Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Partipolitikk splitter Orkanger sentrum

sentrumen1.jpg

Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre tror ikke et kulturhus vil skape mer folkeliv i sentrum. Det framgår av STs intervjuer med partilederne foran kveldens folkemøte. Svarene viser nok en gang hvordan partipolitikk svekker muligheten for en vellykket sentrumsutvikling i Orkdal.

De fem partilederne forklarer ikke hvorfor de tviler på at et kulturhus vil trekke folk. Men de er enige. Og disse fem partiene bestemmer sentrumsutviklinga i Orkdal.

De samme partienes ledere er samstemte på enda et punkt; nemlig at ”et godt planverk” (og lignende uklare uttrykk) er viktigste resultat av Orkdal 2040 for å skape et sentrum. Samtidig er de allerede åpne for å gå vekk fra hovedprinsippet i planen: Nemlig sentrumsformål på Sæther/Rømme. Fire-fem måneder etter vedtaket kan de tenke seg å endre "det gode planverket" slik at det i stedet blir bare boliger i store deler av det erklærte navet for Orkdal sentrum.

Kulturhus:
All erfaring tilsier at et kulturhus trekker folk og skaper liv. Kultur er et av de vanligste virkemidlene for å styrke sentrumskjerner i dag. Men i Orkdal er oppfatningen annerledes. Det interessante er at oppfatningen følger klare, partipolitiske skillelinjer.

ST spør: Ville et kulturhus i gata ha ført til mer folkeliv i sentrum?

Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista):
Ikke nødvendigvis. Det avhenger av funksjonene.

Ivar Konrad Gangås (KrF):
Tror betydningen er overdrevet.

Arne Grønset (Venstre):
Nei, det tror jeg ikke.

Eli Karoline Olsen (H):
Er ikke så sikker på det.

Oddbjørn Bang (Sp):
Ikke nødvendigvis. Det avhenger litt av hvilke aktiviteter vi legger der.

DSC_0028_1.JPGLysholm og Bang svarer altså identisk. Og selvsagt har de rett i at innholdet i et hus avgjør om det trekker folk. Men innholdet i et moderne, mangfoldig kulturhus gir seg selv. Orkdal skal ikke finne opp noe nytt.

Mindretallet i kommunestyret svarer motsatt av flertallet på om et kulturhus vil skape folkeliv:

Berit Solem (Ap):
Ja, det er helt klart.

Torstein Larsen (FrP):
Ja, ubetinget.

Johan Skjølberg (SV):
Ja.

Arbeidet for sentrum handler altså om rein partipolitikk - og dermed om kommunevalget neste høst.

 

 

Publisert 10.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Er nok rom for nyanser her! 10.11.2010 14:53
Eller tydelig mangel på oppfølgingsspørsmål. Feks : KrF og IK Gangås : kommer motstanden mot et fullverdig kulturhus av at KrF innser og frykter at folkeflertallet anser alkoholservering som kultur og en naturlig del av kulturen? I så fall kommer deres vektlegging av bygdekulturen og grendahusene i et litt latterlig lys, det vet vi som i generasjoner har bidratt til å holde liv i disse husene ved å gå på dansefester - deres viktigste inntektskilde - dansefester som det ikke er noen stor hemmelighet at heimebrenten flyter i strie strømmer! Så selv om enigheten ser ut til å være på plass på overflaten bobler det nok under der, og det er rom for både manøvrering, splittelse og overraskelser. EP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse