Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen tar over: Rådmannen bekymret for Orklahallen

orklahall_1.jpg

Rådmannen er bekymret for drifta av Orklahallen. I verste fall må leieprisen settes opp og åpningstida strammes inn. Årsaken er stadige underskudd og etterslep på vedlikeholdet. Noe av problemet kan løses ved at skolene på Orkanger tar i bruk hallen til kroppsøving.

Det framgår av rådmannens vurdering i forbindelse med at Orkdal kommune skal ta over hallen fra årsskiftet. I dag er kommunen bare en av flere eiere - men riktignok den aller største.

Assisterende rådmann Svein Henry Berdal er styreleder i Orklahallen BA, som nå avvikles. Enhetsleder Kai Roger Magnetun er saksbehandler for overtakelsen. Magnetun peker spesielt på tre forhold:

1. Orklahallen har gått med tap i 15 av 17 driftsår fra 1993 til 2007. Orkdal kommune har måttet tilføre ekstra midler.

2. Pga pengemangel er det utført bare akutt vedlikehold. "Det er derfor nødvendig å innse at Orkdal kommune vil få store fremtidige vedlikeholdskostnader", skriver rådmannen.

3. Bare økte inntekter kan stabilisere økonomien. Hallen er utleid på kveldstid, men står tom på dagtid. Det er hovedproblemet.

Nå skriver rådmannen at rektorene ved Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole er  positive til "å vurdere økt bruk av hallen."

I parentes bemerket: Orkdal kommune sa nei til å sette av tomt til ny videregående skole ved hallen. Det kunne på sikt ha løst et problem både for fylket og kommunen.

Rådmannen, ved Kai Roger Magnetun, varsler et dramatisk alternativ til økte leieinntekter på dagtid. Ordrett skriver rådmannen dette i saksframlegget:

"Rådmannen må derfor fortløpende vurdere tiltak for å tilpasse vedtatte budsjettmidler til driftsnivået. Dette kan gå ut over tjenestetilbudet til brukere, høyere utleiesatser, reduserte åpningstider med mer."

Det betyr enkelt sagt dyrere leie for idretten, eller perioder med stengt hall.

Idretten betaler allerede langt mer enn det som er vanlig i idrettshaller. Idretten, og spesielt OIF håndball, er største kunde.

OIF håndball leier for 250 000 og 300 000 kroner i året.

 

Publisert 21.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Bjørn Inge Johansen 23.11.2010 10:43
Jeg tror forslaget fra ''velger'' er noe i den bane vi i Demokratene ser som en glimrende løsning på 2 problemer. Ved å flytte en ny ungdomskole ned mot grønnøra tilfredsstiller vi det behovet for skole som vi vil måtte trenge i fremtidens bygging av Landsbyen vår. Å om de skal holde noe som helst av løfter i til folket så er det jo lovet et svømmebasseng i de områder allikevel. Jeg tror dessuten at Idretten vet best selv å styre med idrettslige ting og da kan vi fri de bekymrede politikere med byrder om vi lar OIF ta over idrettsparken. Da slipper kommunen slike lange spekulasjoner om hvordan de skal få inntekt ut av hallen.Da får de inntekten sin fra foretningsbeskatning, og vedlikeholdet havner direkte i brukernes hender. La idrett være idrett og politikk politikk. Bjørn Inge Johansen Formann Demokratene Orkdal

Bra det ikke ble TO haller! 22.11.2010 12:08
Med en ekstra hall 3 på Follo violle selvsagt vedlikeholdet blitt dobbelt så stort (2 hus....) og underskuddet like så. Bra vi har regnemestre i orkdal! EP

PT 22.11.2010 00:54
100-150 meter mot sentrum er en forsmak på hvilken vei det går uten vedlikehold og oppgraderinger. ...når er byggestart på bane 3??

velger 21.11.2010 23:00
Her må det tenkes fremtidsrettet sambruk. Det gjør de også andre steder. Legg en ny videregående skole ved hallen, kan være et godt alternativ. Orkanger barneskole er som kjent snart sprengt. Flytt Orkanger ungd.skole til Idrettsparken og la barneskolen ta over lokalene til ungd.skolen. Dette er enkle og besparende grep som bør bli en realitet etter valget.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse