Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklahallen fratas 700 000 i spillemidler

orklahall_1.jpg

Orklahallen har fått beskjed fra fylket om at 700 000 kroner i innvilgede spillemidler er inndratt. Pengene skulle brukes til varmepumpe for å utnytte spillvarme fra Thamshavn. Støtten trekkes fordi fristen for å bruke midlene er overskredet med flere år.
Kanskje kommer det aldri vatn fra Elkem inn i hallen - selv om Orklahallen i vinter betalte Orkla FK 385 000 kroner for mulig fjernvarme.

Forvirret? Hva Orkla FK har med saken å gjøre?

Jo: Orkla FK inngikk i sin tid en avtale med Elkem om å føre fram varmvatnet deres til kunstgressbanen. Banen eier Orkla FK og OIF som likeverdige partnere.

Men for varmvatnet hevder Orkla FK å ha eksklusive rettigheter. Der ligger kjernen i tvisten mellom OFK og OIF.

Orkla FK oppdimensjonerte rørene for at Orklahallen en dag skulle kunne utnytte varmvatnet sammen med kunstgressbanen. Det skjedde da rørene ble lagt for mange år siden.

I  vinter gikk hallen med på å betale Orkla FK 385 000 kroner for denne tilrettelegginga. Pengene reddet fotballklubbens økonomi for en stakket stund. Men for Orklahallen kan investeringen ha vært totalt bortkastet.

Nå skal hallen klargjøres for fjernvarme i forbindelse med bygging av bane 3. Men rådmannen fraråder å inngå avtale med Orkla/Elkem. Det skyldes usikkerhet med drift og levering.

Rådmannen anbefaler i stedet å kjøpe varmvatn fra Orkdal Fjernvarme (OFAS).

Så var det spillemidlene: Orklahallen fikk 550 000 kroner i 2003 og 150 000 kroner i 2008 for å installere varmepumpe. Totalprisen er anslått til ca 1,9 millioner kroner.

Orklahallen har utsatt investeringen så lenge at støtten nå er trukket. Ved leveranse fra OFAS trengs det for øvrig ikke varmepumpe. Vatnet fra OFAS er varmt nok.

Orkdal kommune er største eier i Orklahallen. Kommunen skal nå ta over alt eierskap og drift.

PS: Det har ikke vært ført varmvatn fram til kunstgressbanen siden i februar. Da havarerte ei pumpe som leder vatn til anlegget. Den er ikke reparert eller byttet ut.

Orkla FK mener leveransen av vatn er klubbens enerett - men dermed er levering også OFKs plikt.

 

Publisert 18.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse