Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger blir høyere

Skolen_027_1.jpgOrkanger sentrum vokser i høyden. Stedets "skyline" endrer seg stadig. Nå er påbygget til Orkdalsveien 56 så godt som ferdig. Det huser El-installasjon Orkdal AS. Bygningen er forvandlet fra en lav kloss til et høyere hus med saltak.

 

Bygget er delvis kledd med tre, slik kommuneplanen legger opp til. Også på motsatt side av gaten vil det trolig bli høyere hus med tid og stunder. Mye tyder på at ST-gården blir revet for å gi plass for en større bygning.

For noen år siden ble Hjørnet-gåren bygd på etter samme mønster. Der ble det gitt plass for flere nye leiligheter, mens det i andre etasje i Orkdalsveien 56 er kontorlokaler.

Påbygget i Orkdalsveien 56 har for øvrig ført til flere klager fra naboer fordi de mister noe lys og utsyn og får økt innsyn fra de nye kontorene. Orkdal kommune har avvist klagene, blant annet fordi bygget ikke har en høyde over makshøyden på 8 meter.

Naboene har pekt på mindre overskridelser i forhold til opprinnelig tillatelse. Gesimshøyden ble 38 centimeter høyere enn i det opprinnelige vedtaket.

Elinstallasjon_nett_1.jpgTil høyre ser du hvordan det så ut da utbyggingen av "klossen" i Orkdalsveien 56 startet i vinter.

 

 

Publisert 12.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse