Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

11 334 orkdalinger: Innvandring øker folketallet

19FlyfotoOrkanger_med_havneomraadet2.jpg

Innbyggertallet i Orkdal nådde 11 334 pr. 1.oktober. Så mange har aldri før bodd her. Men veksten er lavere enn i kommuner som Skaun og Melhus. Og det er innvandring fra utlandet som bidrar mest til økningen i folketall.

Folketallet i Orkdal økte med 38 i tredje kvartal, viser den nye oversikten fra Statistisk Sentralbyrå. Hittil i år har vi blitt 58 flere. Veksten fordeler seg slik:

* Netto innflytting fra utlandet:  31.
* Fødselsoverskudd:                26.
* Netto innflytting fra Norge:       1.

I praksis er det altså like stor innflytting som utflytting mellom Orkdal og andre norske kommuner. Innvandringa og det at antall fødte er høyere enn antall døde sørger for at vi blir flere.

Samarbeidsorganet Trondheimsregionen har nå fått utarbeidet nye prognoser for framtidig folkevekst i hver enkelt skolekrets i Orkdal kommune. Den blå stiplede linjen viser ny prognose. Til slutt i dette dokumentet kan du se ventet elevtall sammenlignet med skolekapasitet.

Orkanger barneskole er snart sprengt, hvis denne prognosen slår til.

På hjemmesida til Trondheimsregionen kan du også studere  prognoser for nabokokommunene.


 

Publisert 18.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans Kringstad 19.11.2010 09:42
Innvandring har vært et viktig bidrag til folkeveksten i Orkdal i lang tid. Orkdal kommune vet trolig hvordan dette fordeler seg på arbeidsinnvandring og flyktninginnvandring (forstår det slik at det er det du lurer på.). Orkdal kommune gir imidlertid ikke informasjon på et forum som dette, så du kan jo prøve kommunens eget nettsted:-) Ellers er det slik at det faktisk skal lønne seg samfunnsøkonomisk å ta imot flyktninger, særlig hvis man greier å skaffe dem arbeid relativt raskt. Og de aller fleste flyktninger vil jobbe. Vadsø er en av flere kommuner som tar imot mange flyktninger fordi det gir flere hender og større inntekter.

Dette reiser egentlig interessante spørsmål! 19.11.2010 00:33
Kan det være noen som sitter på tallene og ikke forteller oss hva som skjer? Vi er forespeilet en befolkningsøkning på opp i mot 4500 nye innbyggere på 10 år (ordføreren på siste åpne møte om Orkdal 2040). Er det så at nesten hele økningen vi har sett de siste 10 år har kommet av netto innflytting fra utlandet? Fødselsoverskuddet. Der er det selvsagt slik foreløpig at det er lokalt overskudd, i hovedsaken. Men jeg kjenner til fra andre kilder (offisiell statistikk bl.a.) at utlendingene har et mye større fødselsoverskudd enn de lokale helter. Bla.a fører FN og CIA statistikk over slike saker, og det som er sagt derfra er at man regner 1000 år før vi i Norge får en dobling i folketallet (CIA 1994). Det vil i praksis si at befolkningen står stille, eller nesten stille. Men for en uke siden kom det tall på fødselsoverskuddet for innvandrerdelen av befolkningen, og der er det bare 15 år før man regner en dobling i folketallet! Dvs man regner en million om 15 år, mot ca en halv million nå. Man kan mene hva man vil om dette, om man vil ha flere eller færre, DET er ikke mitt poeng her og nå. Men tallene må på bordet, for er det slik at den lokale økningen i all hovedsak skyldes utenlandsinnvandring, når vi vet at oljerelatert innvandring fra Skandinavia og Skottland har stoppet opp, da er det ekstremt viktig å ta høyde for HVOR de nye kommer fra, for det kan plutselig bli vanlig med 2 - 3 ganger så store barnekull, fra 1,7 i gjennomsnitt tidligere til over 5. Skjer det har vi bråttom med å bygge en stor nok skole! Et annet spørsmål som det nye kommunestyret må ta stilling til både her i Orkdal og i nabokommunene er utgiftene som følger med tilflyttingen. Pga famliliegjenforening regner norske statistikere nå med 5,7 familiemedlemmer som et nettoresultat av hver innvandring, dvs kone og 3,7 barn. Staten, som dekker omkostningene for første ankomst, betraktes som melkeku av lokalpolitikere. Men det er lett å se belastningen på budsjettene, når kommunen selv må skaffe rom og koste infrastruktur for de øvrige 4,7 som rir inn på frakkeskjøtene. Dette er aktuelt kommunevalg-stoff! Erik Prestmo

nye politikere trengs 18.11.2010 22:24
Så fort vi får en del nye politikere etter valget kan vi gi ungdomsskolen til barneskolen. Ungd.skolen kan flyttes til området Oti/Idrettsparken. Det er fornuftig sentrumsplanlegging det !

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse