Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Sentrumsråd til 1,2 millioner kroner

sentrum4.jpg

Selberg arkitektkontor laget tettstedsanalyse for Orkdal 2040. Selberg frarådet den brua sentrale politikere vil ha rett inn i Laksøra. Konsulentene fant ut at folk oppfatter handlegata i Orkdalsveien som sentrum, og at de er glade i den. Selberg anbefaler å prioritere nye aktiviteter som skaper en levende og attraktiv kjerne på Orkanger.
Rådene koster 1,2 millioner kroner. Så langt er de ikke fulgt.
Nedenfor kan du også se prosjektleder Knut Sæthers betingelser.

Beløpet på 1,2 millioner kroner til Selberg arkitektkontor kommer fram i en foreløpig kostnadsoversikt.

Også Bennet reklamebyrå, som blant annet laget nettverktøyet SIM Orkdal, har sendt ei regning på 1,2 millioner.

Totalt ser det ut til at Orkdal 2040 vil koste 8 millioner kroner. Orkdal kommune skal dekke halvparten selv.

Prosjektleder Knut Sæther hadde 400 000 kroner i årslønn og 180 000 kroner i kjøregodtgjørelse (skattepliktig) i 2009. Fra 1.mars 2010 ga kommunen ham 25 000 kroner ekstra i månedslønn for å friste prosjektlederen til å stå i stillingen til prosjektet er over ved kommende årsskifte.

Sæther valgte likevel å slutte før tida. Sluttavtalen ble faktisk skrevet allerede 22.juni. (mer tekst under bildet fra sentrum).

sentrumen3.jpg
Selberg arkitektkontor er den av konsulentene som konsentrerte seg om sentrumsutvikling. Selberg kom ikke med noe konkret forslag for sentrum - i motsetning til det privat initierte forslaget fra arkitekt Per Knudsen for Sæther/Rømme.

Men Selberg arkitektkontor la fram en rekke anbefalinger som takk for 1,2 millioner kroner, blant annet:

* Trekk nye aktiviteter til sentrum.
* Utnytt Idrettsparkens sentrale beliggenhet for å styrke sentrum.
* Utvikle et grep som knytter OTI-sentret til sentrum med korte forbindelser for myke trafikanter.

Selberg foreslo en transportløsning for å oppnå:
* Styrking og videreutvikling av dagens Orkanger sentrum til ett sentrum.
* Samling av sentrumsfunkjsoner i sentrum.
* Styrking av Orkdalingenes identitet.

Nei til Selbergs råd
Det politiske flertallet foreslo i stedet en løsning Selberg frarådet - med ny bru som gjør nedre del av Orkdal til ei rundkjøring. Ifølge rådene til 1,2 millioner vil dette føre til:
* Videreføring av de siste års arealbruk.
* Svekket Orkanger sentrum.
* Mer biltrafikk.
* Blanding av sentrumsfunksjoner i alle delområdene.

Ordføreren snudde i kommunestyret, men varaordfører Oddbjørn Bang og Venstre-leder Arne Grønset holder fast på scenario "rundkjøring".

sentrum8.jpg

 

Publisert 08.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Knoll og Tott? 08.11.2010 23:45
Så vidt jeg husker var det vel Bang og Grønset som var arkitektene bak fortausutbyggingen også? Fortauet har vist seg å være det redskapet som tok knekken på Orkdalsveien - i allefall før det ser ut til at en del optimister og entusiaster har fått igjen pusten og forsøker å blåse nytt liv.... Fortauet tok knekken på parkeringsmulighetene, med ett slag ble antall parkeringsplasser redusert med mer enn 35%, enkelte steder, feks foran gamle Narvesen, der det nå ligger et solarium, med mer enn 50%. Se på bildet over! Der ser man tydelig de kunstige "øksehammerne" som er bygget og som stikker ut i gata! De alene stjeler 2,5 parkeringsplass hver, mer enn 1 plass på hver side, pga innkjøringsproblemer for sjåfører av vanlig standard. Bare det å fjerne "øksehammerne" ville forbedre parkeringsmulighetene VESENTLIG, og gjøre parkering mere fleksibel i hele gatas lengde. Hvorfor i all verden er det ingen som griper tak i dette? Det er da vel ingen som synes at dette PYNTER gata? ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse