Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Godnatt, sentrum: Orkdal 2040 - resept på byspredning

Gata_0003_1.jpg

Vi håper PPP kommer tilbake. Plateprateren er ivrig opptatt med å gjenreise OIFs stolthet som fotballklubb. Inntil videre får leserne nøye seg med noen lokalpolitiske betraktninger som fast ukeslutt på orkangervel.no.
Denne uka: Orkdal 2040-sjef Knut Sæther har fortalt ST hvordan han mener vi kan få et sentrum. Lite konkret. Sæthers resept er en oppskrift på videre byspredning. Og Orkdal 2040 kan ende som en forbannelse. Se gjesteboka.

Se nederst for kommentarer.

 

Publisert 22.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Det er ikke fattet vedtak 23.10.2010 23:41
Det er bare bevilget et lite beløp som er uten betydning. Bygging av kulturhus ligger ikke inne på verken budsjett eller handlingsplan. Mht. teorien din om at "krisemaksimering" støter vekk sympatisører: Kanskje, kanskje ikke. Noen krisemaksimering er det vel heller ikke snakk om. Det vi står for kalles åpen debatt, i stedet for smisking på bakrommene. Kulturhus: Mitt og styrets budskap er at fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene må kalkuleres på en seriøs måte. Det er uansvarlig og udemokratisk feks ikke å beregne verdien av sambruk med skolene. Du tar feil når du påstår at Orkanger Vel ikke har kommet med noe konkret om arealbehov og kostnader. Vi har anslått begge deler med hjelp fra 3D arkitekter, men detaljene må fagfolk avklare før man fatter et endelig vedtak om plassering og størrelse. Noen slik analyse vil imidlertid det politiske flertallet ikke bruke noen kroner på - etter å ha svidd av flere millioner på en 30-årsplan som skulle markere et tidsskille i samfunnsplanlegginga. Å presse gjennom et tomtevalg uten en skikkelig analyse er det motsatte av helhetlig samfunnsplanlegging. Det er i strid med hele Orkdal 2040-ideen. Men "makta", anført Arne Grønset, hadde bestemt seg på forhånd. Hans Kringstad

Joda, det er fattet vedtak! 23.10.2010 22:17
Det er til og med bevilget penger! De kaller det fondsavsettelse, det vil si at men setter av penger PÅ FORHÅND før man bestemmer seg endelig mht utforming, plassering, kavdratmetre, bruk m.m. Å påstå noe annet fører bare til å forsure det politiske miljøet. Vi skal ha respekt for politiske motstandere og ta dem på alvor - at de forsøker å gjøre så godt det kan, for så mange som mulig, innenfor de forsvarlige økonomiske rammer (der passer først og fremst Bang på!9. Det Orkanger Vel må ta høyde for - eller rettere sagt Hans Kringstad som uttaler seg friskt på OV's vegne - er at Orkangers befolkning utgjør et mindretall i bygda vår. I politikken er det kjøttvekta som teller, den som får mest stemmer bestemmer. Og Hans : du skal ikke se bort fra at krisemaksimering støter folk bort fra det som sto som positive tanker for ett år siden! Det er ikke OV tjent med, ikke Orkangerfolk ellers heller - og ikke bygdefolket utenfor Orkanger som da fortsatt har 42 km å kjøre for å komme til kulturherligheter. Men politikerne i dagens flertall kommer til å takke deg og OV, for at du til slutt sikret valget for dem! Jeg har hatt og har fortsatt sympati for tankene fra både AP og OV, men det du slenger ut som ferdige tanker om bruken av et klulturhus har ikke vært annet en laust prat, INGEN har kommet med noe konkret, hvor mange kvadratmeter trengs, hva koster det, hvem skal betale og hvem andre har fordel av og kan bruke ressursen. I så måte er dere akkurat like gode og like dårlige som flertallsgrupperingen. Derfor antyder jeg at det er på tide å skifte fokus og forsøke med noe positivt i stedet. Det har jeg gjort, og kommer til å legge fram konkret forslag på hvor FÅ kvadratmeter mitt forehavende kommer til å koste, ikke her, men til kultursekretær, ordfører og varaordfører om de låner bort øret - det kan stå hvor som helst, Bårdshaug, Sæther-Rømme eller ST-Kvartalet, hovedsaken er at vi får til noe! Erik Prestmo

Ukas hovedsak? 23.10.2010 21:15
Pokerlaget var nok ukas hovedsak målt i antall spaltemeter. Men for utviklinga av Orkdal og Orkanger betyr poker null. Ellers, Erik Prestmo: 1. Det er ikke fattet vedtak om å bygge ut noe kulturhus. Men OM det skjer er dagens rådhus stedet for det politiske flertallet. 2. Innholdet i et kulturhus har i hvert fall Orkanger Vel sagt mye om. Alt er mulig; kino - gjerne en stor og en liten sal - scene for teater, revy og konserter, galleri for både kunst og foto, kafe og mye mer - gjerne fotomusuem for den saks skyld. Et slikt bygg må ha en fleksibel romløsning, og det er slett ikke vitenskap. Men: Et hovedpoeng for oss har vært kulturskolen og sambruk med Orkanger-skolene for å få mest mulig aktiviteter på dagtid. Dette har det politiske flertallet ikke en gang villet diskutere - helt i tråd med den lite demokratiske tradisjonen i Orkdal. 3. En reell utredning av tomtealternativene får vi kun dersom valget neste høst fører til en forandring. Hans Kringstad

Men hva var ukas hovedsak? 23.10.2010 01:06
For folk flest er jeg ganske sikker på at nyheten om og diskusjonen etter det berømmelige Pokerpartyet i Grendstuggu fikk mye mere oppmerksomhet enn dette herre! Greit nok at det ser ut til at man søker å benytte 2040-perspektivet som sovepute. Men man har da vitterlig vedtatt å bygge et kulturhus! Kulturhuset kommer noen hundre meter lenger opp enn vi hadde tenkt oss, og noen hundre meter lenger opp enn medianpunktet, kompromissforslaget antyder. Men i denne debatten er ytterpunktene nettopp det, ytterpunkter i folkeflertallets øyne. Det store fokuset fra vår side på plassering, bidrar på en måte til legitimere politikerflertallets handlemåte, fordi Orkangerbyggen ikke har flertall i denne kommune. Derfor er antakelig meningen slik, delt men med et lite flertall på det borgerlige politiske flertallets side. Nå burde debatten stå om innholdet i huset. For det blir bygget, samme hvor mye man protesterer. Og så vidt jeg kan se er det en eneste person som har vært konkret opptatt av innhold - og det er meg, undertegnede. Etter fattig evne har jeg reist et forslag der JEG kan være med å bidra. Andre burde gjøre det samme, i stedet for å legge breisida til og legge opp til sabotasje, uthaling og kanskje rett og slett gi politikerflrtallet unnskyldning på nytt til ikke å gjøre noe - som de har gjort de siste 40 år! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse