Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

En av fire pendler ut av Orkdal - og andre fakta

B__rdshaug_002_2.jpg

Visste du at mer enn hver fjerde orkdaling i yrkesaktiv alder pendler ut av kommunen? Og at omtrent like mange (1600) pendler inn for å jobbe blant annet på Grønøra (bildet)?
Nedenfor finner du flere finurlige fakta om Orkdal.

Pendlinga øker både inn og ut av kommunen. Det er viktig informasjon fordi et overordnet politisk mål er å redusere reiser av hensyn til klima og miljø.

Penger fra Miljøpakken brukes nå til å sette ned busstakstene for at flere skal velge buss framfor bil. Trafikken på Klett har gått betydelig ned etter at de nye bommene kom 1.april.

Orkdal faller imidlertid utenfor sonen som får bytakst på bussen fra årsskiftet. Ordfører Gunnar H. Lysholm anbefaler pendlere å kjøre bil til Børsa og parkere der - noe som skurrer litt i forhold til Orkdal kommunens vedtatte mål om å være en buss_hallen_006_1.jpgforegangskommune innen miljø.

Pendlertall 2008:
* Inn til Orkdal: 1650 mot 1408 i 2005.
* Ut av Orkdal:  1598 mot 1356 i 2005.

Også internt i Orkdal er det mange arbeidsreiser blant de 5875 i alderen 20 til 66 år. De fleste arbeidsplassene ligger på Orkanger. Det betyr i prinsippet at det meste av boligbygginga skal skje på Orkanger, selv om partier som KrF og Sp ønsker kraftig utbygging andre steder.

Noen andre fakta fra rådmannens budsjettnotat:

* Skole:
Med 230 elever i snitt har Orkdal relativt store grunnskoler. Skolene våre er større enn sammenligningskommuner som Stjørdal, Levanger og Steinkjer, og større enn gjennomsnittet i Trøndelag og Norge. 230 elever.

* Pleie:
Orkdal bruker relativt lite på pleie og omsorg. Vi har mange institusjonsplasser i forhold til folketallet. Driftsutgifter pr år pr bruker er 629 000. Trøndelag som helhet bruker i snitt 770 000, og landet under ett 824 000.

* Kultur:
Orkdal bruker mye penger på musikk og kulturskole for barn: 2568 pr elev mot 1732 i snitt i Norge. Men vi bruker lite penger på folkebiblioteket - nesten 30 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

* Dropper ut:
Vi sliter med at mange ungdommer faller utenfor videregående utdanning. Andelen som ikke går videregående er høyere enn i alle sammenligningskommunene. Det er et faresignal.

* SFO:
Skolefritidsordninga i Orkdal er billig for brukerne, men relativt dyr å drive.

 

Publisert 15.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

nytt blod 16.11.2010 23:21
Håper folket i Orkdaln ser faresignalene ved å stemme på politiske ledere som stort sett tenker på industri. Greit at vi kaller oss og skryter av at vi er industrikommune nr 1. Deretter er det kortslutning på det meste. Sentrumssamling, skolesatsing og grønn miljøkommune ? Det er på tide å få inn nytt blod i politikken.

Demokratene! 17.11.2010 13:24
Det varsles i Søra at demokratene er i ferd med å etablere seg for fornyet satsing i Orkdal foran kommunevalget. Ettersom KrF og SP holder bygda i fast grep er antakelig Orkanger krets eneste sted man kan hente stemmer, En ny liste gir garantert nytt blod, dette kan bli spennende å følge med på, vi håper det også kommer nye ideer.

Intet nytt. 15.11.2010 23:01
Det var verre før, etter at smelteverket på Thamshavn ble lagt ned, men det er det vel ikke så mange som husker lenger...... Allerede i 1974 hadde vi i SVU en artikkel som ble sitert i landsdekkende media om den store ungdomsledigheten i Orkdal og særlig på Orkanger, (for de som ikke vet det var det økonomisk krise, den første store etter 1957 omtrent, med massearbeidsledighet i Skandinavia i 1974 - 75 - 76), illustrert med bilder fra Kaffestova fra undertegnede, av endel ungdommer som hang der med røyk og kaffe, amfetaminen hadde ikke kommet enda, og knapt nok hasjen.... For øvrig er det en av de viktigste årsakene til at det er helt FEIL å drive å en satsingsklubb i fotball i Orkdal, at det ikke eksisterer noe utdanningstilbud her, etter vidregående. De som velger noe annet reiser og MÅ reise, og dermed er tanken om 1. divisjonsfotball egentlig en total skivebom. Det er ikke bare sentrum som er en politiker-synd her, hvorfor har ingen noensinne forsøkt å få til yrkesrettet utdanning her, hvorfor tillot vi at vidreutdanningstilbudet i sykepleie ble nedlagt? Hvorfor grep ingen av våre politikere dette og førte det vidre? Hvorfor var det en politiker og minister fra Agdenes kommune som skaffet oss de få årene med yrkesrettet utdanning som dette representerte? ErikP

Liss Hege C. Syrstad 15.11.2010 21:18
Enig i at dette med at mange ungdommer faller utenfor videregående skole er et faresignal. Har begynt å jobbe på Orkdal DPS, og allerede fått innblikk i narkomiljøet på Orkanger. Har lært meg både hva en minusbruker og en justering er - og hvor lett det er å få tak i både hasj og amfetamin. De som faller ut på VGS, har ofte allerede mistet mye selvtillit og kunnskap i grunnskolen. Ungdomsskolen må bli mer praksisnær - etabler samarbeid med næringslivet på Grønøra, gi ungdommen mestringsopplevelser og håp. Da blir lykkerusen fra dop mindre attraktiv. For øvrig er det et stort tankekors, verdt å ta innover seg - at de som styrer i Orkdal kommune IKKE er enige om hvor sentrum befinner seg. Det må være ganske unikt i Norge.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse