Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole snart sprengt: Joplassen må vente?

08032009188_2.jpg

Orkanger barneskole nærmer seg smertegrensen. I verste fall vil Orkdal kommune bremse boligbygging i sentrum for å utsette en kostbar utvidelse av skolen. Rådmannen anbefaler ikke å kjøpe 20 tomter for utbygging ved Joplassen.

Dette går fram av rådmannens notat til budsjett for 2011 og handlingsplan for 2011-2014.

Orkanger sentrum kan på nytt rammes av kryssende hensyn. Her er fakta hentet fra rådmannens orientering:

* Prognosene tilsier at vi er 12 000 innbyggere i 2012 - mot ca 11 300 i dag.

* Orkdal kommune står foran flere store investeringer. Ny barneskole bygges på Grøtte. Grøtte skal også få ny ungdomsskole, eller den næværende må rehabiliteres.

* Samtidig er andre skoler i ferd med å bli sprengt. Evjen er overfylt i 2014. Et kapasitetsproblem på Orkanger kan altså ikke løses ved å overføre elever til Evjen

* Rådmannen skriver at det ganske snart kan bli behov for investeringer i skolen på Orkanger. Når behovet melder seg, avhenger av tilflytting og boligbygging.

* Politikerne vil satse på boligbygging ved Joplassen. Politiske vedtak varsler kommunalt oppkjøp for å legge til rette. Rådmannen advarer mot å kjøpe tomter for 5-7 millioner i en situasjon med mange andre investeringer.

Spennende på Joplassen

Hvis de folkevalgte følger rådet om Joplassen kan det bremse veksten i sentrum. Men det vil i så fall stride mot de overordnede politiske målene:

* Boligbygging skal primært skje ved fortetting og i sentrum. Folk skal bo sentralt for å redusere bilbruk og utslipp av klimagasser. Dessuten er sentrumsutvikling et viktig mål i seg selv.

* Det politiske flertallet har avvist et forslag om å utrede gevinster ved sambruk mellom de sprengte Orkanger-skolene og et kulturhus i sentrum.  Men dette kan trolig bli aktuelt å beregne - i hvert fall hvis Orkdalslista/Sp/venstre taper valget i september og skolene må bygges ut.

Til Follo?

En av investeringene som er vedtatt er for øvrig kjøp av det kondemnable Idrettsbygget på Follo til ti millioner kroner (for å sikre fylket penger til nye bygg på Follo). Rådmannen påpeker 04012009053_2_1.jpgat det ikke er avklart hva kommunen skal bruke bygget til.

Ordføreren har blant annet antydet å flytte voksenopplæringa fra Orkanger til Follo. Det strider mot målet om å samle funksjoner i sentrum.

Videre påpeker rådmannen at det kan bli aktuelt å kjøpe Sæther/Rømme for utbygging, men at det ikke foreligger avtale med grunneiere. Prisen anslås til 9,6 millioner kroner.

 

Publisert 13.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Stadig nærmere! 14.11.2010 22:58
Skole på hele arealet ved OTI rykker nærmere! Etter kompromiss ble tomta delt i to, offentlig formål og industri, deretter er en god bite, 10 mål "stjålet" til omsorgsboliger for narkomane under behandling - rett ved sieden av det som skulle bli skoletomta! Nå ser snart alle - og gjenganger-politikerne til sist selvsagt, at vi trenger HELE området mellom OTI og Sponplaten til et godt og moderne skolesenter for vidregående trinn, et skolesenter som peker mot fremtiden og mot sammefletting med industrien på Grønøra. Dersom tilflyttingsprognosene stemmer, må vi rydde plass for mellom 4 og 5000 mennesker i løpet av 10 år. Ettersom det er mange unge som flytter hit, og ettersom utenlandsinnvandringen er stor, betyr det muligens at vi snakker om opp mot det dobbelte i antall skolebarn, om alle familiene får minst 2,5 barn...... De skal ha plass! Det er en skandale om man avviser folk som ønsker å flytte hit, med den begrunnelse at vi ikke har plass i skolen, det er det verste nederlaget som er tenkelig for en gruppe kommunalpolitikere. ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse