Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte om Orkdal 2040 og sentrum: Sett av 10.november

gata_2.JPG

Hva skjedde egentlig med Orkdal 2040? Hva vedtok politikerne? Støver planen ned i en skuff, slik selveste prosjektleder Knut Sæthet frykter? Eller har partiene tenkt å lage en kompakt og levende bykjerne? Onsdag 10.november kan du spørre dem selv.

Orkdal kommune inviterer til folkemøte om Orkdal 2040 i kommunestyresalen 10.november klokka 19.00.

Foreløpig tema er "Hva er vedtatt?" og "Veien videre". Kommunen ønsker også dialog med velforeningene om utviklingen av Orklaparken - en planlagt grøntstruktur langs elva.

Orkanger Vel planla et folkemøte fordi vi mener det er skrikende behov for mer kunnskap og fortsatt folkelig engasjement. Men ikke noe er bedre enn at Orkdal kommune tar regien selv. Kommunen har som erklært mål i kommuneplanens samfunnsdel "å skape engasjement og interesse for de politiske prosessene."

En forutsetning er at politikerne deltar i det offentlige ordskiftet. De fleste mener aldri noe offentlig annet enn på møter i arbeidstida til velgerne.

Administrasjonen og politikerne har mye å forklare om Orkdal 2040. 

Sentrumsutvikling er et hovedtema i satsinga. Foreløpig er det ikke fattet ett vedtak som kan bidra til bygge en kompakt og levende bykjerne. Derimot er det fattet vedtak som vil bidra til videre spredning.

Noen eksempler:
* Kulturhus vedtatt ikke plassert i det eksisterende sentrum. Saken er behandlet adskilt fra alle erklærte mål om helhetlig samfunnsplanlegging.

* Området innenfor rød strek er vedtatt utvidet ved Bårdshaug. Opprinnelig ble enda større utvidelse foreslått av ordføreren.

* Forslag om å sette av hele tomta mellom OTI og Sponpaten til offentlig formål/undervisning nedstemt. Halve tomta satt av som kompromiss.

* Aps forslag om rekkefølgebestemmelser (OTI/Amfi v Sæther/Røpmme) og reguleringsendringer (forretninger ved torget) for å styrke sentrum vis a vis kjøpesentrene er nedstemt.

Hva har så alle folkevalgte i Orkdal stemt ja til før de stemte nei i de nevnte sakene?

Jo, de har vedtatt at:
* Orkanger skal befeste sin rolle som regionalt senter. Orkdal kommune skal være en aktiv stedsutvikler (Javel. Hentet fra kommuneplanens samfunnsdel).

* Vi skal utvide næringsbegrepet slik at kultur som næring får en sterkere plass i vår kommune (kommuneplanens samfunnsdel).

* Orkdal kommune ønsker å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen (kommuneplanens samfunnsdel).

* Sentrumsutviklinga på Orkanger må forsterkes (kommuneplanens arealdel).

* Det skal (...) legges vekt på et sentrum med naturlige møteplasser (kommuneplanens arealdel).

Og sitater fra Orkdal 2040 (kommundelplan for Orkanger, Fannrem og Gjølme):

* Visjon 1:
Videreutvikling av Orkdal kommune fra et industritettsted til en småby basert på bærekraftig utvikling slik at kommunen blir en kandidat til statens bymiljøpris.

* Visjon 2:
Småbyen har en kompakt, levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand.

* Visjon 3:
Behovet for nye boliger dekkes hovedsakelig gjennom fortetting og boliger i kombinasjon med forretningsbygg(...) Behovet for transport med privatbil er redusert til et minumum (...).

Om fortetting:
Orkdal har gjennom fastsetting av planprogrammet for Orkdal 2040 vedtatt en strategi om å fortette sentrumsområdene. "Bakgrunnen er ønsket om et mer levende og aktivt sentrum med korte avstander, utnytting av eksisterende infrastruktur og klimavennlig utbygging som genererer lite transport."

Det vedtatte budskapet er altså tydelig:  Samling av funksjoner i et sentrum.
Praksis er en annen: Nei til samling.

 

 

Publisert 15.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse