Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rullestolbane: 125 000 Extra-kroner til Orkanger Vel

Orkanger_Vel_Model.jpg_.fasader_nord_1.jpg

Orkanger Vel har fått 125 000 kroner i støtte fra Extra-Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Pengene er øremerket det planlagte anlegget for funksjonshemmede i Gammelosen. 

Prosjektet ved stranda i nord er et samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) Det består av tre deler:

* En sørvendt soltribune i dagens steinfylling under Havnevegen. Adkomst til tribunen for funksjonshemmede fra gang- og sykkelvegen. Lengde: 21 meter.

* Kjørebane i betong for rullestol foran soltribunen. Banen skal gå fra turstien og ned til sjøen. Lengde: 47 meter.

* Asfaltering i et sammenhengende felt fra p-plass forbeholdt handikappede, via handikaptoalett og fram til kjørebane for rullestol.

Pengene er overskudd fra spillet Extra. De er forbeholdt tiltak som fremmer helse og rehabilitering.

Vi kommer til å legge fast dekke for et beløp tilsvarende støtten på 125 000 kroner.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 255 000 kroner. I tillegg er det kalkulert med dugnadsarbeid til en verdi av drøyt 92 000 kroner.

Orkanger Vel har søkt Orkdal Sanitetsforening om 75 000 kroner i tilskudd til prosjektet. Det ble ikke støtte i år, men vi prøver igjen.

Velforeninga vil dekke mellomlegget på 55 000 til 130 000 kroner. Velforeningas andel avhenger av eventuell hjelp fra "saniteten".

Det er ikke lagt opp til at Orkdal kommune skal betale, selv om anlegget ligger i kommunens friområde og er i tråd med kommunens overordnede mål om å prioritere tiltak for folkehelse. Tanken er at anlegget skal være en gave til kommunen og innbyggerne.

Det kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektet. Orkdal kommune har godkjent byggesøknaden.

Vi tar sikte på å starte bygging tidlig i vår slik at anlegget er klart i god tid før badesesongen.

Her er prosjektet i fugleperspektiv. Svarte felt skal asfalteres. (illustrasjoner: Arne Vangen).

Orkanger_Vel___SITUASJONS_PLAN_med_kj__rebane_med_ensidig_rekkverk_for_rullestol_og_asfatert_HK_parkering1_500_A3_1_1_1_1.jpg


 

Publisert 30.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

President Franklin Delano Roosevelt sa det! 30.11.2010 22:14
"Look to Norway!" når han skulle fortelle verden om folk som sto på og ikke ga opp, selv etter å ha blitt rent i senk under krigen. I dag sier vi : Look to Orkanger Vel! De står på, her er holdningen innkluderende, alle skal med, alle får en mulighet til livsutfoldelse. På tross av sleivspark og uthaling, ja nesten direkte motarbeidelse mot dette på alle måter flotte tiltaket. Takk til de som støtter opp så prosjektet kan gjennomføres, på tross av kommunal sendrektighet, og på tross av bygdastrid. DETTE BLIR EN PERLE, EN FJÆR I HATTEN PÅ HELE KOMMUNEN OG EN VIKTIG RESSURS FOR ALLE SOM SLITER LITT I DALFØRET VÅRT, OG LENGER ENDA! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse