det er ikke gjort noen forandringer. Og her reiser det seg flere innvendinger. 1. Bygget kommer bare ca 3,5 meter fra et viktig krigsmonument, som det tok 50 år å få reist, til minne om Peter Deinboll Jr. som forsvart over Nordsjøen på vei mot nye sabotasjeoppdrag, etter å ha initiert og ledet Thamshavnsabotasjen. Som kjent råder det fortsatt strid om denne historien, noe dokumentarfilmen til Chr. Falch klart og tydelig viser. 2. I fasaden mot monumentet kommer det altaner som henger praktisk talt rett over hodet på bysten som gjengir Peter Deinboll Jr. Dette er respektløst! 3. Utnyttingsgraden på tomta er alt for høy, det er tegnet inn parkeringsplasser på gatenivå, hvor en må kjøre spissrotgang innover en "tunnel" for å komme til, det er ikke vanskelig å tenke seg at denne parkeringsplassen bare er skuebrød, og at det vil komme søknad om ombygging til flere leiligheter, etter at bygget ligger der. Man satser øyensynlig fortsatt på å bruke offentlig parkeringsplass gratis! 3. Utnyttingsgraden på tomta er alt for høy, det SKAL finnes rimelig plass for parkering , det er urimelig at utbygger får unntak for handicap-reglene, dette har jo også en brannsikringsside, som her oversees. God tilgang er i seg selv en sikkerhet. 5. Hele bygget bør flyttes vekk fra krigsmonumentet og trekkes inn mot bakken, og snues slik at parkering vender mot veien, ikke mot en trang bakgård. 6. Bygget skaleres ned og sees i sammenheng med det flotte bankbygget, det bør ikke komme et "moderne" glassmonster her, som bryter med det fine bygget som står der fra før. 7. Kommunal myndighet bør opprettholde sitt vedtak, i medhold av det som er skissert ovenfor, hele prosjektet kan med fordel sendes tilbake til Voll Arkitekter og nedskaleres, færre leiligheter, bedre tilgang, handicap-regler SKAL overholdes og parkeingsplasser skal sikres slik at det har reell tilgang. 8. Eller Orkdal Kommune overtar tomta og legger den ut som offentlig parkeringsplass og et oppgradert lite parkanlegg ved monumentet. Det vil bl.a. bli større behov for parkering i dette området når politiet flytter hit med utvidet virksomhet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse