Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velkommen til arboretet! Nye skilt på plass

arboretet.jpg

Nå har arboretet i Hovslund fått ei informasjonstavle som fortjent. Tavla kom opp onsdag kveld. I løpet av høsten har vi også fått på plass pene metallskilt ved de enkelte artene. Det fins mer enn 30 hjemlige og eksotiske treslag i denne grønne lungen midt i hjertet av Orkanger. Over 400 busker er plantet opp gjennom årene.
Les om dem nedenfor.

Informasjonstavla er betalt av Orkanger Vel og sponsoren avisa Sør-Trøndelag. EKKO reklame har laget den basert på et håndtegnet kart med oversikt over treslagene.

Orkanger ungdomsskole, med lærer Reidar Omland i spissen, har gjort mye arbeid ved arboretet de siste par årene. Velforeninga håper at vi kan utvikle samarbeidet. Tanken er at skolene kan bruke stedet både til undervisning og fornøyelser. Det er mye å lære om botanikk, men også om andre ting.

Fra neste  vår er håpet at hver avgangsklasse ved ungdomsskolen får plante sitt treslag. Lind står for tur.

Orkanger Vel har investert for nærmere 40 000 kroner i arboretet de siste tre årene. Det meste av pengene har gått med til rehabilitering og grusing av turstier, og deretter skilting. Men arboretet krever mye vedlikehold for at trær, skilt og stier ikke skal gro ned.

Under finner du et aldri så lite botanisk oppslagsverk. Dette er en kort presentasjon av de fleste artene, slik de er preget i de nye metallskiltene:

                 EINER
       (Juniperus communis)
* Verdens mest utbredte bartre.
* Kan bli mer enn 1000 år gammel!
* Vokser i Norge fra strandbeltet og
opp til 1700 meters høyde i Jotunheimen.


              VANLIG FURU
              (Pinus sylvestris)
* Eneste furuslag som vokser vilt i Norge.
* Kan bli 25 m høy og ca. 600 år.
* Dekker ca. 25 prosent av skogarealet vårt.

                     GRAN
                  (Pica abies)
* Viktigste treslag i Norge.
* Utgjør ca 60 prosent av trevirket.
* Høyestre gran i Norge 49,5 meter.
* Vanlig opp til polarsirkelen. Vokser spredt nord for Saltfjellet.

                       ALM
                  (Ulmus glabra)
* Kan bli 500 år og 40 meter høy.
* Alm i Hukkelåsen på Geitastranda er kåret til Norges tredje største tre. 985 cm. i omkrets.
* Varmekjært og kresent tre. Vokser helst i bratte, sydvendte lier.
* Alm er kommuneblomsten i Orkdal.

                        ASK
              (Fraxinus excelsior)
* Vokser i kyst- og fjordstrøk nord til Trondheimsfjorden.
* Innvandret til Norge for ca. 5000 år siden.
* Kan få en omkrets på over 4 meter.

                      BJØRK
              (Betula pubescens)
* Tre arter i Norge; vanlig bjørk, hengebjørk og dvergbjørk.
* Vårt viktigste lauvtre.
* Kom til Norge tidlig etter siste istid for ca. 10 000 år siden.

                       EIK
       (Quercus robur/petraea)
* To arter i Norge; sommereik og vintereik. Vanskelig å skille.
* Kan bli opptil 2000 år!
* Blir ofte hule inni.
* Vanlig opp til Trondheim.

                   HEGG
             (Prunus padus)
* I slekt med morell (rosefamilien).
* Har hvite, velduftende blomster.
* Du kan lage vin eller likør av heggebær.

                 GRÅOR
             (Alnus incana)
* Vokser over hele landet.
* Formerer seg både ved å spre frø og sette skudd fra røtter og stamme.
* Svartor blir litt høyere.

                       OSP
             (Populus tremula)
* Bladene rasler ved det minste vindpust, derav uttrykket skjelve som et ospelauv.
* Gamle trær blir ofte hule.
* Sper seg lett med skudd fra røttene.

                     ROGN
             (Sorbus aucuparia)
* Vokser over hele landet.
* Mye overtro rundt rogna. Redskap av rogn skulle være beskyttet mot trolldom.
* Rognebær er fine til gelé, saft og vin.

                 SEMBRAFURU
                 (Pinus cembra)
* Innført som prydtre.
* Sembrafrø innført som russernøtter under pomorhandelen.
* Vokser naturlig i blant annet Alpene, Karpatene og Sibir.

                   BALSAMPOPPEL
                (Populus balsamifera)
* Innført fra Nord-Amerika.
* Sterk balsamlukt av knopper og blad i fuktig vær.


                  TUJA
         (Tuja occidentalis)
* Vokser vilt i Nord-Amerika og østlige Kanada.
* Tilhører sypressfamilien.
* Vanlig hageplante.

              BERGFURU
             (Pinus uncinata)
* Naturlig i fjellområder i sør- og mellom-Europa.
* Innført til Norge på 1870-tallet.
* Vokser i hele landet nå. Virker mer glissen enn vanlig furu.

             BUSKFURU
             (Pinus mugo)
* Naturlig i fjellområder i sør- og mellom-Europa.
* Innført til Jæren på 1860-tallet til lé- og hageplanting.
* Vokser i hele landet nå. Virker mer glissen enn vanlig furu.

                 VRIFURU
              (Pinus contorta)
* Også kalt kontortafuru.
* Viktigste fremmede treslag i Norden. Plantet fra Agder til Finnmark.
* Vokser vilt i USA og Kanada.

                      LERK
                (Larix decidua)
* Fjelltre som finnes naturlig i mellom-Europas fjellstrøk.
* Skotske handelsmenn innførte lerk til Norge på 1700-tallet.
* Kan bli over 40 meter høy her i landet.

                SITKAGRAN
              (Picea sitchensis)
* Navnet stammer fra den fjerde største byen i Alaska.
* Den tredje største av granene etter redwood og douglasgran.
* Plantet for hogst i Norge fra 1870-tallet. Kan bli 40 meter høy her og 90 meter i Nord-Amerika.


              SVENSKASAL
            (Sorbus intermedia)
* I slekt med rogn. Har nokså søte bær.
* Innført. Vokser vilt i sør- og midt-Sverige og andre land ved Østersjøen.

             ENGELMANNGRAN
               (Picea engelmann)
* Plantet som hogstre i Norge, og har forvillet seg i Østfold.
* Vokser vilt bla. i Rocky Mountains opp til 3650 moh.
* Der kan den bli 65 meter høy.

               BLÅGRAN
             (Picea pungens)
* Har blågrå/blågrønne barnåler.
* Vokser vilt fra Arizona til Alaska.
* Populært prydtre. Juletre utenfor Det hvite hus.

           KOREAGRAN
           (Abies koreana)
* Flott prydbusk.
* Blågrønne kongler
* Rødfiolette eller grønne hunnblomster om våren.

            SPISSLØNN
          (Acer platanoides)
* Alvdal er nordligste naturlige forekomst.
* Mye brukt til bla. møbler, parkett og musikkinstrumenter.
* Varmekjær. Blir opptil 25 m. høy.

          SIBIREDELGRAN
           (Abies sibirica)
* Vokser vilt i østlige Russland, Turkmenistan, Mongolia og Kina.
* Plantet ut både til hogst og som parktre.
*Klarer seg godt i Norge.

              SØLVPIL
          (Salix alba)
* Vokser vilt i mellom- og sør-Europa.
* Brukt som parktre.


 

Publisert 14.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse