Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ulovlig byggestart ved "Middelskolen"

Middelskolen_002_1.jpgFørst lot eierne den vernede "Middelskolen"  (Dordigata 11) forfalle i år etter år. Til slutt vedtok kommunen en tvangsbot på 400 000 kroner for selskapet ARTO AS. Nå har ARTO omsider startet arbeid på fasaden. Problemet er at arbeidene ikke er byggemeldt - og dermed ulovlige. Orkdal kommune truer med politiet.

Kommunen var på befaring ved "Middelskolen" 16.september. Da var det satt opp stillaser ut mot gata. Eierne hadde begynt å fjerne bordkleding.

Samme dag sendte Orkdal kommune brev til ARTO AS på Levanger, ved Elisabeth og Arild Bye. Budskapet er slik:

Arbeidene er ulovlige og må stanses umiddelbart. Alt arbeid på bygget skal godkjennes før det starter. ARTO AS har ikke søkt om noe som helst. Dersom stoppordren ikke etterkommes, vil det bli vurdert å søke bistand fra politiet.

Senest i et brev med varsel om tvangsmulkt ble kravet om byggesøknad for fasadeendringer presisert.

Middelskolen_003_1.jpgDermed renner tida ut for eierne av "Middelskolen". Tvangsboten på 400 000 kroner forfaller 1.oktober.

Bygningen er et tragisk syn også på baksida. Bordkledingen råtner og ruter er knust. Huset er tilholdssted for villkatter. De har forpestet hele nabolaget i en årrekke.

Orkdal kommune har gang på gang forsøkt å få eierne til å sette i stand det verneverdige huset, som tidligere rommet flere leiligheter. ARTO AS har stort sett neglisjert alle henvendelser i mange år - inntil vedtaket om en bot på 400 000 kroner.

Vedtaket kom etter at Orkanger Vel gjentatte ganger hadde bedt kommunen avklare hvilke virkemidler man kan bruke overfor huseiere som bevisst lar vernede boliger falle sammen. Kommunens nye og tøffe linje kan du lese mer om her.

Middelskolen_004_1.jpgOgså stabburet i bakgården (bildet) framstår som en ruin. Tømmeret er råttent og bygget er fylt opp med isopor og annet rask.

I stedet for å rehabilitere eller selge, har ARTO AS gjort en av de historisk viktige bygningene på Ner-Øra til en skamplett for stedet. For to år siden unnskyldte de seg i ST med at kommunen stiller så strenge krav til type bordkleding og vinduer. Kravene er for øvrig fastsatt av antikvariske myndigheter, ikke av Orkdal kommune.

Nå kan unnfallenheten bli så dyr at den koster Levanger-selskapet hele eiendommen.

Ringeklokkene er fortsatt intakt ved hoveddøra på "Middelskolen (bildet under) . Men det er lenge siden noen har åpnet. Kattene råder grunnen alene i huset, som - pussig nok - delvis har nye bad.

Middelskolen_007_1.jpg

 

 

Publisert 20.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse