Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger svakere enn Grøtte

Skolen_018_1.jpgNasjonale prøver fra høsten 2007 viser at elevene på Orkanger jevnt over gjør det dårligere enn elever på Grøtte. Resultatene var spesielt svake i lesing på 5.trinn (barneskolen). Klikk på "les mer" for å se resultatene.

Her er resultatene. De er bedre jo høyere poengsum (indeks):

Barneskolene (5.trinn):
Norsk lesing:
1. Evjen 73,8
2. Grøtte 58,6
2. Gjølme 58,6
4. Årlivoll 52,1
5. Orkanger 37,9

Engelsk lesing:
1. Grøtte 65,7
2. Evjen 61,4
3. Gjølme 60,0
4. Årlivoll 52,3
5. Orkanger 51,4

Regning:
1. Grøtte 68,6
2. Evjen 66,5
3. Orkanger 59,6
4. Årlivoll 59,2
5. Gjølme 52,9

Ungdomsskolene (8.trinn):
Norsk lesing:
1. Orkanger 60,5
2. Grøtte 58,6
2. Årlivoll 58,6

Engelsk lesing:
1. Grøtte 61,9
2. Orkanger 55,3
3. Årlivoll 45,7

Regning:
1. Grøtte 52,6
2. Orkanger 51,2
3. Årlivoll 46,7

Orkdal kommune har som vedtatt mål å bli en av landets ti beste skolekommuner målt etter resultater. Det er langt igjen. Beregningen av grunnskolepoeng (nasjonale prøver og skriftlig avgangskarakter) plasserer Orkdal under gjennomsnittet for landets 430 kommuner.

Orkdal kommer svakere ut enn seks sammenligningskommuner; Melhus, Stjørdal, Levanger, Namsos, Malvik og Asker. Til tross for dette bruker Orkdal relativt mer penger på skole enn disse kommunene.

Flere av elevene våre dropper også ut: I forhold til landsgjennomsnittet er det flere elever i Orkdal som ikke begynner på videregående skole etter grunnskolen.

 

Publisert 22.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse