Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

I kveld: Åpent møte om politikk på Orkanger

boao_2.JPG

Orkanger Arbeidersamfunn inviterer alle til møte om lokalpolitikk i Korpshuset klokka 19.00 i kveld. Der får du muligheten til å fortelle hvilke saker du mener Arbeiderpartiet bør jobbe for på Orkanger og i Orkdal de neste fire årene.
OBS: Denne omtalen er ikke reklame for Arbeiderpartiet, men for muligheten til å påvirke. Sentrums skjebne (bildet) blir garantert tema.

Du trenger altså ikke sympatisere med Arbeiderpartiet for å delta. Arrangementet er et tilbud til velgerne om å sin mening i god tid før valget neste høst.

Invitasjonen er et eksempel til etterfølgelse for andre partier i Orkdal, der de fleste politikerne deltar aktivt i samfunnsdebatten bare noen uker hvert fjerde år.

Åpen debatt er viktig i forlengelsen av Orkdal 2040. Seinest bru-forslaget til Arne Grønset kan tyde på at en rekke folkevalgte enten ikke bryr seg om prinsippene i Orkdal 2040 - eller ikke vet hva de har vært med på å vedta.

Uviljen mot å se på kulturhus i et sentrumsbyggende perspektiv er også viktig å debattere. Kommunens dyrekjøpte rådgivere - Selberg arkitekter - anbefalte å tilføre Orkdalsveien aktivitet. Siden har det politiske flertallet vedtatt å utvide sentrumsområdet - og vedtatt at de ikke vil ha noe kulturhus i sentrum.

Orkdalspolitikerne har også vedtatt at Orkdal skal drive aktiv stedsutvikling og skape en levende bykjerne.

Ett av temaene i valget 2011 kan derfor bli dette:

Skal Orkdal kommune gjøre noe aktivt for å styrke det vi har som mest ligner en bykjerne; altså handlegata i Orkdalsveien?

Eller skal handlegata overlates til seg selv mens varehusene vokser fritt?

Styring eller marked? Satsing på Orkdalsveien eller videre byspredning?

PS: Alle partier skal få tilsvarende forhåndsomtale hvis de arrangerer åpne møter på Orkanger.

Hans Kringstad

 

Publisert 28.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse