Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Basishall og friidrettsanlegg nesten "gratis": Slik går det an


orklahall_1.jpg

Hvordan kan en hel basishall på 550 kvadratmeter koste mindre enn ei grop og noe utstyr plassert i en vanlig håndballhall? Forklaringa finner du lenger ned. For OIF og idretten er resultatet strålende. OIF må snart holde ekstraordinært årsmøte for å inngå kontrakter med kommunen om dugnad og leie av Idrettsparken.

Flertallsgruppens pakkeløsning for Orklahallen og Idrettsparken  blir endelig vedtatt i kommunestyret 15.desember.

Så til det magiske regnestykket som gjør det billigere å bygge to haller enn en:

En integrering av funksjoner for basishall i bane 3 ble kostnadsberegnet til fem millioner kroner. Kombi-løsningen ville dessuten ha gitt både plassmangel og tap av leieinntekter.

Rådmannens anslåtte nettopris for en slik kombi-løsning: 17, 3 millioner kroner.

Rådmannens anslåtte bruttopris for to haller: 28 millioner kroner.

Men:

1. Spillemidlene fra staten øker med to haller.

2. Kommunen får betydelig momsrefusjon for byggekostnader hvis kommunen leier de nye hallene selv.

Sum spillemidler og momsrefusjon: 10,8 millioner.

Sum nettopris for to haller: 28 millioner minus 10, 8 millioner er lik 17, 2 millioner kroner.

Altså ca. 100 000 billigere enn kombi-løsningen.

Orkdal kommune gir i dag et årlig tilskudd på 900 000 kroner til hallen. Kommunen skal i stedet leie hallen til kroppsøving for Orkanger-skolene for dette beløpet.

Det frigir samtidig arealer og sparer Orkdal kommune for utbygging av skolene.

Det stopper ikke der:
OIF forplikter seg til å jobbe 500 timer dugnad i hallen hvert år i fem år. Timeverdien er satt til 200 kroner. OIF tilfører dermed 500 000 kroner til drifta over fem år.

Orkdal kommune øremerker 1 million kroner til friidrettsanlegg i Idrettsparken. OIF forplikter seg til å jobbe 1100 timer dugnad pr år i fem år. Verdi: 1,1 millioner kroner.

Satt på spissen er satsinga med andre ord "gratis" for Orkdal kommune. Men OIF er selvsagt fornøyd. Knuten i Idrettsparken er løst. Oppgraderinga av sommeridrettsanlegget kan starte. Og idretten får langt større armslag som langvarig leietaker enn som bruker av et kommunalt anlegg.

OIF skal ha driftstilskudd på samme vilkår som OIL får i Knyken.

OIFs ekstraordinære årsmøte kommer trolig til å etablere ei egen avdeling for drift og utvikling av anlegg. Orkanger Vel skrev første gang om OIFs søknad om å overta parken i februar 2009.

Bildet under viser Idrettsparken for 50 år siden.

037_Orkanger_oversikt24.06.1960_1.jpg

 

Publisert 25.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Anne K. Angvik 26.11.2010 17:03
Gratulerer til OIF Svømmeavdeling! Det er ingen som har tenkt så grundig igjennom, og argumentert så sterkt, og likevel har måttet ventet så lenge som OIF svømmeavdeling. Dette har vi ventet på i 25 år!! Håper bare nå at OIF svømmeavdeling får være med i planarbeidet og bidra til at vi får et svømmeanlegg som idretten og alle andre brukergrupper er tjent med.

Støtter utsettelsesforslaget 26.11.2010 00:42
I dagens S-T lanserer varaordfører Bang at han prioriterer ny svømmehall (bare 25 meter, riktignok) foran nytt Kulturhus. Sett i lys av manglende utredning av alternativer, og etter min mening feil vedtak om å legge kulturhuset på Bårdshaug (hvor man snart trenger plassen til et dobbelt så stort Rådhus om det blir kommunesammenslåing), så støtter jeg dette utsettelsesvedtaket fullt ut! Nå har vi tid til å planlegge og utrede skikkelig hva vi trenger, og hvor mye de forskjellige alternativene koster. Også klarner alt så mye bedre, når vi oppdager at det blir fullt på Bårdshaugplatået. Og sist, men ikke minst, vi får god tid til å glede oss over en flott ny hall, og en flott ny svømmehall, begge deler ressurser som kommer hele dalføret til gode, ikke minst til neste års Oktoberrock! ErikP

Kortene ble snudd! 25.11.2010 23:47
For de som husker utspillet fra venstre om Hall3 på Follo, så argumenterte man da etter lignende tankegang, at man skulle utløse spillemidler, statstilskudd o.l. som ville gi oss en gratis hall! Nå viste det seg at det er forskjell på å beregne stråling (Skuterud) og økonomi. Det man så bort fra ved Follo-modellen var dobbelt så høye driftsutgifter, som en hall i Idrettsparken. Nå har Øyvind Togstad og Rudolf Larsen i OIF på imponerende måte greidd å snu dette argumentet 180 grader og sette det riktig på beina, for i Idrettsparken slår regnestykket til! Imponerende håndverk gutter, gratulerer med dagen! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse