Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Venstre vil ha ny bru: Mer biltrafikk, mindre grønt

C__Documents_and_Settings_hanskr_Lokale_innstillinger_Temporary_Internet_Files_Content.IE5_J2DF20GO_Orklaparken_1_.pdf___Adobe_Reader.bmp

Etter forslag fra Arne Grønset i miljøpartiet Venstre vil det politiske flertallet ha ei ny bru som gir mer biltrafikk, svekker sentrum og skjærer rett gjennom et av de mest verdifulle grøntområdene på Orkanger (bildet). Absolutt alt strider mot det politikerne nylig har vedtatt i Orkdal 2040. Orkdalslista, Senterpartiet, KrF og en fra Ap støttet Grønset i formannskapet.
Saken kommer opp i kommunestyret onsdag.

Spørsmålet om bru er en ny test på om de folkevalgte tar egne vedtak i Orkdal 2040 alvorlig. Brua Grønset, Lysholm, Bang og flere ønsker seg, skal komme vest for Gjølmebrua (gangbrua). Forslaget er fremmet i et såkalt visjonskart for Orkdal 2040.

Ei slik bru vil gi biltrafikk direkte mellom områdene ved OTI-sentret og Bårdshaug Vest. Hvorfor er dette forslaget oppsiktsvekkende sett i lys av Orkdal 2040? Jo, fordi det strider mot tre overordnede mål:

1. Styrke sentrum.
2. Redusere biltrafikk og utslipp av klimagasser.
3. Skjerme grønt- og friområder i sentrum, særlig langs Orkla.

Vi tar det bit for bit:
1. Styrke sentrum.
2. Redusere biltrafikk og utslipp:


Konsulentselskapet Selberg laget en tettstedsanalyse for Orkdal 2040. Her skisserte Selberg flere mulige scenarier. Det ene kalte konsulentene ”Rundkjøring”. Det forutsatte nettopp ny bilbru vest for gangbrua.
Selberg frarådet denne løsningen av flere årsaker. Konsulentselskapet fastslo at bru her vil:
• Svekke Orkanger sentrum.
• Gi flere mindre sentrumsområder.
• Gi mer biltrafikk.

Klarere kan det ikke sies enn på side 46 i tettstedsanalysen. Du kan selv lese den på kommunens nettsted under planer/Orkdal 2040/relevante dokumenter.

På faglig grunnlag anbefaler Selberg en helt annen løsning for transportsystemet på Orkanger enn ei bru som gjør regionsentret til ei stor rundkjøring.

3. Skjerme grønt- og friområder i sentrum:

Orkdal kommune har brukt store ressurser på å lage en flott grønnstrukturplan i Orkdal 2040. Her er friområder kartlagt og verdien deres vurdert. Området Laksøra ved Gjølmebrua framheves som spesielt viktig. I planen heter det at ”Naturen i området må få utvikle seg fritt uten større grad av inngrep.(…) Ved byggeaktivitet og andre inngrep i tilgrensende områder må det tas hensyn til støy, da områdets verdi for friluftsliv og rekreasjon kan bli redusert."

Politikerne har gått enda lenger i bestemmelsene til Orkdal 2040:
”I områder vist som grønnstruktur (...) kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres terrenginngrep som reduserer områdets grønnstrukturverdi.”

Vedtaket ble fattet i kommunestyret 23.juni. Nå vil flertallet, anført av Venstre, pløye ei trafikkert bru rett gjennom området.

Kommunestyret skal drøfte saken og stemme over den onsdag. Som vanlig skjer det i arbeidstida til folk, slik at de færreste kan høre argumentene.

Tre fra Ap og Joar Syrstadeng fra FrP stemte mot Grønsets forslag i formannskapet. En fra Ap og alle i flertallsblokka med Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre og KrF stemte for, ifølge protokollen til Orkdal kommune.

torva_2.jpg

 

Publisert 26.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Sognli 27.10.2010 16:49
Orkdal Ap fremmet forslag idag i kommunestyre om at brua skal ut av planen, og det forslaget ble vedtatt. Så jeg ser ikke nøvendigheten med et nytt parti. For dem som bryr seg som sentrumsutvikling, så er Orkdal Ap et godt alternativ.

Bra jobba! 27.10.2010 18:05
Fortsett sånn ErikP

Ulemper og Fordeler 27.10.2010 16:43
Vil dette føre trafikken rett forbi "en hageflekken der de kan dyrke grønnsaker" ?? Kansje dette er prisen vi vil betale for at Ringbussen(denne gangen) skal fungere optimalt!

fatlt 26.10.2010 21:58
Reine skjære galskap dette her. Her ansetter de eksperter(ref Selberg), for å komme med råd om hva som bør gjøres, så går de stikk motsatt. Trist at sentrumsspredningen fortsetter i stor stil, og av de samme politikerne. Nå må et nytt parti snart på banen. Ingen veg utenom.

Øra 27.10.2010 11:02
Treng itj nå nytt parti. Vi må stem på dem som faktisk bryr sæ om nedre deler av kommunen.

Roar S. 26.10.2010 21:10
At det er Grønset som kommer med dette forslaget er ikke overraskende. Han har tidligere vist holdninger som gjør at jeg mistenker ham for å se på hele Orkanger som ett eneste stort industriområde. Men det som er veldig trist er at også de gamle "sluggerne" Lysholm og Bang går for dette forslaget. Jeg hadde håpet at flere politikere ville ta Orkdal 2040-arbeidet litt mer seriøst, og faktisk bruke dette som den styrende planen den var ment å være (?). Vi har brukt 10 millioner på Orkdal 2040-prosjektet, og det eneste vi sitter igjen med er minner om diverse folkemøter hvor våre folkevalgte pliktskyldig stilte opp for å gi inntrykk av at det var interesserte i å få til et godt resultat - hvorpå det går tilbake til "normalen" og styrer Orkdals-skuta stødig på grunn med fast kurs i alle retninger. Jeg er glad det er kommunevalg til høsten! Roar S.

Geir S 27.10.2010 21:01
Ja, no er de igang igjen da, vei gjennom "Øyan" og ny bru over Orkla, hva er no det da? Det er jo faktisk tre bruer i dette området fra før. Bårdshaug Bru, Gjølme Bru og "Vigorbrua". Skal man ødelegge mest mulig av frområdene vi har i nærområdene, nei kost på heller en gang og sykkelbane over Bårdshaug Bru før noe tragisk hender der for forgjengere eller syklister! Bru og vei inn til OTI-sentret har vi fra før!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse