Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Orklaparken": Rådmannen vil starte ved Gjølmebrua i 2011

14032009219_3.jpg

Rådmannen foreslår at Orkdal kommune ruster opp turstier på strekningen Vigorbrua- Gjølmebrua-Bårdshaugbrua neste år. Dette blir i så fall første investering som kan knyttes til Orkdal 2040 og prosjektet "Orklaparken".

Riktignok har utbedring av turstiene stått på programmet i mange år. Men visjonen om en Orklapark ser ut til å få fortgang på planene.

Kommunestyret har satt av en million kroner på fond til arbeid med grønnstruktur. Rådmannen foreslår å starte med følgende to tiltak:

1. Gang- og sykkelvegen fra Gjølmebrua vestover til dagens asfalterte gang- og sykkelveg mellom Gjølme og Bårdshaug (altså Laksøra, bildet over): Rydding av traseen, planering og grusing.

Dette er stedet der ledende politikere i Orkdal ønsker å bygge bilbru trass i advarsler fra rådmannen/Selberg arkitektkontor mot miljøskader, økt bilbruk og svekkelse av sentrum.

2. Turstier på begge sider av elva - fra Vigorbrua og sørover så langt kommunen har eiendomsrett: Rydding av skog og grusing.

Rådmannen påpeker at kobling mellom turstiene og Vigorbrua/Bårdshaugbrua må utredes. Ved Vigorbrua er det satt opp et autovern som blokkerer turstien. Brua er i det hele tatt dårlig reklame for en kommune som vil satse på folkehelse og sykkel (bildet under, mer tekst følger):

Vigorbrua_1.jpg

Andre mindre tiltak som rådmannen foreslår, og som angår Orkanger:

* Arbeidslivsfag ved Orkanger ungdomsskole - dvs praktisk arbeid for en mindre gruppe elever. Driftskontoret på Strandheim er aktuelt lokale.

* Utvidet p-plass ved Lomtjønna i sørenden av løypenettet i Ulvåsmarka. Tilbud primært til folk på Fannrem og deromkring.

Og her er noen uprioriterte tiltak som politikerne skal se om de finner penger til:

* Nytt lys ved gangfelt på Havneveien og rehabilitering av gammelt lysanlegg ved Terna.

* Reasfaltering i Njardargata.

* Asfaltert turvei med parklys ved Elvepromenaden langs Orkla.

* Reasfaltering søndre del av Geitastrandvegen.

Rådmannen foreslår å spare driftsutgifter blant annet på mer effektiv drift i Orklahallen og mindre gatelys om natta.

 

Publisert 14.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Moabitter 14.11.2010 22:21
Kjæmpebra at skogen utti øyan bli bevart. Når æ va liten på 60-og70-tallet, va øyan et eksotisk lekeområde. Æ tru det e mang som huske pinstibålet som vi hadd dær campingen grense mot elva no. Øyan, som vi moabitteran kallt det, e no det siste vi har igjæn av nå vi kain kaill "jungel" på flata på Orkanger. Så la oss ta vare på det, for aill framtid.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse