Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye trusler om bøter for hus på Orkanger

karesgt.jpg

Rådmannen varsler at de nye eierne av Kåres gate 41 ("Corner-huset" nær Solbugården) risikerer minst 10 000 kroner i tvangsbot pr måned. Årsaken er at fasaden er rehabilitert og forandret uten at det er søkt om tillatelse. Husets historie de siste årene handler om merkelige kjøp og omstridte ombygginger. 

Eiendommen har nå stått tom i flere år pga forviklinger.

Orkdal boligbyggelag kjøpte huset til oppsiktsvekkende overpris før boligbyggelaget gikk konkurs. (Flere hundre tusen kroner mer enn hva huset var omsatt for like i forveien).

Planen var å gjøre om fra tre til fem leiligheter. Men det hadde boligbyggelaget aldri søkt om. Og en søknad ville heller ikke blitt godkjent.

Boligbyggelaget sørget for å rive alt innvendig. Etter konkursen ble huset solgt for et langt lavere beløp enn ved forrige eierskifte.

De nye eierne fikk en såkalt rammetillatelse for å starte ombygging og rehabilitering. Nå skriver rådmannen følgende til eierselskapet Lehylla Invest i Snillfjord:

"Vi har registrert at søknadspliktige tiltak er igangsatt på denne eiendommen, uten at nødvendige tillatelser er gitt."

"Ulovlighetsoppfølging betyr i denne sammenheng at vi vil presentere saken for Hovedutvalg forvaltning for
politisk vurdering av bruk av tvangsmidler. (...) Tvangsmulkt bør her eventuelt være løpende, og så stor at den vil
medføre et reelt pressmiddel for å få rettet de ulovlige tiltak. Vår foreløpige vurdering er at tvangsmulkt bør benyttes og at den ikke bør være mindre enn 10 000 kroner pr. måned."

Slik så huset ut før (mer tekst under bildet):

corner_1.jpg

Også en annen gjenganger holder kommunens administrasjon i arbeid: Investor Martin Tangen Gudmundsen og hans tomannsbolig i Hovshagen, som omsider har kommet opp.

Her var det krav om bordkleding for å tilpasse bygget til Hov gård. Huset kom opp i betong. Kommunen nektet å godta dette, og kleding har startet.

Men, som det heter i et brev fra Orkdal kommune:

"Vi har i dag mottatt flere bekymringsmeldinger vedrørende utførelsen av gjenstående arbeider. Vi har fått høre at det ved en feil er blitt levert tømmermannspanel, og at tiltakshaver har valgt å sette i gang med montering av dette panelet, liggende og med overlapp."

Kommunens jurist stiller flere spørsmål, og skriver:

"Dersom dette ikke er avklart innen arbeidsdagens slutt på mandag, vil vi vurdere å melde tilsyn med utførelsen."

hov_1.jpg

 

Publisert 05.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Historieløst av kommuneadministrasjonen! 06.10.2010 11:09
Skal man gå løs på fasaden på Corner-huset med lupe, så holder ikke pålegget som kommer her! For det første: bildet av huset med den røde kledningen er SLETT IKKE noen orginal fasade! Det er huset etter at "Jense" totalrenmoverte huset og brukte første etasje som bolighus. Etter min hukommelse skjedde dette en gang på 1970 - 80 tallet. Da tok "Jense" over etter at hans far var gått bort, hans mor bodde fremdeles i mange år i huset, og i andre etasje som alltid, etter min husk. Før den tid var fasadene i første etasje fullstendig bygget om i flere omganger, det var et BRUKSHUS, ikke et signaturbygg for Nergata! Historien er litt besnærende, far til "Jense" arbeidet på Thamshavn som alle andre. Så vant han i tipping, hele 50 0000, noe som tilsvarte 10 solide årslønner, kanskje 15 årslønner på det tidspunktet. Dermed satte man i gang en storstilt utbygging og modernisering av første etasje, det som ble Cafe Corner. DET var et signatursted for Kåresgata, men Orkdal kommune kan ikke i 2010 pålegge noen å restaurere tilbake huset til en gammeldags KAFETERIA som serverer Kjøttkaker og grønnerter, kaffe og Karbonade og kaffe og Wienerbrød, da må Orkdal kommune finansiere det, og frede huset og DRIVE kafeteriaen! På det tidspunkt denne ombyggingen skjedde og Cafe Corner oppstå i den form som den hadde i over 30 år, var dette den mest moderne fasade på Orkanger, det var store glassruter, helt ulikt alt i Kåresgata, det var panel i edeltre og det var to forretningslokaler, ved siden av Cafe Corner var det et rom som opp gjennom årene ble brukt av forskjellige andre bedrifter, inntil Samvirkelaget ble nedlagt og flyttet på Domus og kun Prix og A. Solbu lå igjen sammen med Corner. Det er meningsløst å pålegge eieren å rekonstruere dette. "Det ska bo folk i hus, hus treng folk" sang nylig avdøde Jack Berntsen. Å tro at man best bevarer hus ved å lage museer av en hel bydel og la husene stå tomme er tanketom ukultur! La huiseieren gjennomføre sin oppusiing, huset blir pent og kommer til å fremstå som mer opprinnelig enn 70-tallets Cafe Corner, for allerede DA ble det orginale fjernet og huset påbygget og ombygget. Ta en prat med "Jense" det oppfordres Orkdal Kommune herved til, han kan bistå med å korrigere historien og fortelle i detalj hva som har skjedd, han vokste opp der og bodde der sammen med familien i mange, mange år. Erik Prestmo

Gerd Nordli 07.10.2010 22:12
Det eneste som hjelper mot disse eiendoms-investorerne er høye bøter.Det gjelder Corner-huset,brannstasjonen og den gamle Middelskolen.At rådmannen ikke har tatt større grep,er en skam.

Hans K 06.10.2010 12:50
Tror ikke kommunen krever at bygget skal tilbakeføres til Corner-tida. Trusselen om tvangsbot skyldes ifølge brevet fra kommunen til huseier at endringer er gjort uten at det er søkt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse