Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal sjukehus i framtida: Ingen babyer, mange gamle

sjukehus4.jpg

Fødeavdelinga forsvinner fra Orkdal sjukehus. Akutt-kirurgien forsvinner også. Inn rykker i stedet eldre og kronisk syke ofre for rus, røyk og dårlig kosthold. Og muligens kreftpasienter - både døende og dem det fortsatt er håp for.

Det ovenstående er en rimelig tolking av budskapet på folkemøtet om Orkdal sjukehus torsdag kveld.

St.Olavs-direktør Nils Kvernmo og klinikksjefene hans ved gigantsykehuset på Øya tar selvsagt nødvendige forbehold. Men skreller vi vekk reservasjonene, ser framtida slik ut:

* Fødeavdelinga flyttes til Trondheim. Det er vedtatt som hovedprinsipp at hvert helseforetak bare skal ha en fødeavdeling.

* Akutt-kirurgien er i samme situasjon: Samling av funksjonene ett sted.

Direktør Nils Kvernmo og medarbeiderne hans skal nå utrede konsevensene av å flytte føden og akutten fra Orkdal til Trondheim.

Svaret  blir trolig at det vil være en smart måte å bruke helsepenger på. I så fall må Kvernmo & co utrede enda et spørsmål:

* Hva skal Orkdal sjukehus få i stedet?

- For det er ikke snakk om å bygge ned sjukehuset, understreket Kvernmo.

Både samarbeidsreformen og planene til det lokale helseforetaket gir en pekepinn på hva Orkdal sjukehus vil få når/hvis føden og andre akutt-tilbud forsvinner: De store pasientgruppene med "vanlige" lidelser skal sikres behandling i framtida. De har mer behov for et tilbud nær der de bor, enn et tilbud der det finnes superspeialister.

Hvem er disse pasientene? Jo, de er:

* Gamle og demente med sykdommer som følger alderen. Eldrebølgen skyller snart inn over norsk helsevesen.

* Livsstilssyke - blant annet pasienter med diabetes, sykelig overvekt og ofre for mye tobakk og alkohol.

* Kreftpasientene kan også komme til å rykke inn igjen noen år etter at kreftpoliklinikken forsvant. Det var den "nyheten" som vakte størst applaus på folkemøtet.

Riktignok eksisterer det ikke noe vedtak eller løfte. Men klinikksjef Stein Kaasa ved kreftavdelinga på Øya lanserte sin egen visjon for Orkdal sjukehus:

* Orkdal bør få et team for lindrende behandling av kreftpasienter.

* Muligens bør sjukehuset også få en sengeavdeling for kreftpasienter som skal dø av sykdommen. Skaun kommune har allerede fire slike plasser ved sjukeheimen.

* Og kanskje kan også behandling bli gjeninnført, blant annet via en poliklinikk, mener Kaasa.

- En omlegging av tilbudet ved Orkdal sjukehus kan føre til en totalvekst av helsetilbudet i regionen, sa Stein Kaasa.

St.Olavs-direktør Nils Kvernmo understreket at en eventuell flytting av føden og akutt-kirurgien ikke har noe med nedskjæringer å gjøre - men kun handler om kvalitet og best mulig bruk av penger og personell:

- St.Olavs har et budsjett på 7 milliarder kroner. En flytting av akuttfunksjonene fra Orkdal vil maks gi en innsparing på 15 millioner, sa Kvernmo.

Underforstått: Det vil være en dråpe i havet.

Orkdal sjukehus har ca. 500 årsverk. Sjukehuset legger inn 8000 pasienter pr år. 20 000 får polilklinisk behandling. Det utføres 3500 operasjoner årlig.

- Det er ikke bare å flytte all denne aktiviteten til Øya. På Øya er det nye lokaler, men ikke ubegrenset med plass, beroliget Eiliv Brenna, klinikksjef ved medisinsk avdeling.

Orkdal sjukehus er på alle måter en del av en region og et større helseforetak: Sjukehuset opererer flere pasienter fra Trondheim enn fra Orkdal.

sjukehus2.jpg

 

 

Publisert 07.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Yngve 09.10.2010 00:24
Det er en kjent problemstilling landet rundt at sentralisering og store kollektive sammensetninger av institusjoner går utover kvaliteten. Eksempler er svære skoler (ungdomsskoler spesielt) og hypersentralisering av helsetilbud. I skoler fører sammenslåinger og utvidelser til økt mobbing, større klasseskiller og økt fare for klikkdannelser. I helsevesenet handler det enkelt og greit om liv og død når vi snakker om føde og kirurgi. Det ble bygget en ny fødeavdeling midt på 90-tallet på Orkanger med en beliggenhet som gir alle innbyggerne i regionen trygghet. Dette brytes opp og ødelegges av byråkrater, overfokus på økonomi og innkompetente mennesker på toppen av systemene. Helse og omsorg, og skole og utdanning, er og SKAL være en utgiftspost for Norge i dag. Det er nødt til å være det for at landet skal bli drevet videre med en trygg og stabil grunnmur med bred infrastruktur i helsevesen og skole i hele landet. Kompetanse, nærhet gir trygghet. Punktum.

Svend Åge Sæther 08.10.2010 08:22
Det var dyktige personer som stilte opp fra St. Olav. De snakker mest om hva vi får og ikke hva vi har og kan miste. Skreller vi bort det meste av de fine ord så blir altså føden lagt ned og det samme skjer med akutten. Mister vi føden er mye av ryggraden for sykehuset borte. Mister vi akutten så hjelper det ikke den av oss som skulle være uheldig å få hjerneblødning, at turen til Trondheim er kortere enn før. Hvert minutt teller i slike tilfeller for om du blir frisk, lammet eller dør. Kortere vei enn at akutten er Orkdal går det ikke an å få for oss. Vi har ikke tid til å miste akutten vår.

nisselua 07.10.2010 21:55
Herregud for et helsevesen det legges opp til i dette "rike" landet. Vi går motsatt vei sammenlignet med land som har et mye bedre og praktisk helsetilbud enn oss selv.Eks Sveits,Sverige og Tyskland. Norge, landet med skylapper og nisselua godt tredd ned forbi ørene.

ola 09.10.2010 15:36
Jeg vet at "nisselua" sitt synpunkt er helt feil på bakrunn av at vedkommende mangler innsikt i helseverden. Det riktige er at det nye sykehuset i Tr.heim er et av de mest kompetanserike sykehus i verden på flere områder.Hva er galt å ha et så godt tilbud bare 30 min fra Orkdal? Ta av dere nisselua og støtt utviklingen ,fordi den går tross alt fremover. Jeg har ikke sett noen velocipeder og hestekjerrer denne uka.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse