Besøkstall

112 043 denne måneden

16 103 031 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Boligblokk ved Ulvåsveien

Ulv__sen_002_2.jpgByggSystem AS ønsker å reise et bygg med 30 leiligheter på toppen av Hovsbakkan. Blokka blir liggende rett opp for starten av Ulvåsveien. Byggestart er tidligst beregnet til sommeren 2009. Prosjektet kalles Hovsbakktoppen.

Administrasjonen i Orkdal ønsker ikke å tillate fradeling av den ti mål store tomta nå. Årsaken er bygge- og deleforbudet som følge av arbeidet med planen"Orkdal 2040".

Rådmannen mener det er uheldig å legge opp til en stor utbygging av 30 boenheter før blant annet følgende er avklart:

* Framtidig kapasitet ved barnehagene på Orkanger.

* Framtidig kapasitet ved skolene.

* Mulighetene for å bruke fjernvarme eller annen "ren" energi til oppvarming.

Klima og miljø er viktige elementer i "Orkdal 2040." Bjørn Rønning i ByggSystem har orientert kommunen om at prosjektet ligger utenfor traseene til Orkdal fjernvarme.

Orkdal kommune svarer at det da bør vurderes nærvarmeanlegg. Kommunen ønsker også avklart om husene kan bygges med lavenergistandard.

Politikerne i hovedutvalg forvaltning nektet 24.september å gi BoSystem dispensasjon fra bygge- og deleforbudet. Det ble avgjort med åtte mot to stemmer (Høyre og Frp).

ByggSystem har inngått avtale med grunneier Ole Richter om kjøp av tomta. Det skal nå gjøres omfattende grunnundersøkelser i området.

 

 

 

 

Publisert 17.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse