Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Se arkitekt Per Knudsens visjon for nytt Orkanger sentrum

P6080004_1.JPG

Gikk du glipp av folkemøtet onsdag kveld? På denne linken kan du se arkitekt Per Knudsens visjon: Nytt Orkanger sentrum. Filen er tung. De tre siste bildene er trolig mest instruktive. Det nest siste og tredje siste viser en tenkt bebyggelse på Sæther/Rømme med perspektiv i retning handlegata.

Knudsen understreker at bygningene ikke må se ut som på skissene.

Poenget er å vise en tenkt plassering av bebyggelse i forlengelsen av handlegata. Arkitekt Per Knudsen foreslår dessuten en urban park mellom Bankstua og rådhuset.

Han har to litt mer kontroversielle innspill:
1. Splittelse av kulturhuset med en storsal for kino og teater på dagens rådhus og et mindre lokale for kulturskole og andre aktiviteter i gata.

2. Massiv utbygging av boliger uten krav om næring i første etasje øst for Orkdalsveien på Sæther/Rømme. Det strider mot ideen om å utvikle Sæther/Rømme til et sentrumsnav med næringslokaler i hele området. Men kanskje er det urealistisk å finne investorer til annet enn boliger i store deler av "indrefileteen". Muligens er boligbygging det eneste som kan gi sentrum liv. Orkdal 2040 ga ikke noe svar.

Uavhengig av disse spørsmålene, jobbes det nå i samråd med grunneier for å få til utbygging på Sæther-jordet øst for Orkdalsveien som et første trinn. Knudsen mener dette kan stimulere handlegata. Det kan også gjennopplive en utvikling av sentrum etter 30 års spredning.

For 30 år siden sto lokale investorer klare til å bygge kjøpesenter nettopp på Sæther-eiendommen.

Daværende ordfører Kåre Gjønnes presset i stedet gjennom omregulering til kjøpesenter i lokalene etter industribedriften OTI. Nå har Gjønnes - som fylkesmann - bidratt til at det offentlige bruker 8 millioner kroner i et forsøk på å bøte på skadevirkningene.

 

Publisert 11.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hva med å utnytte denne tomta litt bedre? 13.11.2010 11:19
I dag ligger jo gården der og brukes som bolig av noen familier, jeg antar at det er Sæther-familiens barn som bor der. Men slik det er tegnet, blir litt mindre enn 1/4 av hele denne eiendommen ikke utnyttet. Hus, fjøs og låve står der, de siste sikkert som lagersakur, akkurat som mange eiendommer med gammelt uthus. Hva med å gå hele linja ut, og selge til offentlig formål og utnytte de gamle bygningene (og bygge til noen til i samme stil, og uten å bryte med eller skjemme ut den fine gamle gården) til Kulturhusformål? I stedet for å drømme om et merkebygg i "Thams' ånd", som vi allerede har i overflod på Bårdshaug Herregård, ville det vært fint om et Kulturhus i Orkdal hadde blitt tatt vare på i tradisjonell orkdalsk byggeskikk! Mye finere det, enn forsøk på å kopiere en salig blanding av sveitserstil og dragemotiver, som ingen antakelig klarer å kopiere i dag! Hva sier Sæther-familien til det? Erik Prestmo.

Øst for Orkdalsveien 11.11.2010 23:10
Kravet om næringslokaler : I stedet for å velge albaniua-modellen (KREVE næring) så kan man jo stille utbygger fritt eller friere, ta det trinn for trinn og se om markedet ligger an for næring, dette kan forandre seg kolossalt underveis, som sagt på møtet. Utvikling skaper behov, og mange som i dag føler seg vel plassert kan komme til å ønske å flytte kontorlokaler etter hvert som et kluster vokser fram i den nye bydelen. Kontorlokaler er imidlertid lett å flytt både til og fra, og det er lett å bygge om etter behov. Dersom man velger en friere løsning, er det viktig å begynne i riktig ende, slik at man ikke "maler seg fast", jeg regner med at Knudsen har mere erfaring med slikt enn hele Orkdal'n. ErikP

Støtte til Sæther, Sæther og Knudsen! 11.11.2010 23:04
Jeg har skrevet det som kommentar annet sted: dette er en fin begynnelse, og det støter ikke an mot noen prinsipper! Et sted må man begynne, og jeg tror at en skrittvis utvikling er å foretrekke, i stedet for å styrte til og gjøre alt samtidig - ikke minst av hensyn til byggeprisene for alle de andre i dalføret! Erik Prestmo

Knudsenfan 11.11.2010 22:30
KnuKjør på med Knudsens visjon. For en ting er sikkert : dagens sentrale politikere kommer ikke til å løfte en finger for utviklingen av Orkdalsveien og indrefileten Sæther/Rømme. All historikk beviser at flertallsgruppen står kun for spredning av sentrum.

Svend Åge Sæther 11.11.2010 22:22
Jeg håper på en tverrpolitisk enighet om at de 3 byggene som er tegnet inn på jordet mot Geilan blir prioritert. Ser investorer at det er enighet her vil de få tillit og vilje til å legge penger i prosjektet. Dette kan da fort bli en realitet og ikke en mangeårig visjon. Jeg håper også Orkanger Vel og befolkningen forøvrig kan se positivt på at dette vil gi handlegata vår et løft og trygge dens framtid. Det er moro å ha deltat slik at denne planen har blitt til :-)

Synnøve Rikstad Evjen 12.11.2010 19:24
Ja, dette må være et godt forslag! Vi 70-åringene har kanskje sjanse til å se begynnelsen på Nye Orkanger sentrum! Dette må også Orkanger Vel tenne på!? Flott Sæther & Sæther! Synnøve.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse