Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-skolene blir sprengt

Skolen_020_1.jpgSkolene på Orkanger er snart for små dersom prognosene slår til. Om fire år vil det da være ca. 100 elever mer enn det normal kapasitet tillater - og ca. 50 elever over smertegrensen. Trangest blir det på barneskolen (bildet). Muligens må noe aktivitet flyttes til Orklahallen, eller flere gå på Evjen.

Det går fram av notater til den nye planen om framtidas skoletilbud i Orkdal. Planen er nå lagt ut på høring med frist 15.oktober.

I planen pekes det på tre mulige løsninger for Orkanger-barna:

* Utbygging på Orkanger barneskole.

* Flytte på kretsgrensene. Det betyr at flere barneskoleelever går på Evjen i stedet for på Orkanger. 

* Se Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole i ett sammen med bruk av Orklahallen.

Valget av løsning får følger for utviklingen ellers på Orkanger. Kommunen kan blant annet komme til å begrense boligbyggingen i kretsen for å holde elevtallet nede her. Dermed utsettes en kostbar skoleutbygging i tillegg til Grøtte. Dette er vurderinger som kommer opp i arbeidet med planen "Orkdal mot 2040".

Barneskolen har i dag 295 elever. Praktisk kapasitet (normal utnyttelse) er på 290, altså fem færre enn i dag. Smertegrensen er beregnet til 340 elever. Smertegrensen er den maksimale elevmengden skolen kan leve med i en overgangsperiode. Prognosene tilsier hele 370-380 elever i 2012, altså langt over smertegrensen.

Skolen_023_1.jpgUngdomsskolen (bildet) har 240 elever. Det er på nivå med praktisk kapasitet. Smertegrensen er satt til 255. Elevtallet er anslått til ca. 270 i 2012 hvis prognosene for tilflytting viser seg å holde stikk. 

 

 

Publisert 09.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse