Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalslista med partipisk: Nytt nei til satsing på bykjerne

DSC_0005_1_1.JPG

Nok en gang har de uavhengige medlemmene av Orkdalslista stemt i blokk. På ny er vedtaket et slag mot målet om å skape en kompakt bykjerne. Et hastevedtak i kommunestyret onsdag plasserte framtidig kulturhus ved kinoen på Bårdshaug med 19 mot 16 stemmer. Orkdalslista stemte samlet mot en utsettelse og samlet for Bårdshaug.

Arbeiderpartiet foreslo å utsette saken for å sikre en grundigere utredning. Millionene brukt på Orkdal 2040 skulle innevarsle langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging i Orkdal. Men rådmannens utredning valgte å se plassering av kulturhus adskilt fra all annen samfunnsplanlegging.

Arbeiderpartiet fikk bare med seg SV (1 stemme) og KrF (1 stemme) på å utsette saken. Det ble dermed 14 mot 21.

Et stort flertall i kommunestyret (21 av 35) ønsker ikke svar på noen av de ubesvarte spørsmålene - som feks mulighetene ved sambruk med skolene på Orkanger.

Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre stemte samlet mot å innhente mer informasjon. Etterpå stemte de for Bårdshaug sammen med KrF og Høyre.

Arbeiderpartiet og FrP stemte mot Bårdshaug. Hadde FrP først støttet forslaget om utsettelse ville det ha fått flertall. Det hadde gitt en bredere vurdering av ST-kvartalet og Sæther/Rømme (FrPs førstevalg).

Det neste som skjer er trolig at partiene med all makt bevilger penger til oppussing eller utbygging av foajeen eller andre deler av kinoen. Det kan bidra til å låse Bårdshaug som alternativ selv om partiene som bestemmer i dag skulle tape valget neste høst. Venstres Arne Grønset forsøkte dette allerede i fjor.

Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre stemte for å skape en kompakt og levende bykjerne i forbindelse med Orkdal 2040. Siden har disse partiene konsekvent stemt mot konkrete forslag som kan gjøre det mulig å nå målet.

Orkdalslista markedsfører seg som et uavhengig "parti"der politikerne kan følge egen overbevisning. Siden valget i 2007 har Elizabeth Mælen Lunde, Khadija Mohamed Ali, Ola Halsen og de andre vært helt enige med Gunnar H. Lysholm.

 

Publisert 29.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 30.09.2010 17:42
Sørgelig at ikke politikerne i Orkdal kan enes om målsettingen i Orkdal 2040 og bygge ut bykjernen i dalføret. Jeg synes dog ikke at et eget orkangerparti er veien å gå,et politisk parti bør funderes på ideologi og ha et sentralt partiapparat i ryggen. Orkdalslista har vel vist at partier uten dette vingler hit og dit etter som det passer. Ett parti har skjønt at vedtar de først en målsetting så får en holde seg til dette; stem AP ved neste kommunevalg.

Politiske partier... 30.09.2010 21:00
...er tuftet på ideologi, som du ganske riktig sier. Men i lokaldemokratiet fungerer det ikke slik. Snarere tvert i mot. Ideologier ØDELEGGER lokaldemokratiet. Ta Torstein Larsen (FrP) feks, dalførets mest utpregede ideolog innen lokalpolitikken. Hans mange krumspring for å få ideologien til å passe med lokalpolitikken driver hans egne partifeller til vanvidd og er den direkte årsak til at partiet hans gjorde et relativt svakt valg i Orkdal ved siste kommunevalg, sammenlignet med resten av landet og spesielt sammenlignet med forhåndstipsene. I kommuneøkonomien er ca 97% av budsjettet fastlagt før man møtes, gjennom forordninger og pålegg fra Oslo og statsbyråkratiet og ikke minst fra kommunaldepartementet. De siste 3 prosentene er da hva man bruker 4 år på å sloss om, og DA er det ikke mye plass til ideologi, snarere å stå sammen mot resten av Norge! ErikP

Tore Slørdahl 02.10.2010 11:11
Fremskrittspartiet er også tuftet på en ideologi der partiprogrammet står høyt. Gjennom partiprogrammet kan våre velgere se om Fremskrittspartiet samsvarer med egne meninger. Derfor er det viktig at vi som Fremskrittspartipolitikere holder oss til dette programmet, i vårt parti er vi kjent for å holde våre løfter. Torstein Larsen er heldigvis en slik ideologisk lokalpolitiker som bidrar til å føre Fremskrittspartiets politikk i Orkdalen, det er jeg glad for. Dersom en er uenig i partiets program er det påvirkning av partiets styrende organer som er den eneste demokratiske veien å gå og ikke gjennom eget solospill på tvers av alle styrende organers vedtak. Fremskrittspartiet er et demokratisk, ideologisk parti med høy respekt for de velgere som har lagt vår stemmeseddel i urna. Dersom man ønsker en politisk løpebane bygd på fagre løfter man ikke har intensjoner om å holde, finnes det mange andre partialternativer med lang erfaring i løftebrudd. Som sekretær i Orkdal Fremskrittsparti kan jeg ikke gjenkjenne Torstein som en leder som "driver egne partifeller til vanvidd", flere politikere burde følge Torsteins eksempel og bli mere ideologisk, slik at flere velgere får det de stemmer på. Tore Slørdahl sekretær Orkdal Fremskrittsparti

lokal 29.09.2010 23:55
Godt at det endelig vil komme et helt nytt parti. Det hjelper ikke med meningsytringer i media og diverse nettsteder. De fleste av dagens politikere er mot Orkangers befolkning, sånn har det blitt. Derfor blir den eneste fremtidige muligheten til påvirkning, å få lokale helter inn i politikken.

Dårlig politisk håndtverk! 29.09.2010 22:54
At Fremskrittspartiet er så sneversynt at de ikke stemmer for utsettingsforslag (som ville ha fått flertall), men vil tvinge gjennom sitt eget snevre syn (som de vet ikke får flertall allikevel) er rett og slett dårlig håndverk. Dette er en sak som SKULLE ha vært bedre forberedt og utredet, det ser alle som har øyne. Det Torstein Larsen har prestert her, ved å sørge for at FrP stemte som de gjorde, det er så dårlig politisk håndverk, det er så lite gjennomtenkt at en politisk rev som Larsen kan ha hatt bare en mening med det : Larsen er enig med flertallet! Men han ønsker ikke å betale prisen ved å være med på et upopulært vedtak, som han vet FrP ville ha tapt stemmer på nede på Orkanger, som er kommunens viktigste valgkrets. Derfor later han som om det foreligger uenighet, stiller et forslag han VET vil splitte opposisjonen og får både i pose og sekk - tror han. Det blir opp til oss å vise at han tar feil og straffe ham for det. I saker hvor det foreligger uklarhet er det nærmest en parlamentarisk PLIKT å stemme for utsettelsesforslag! Erik Prestmo

Når tar noen tak? 29.09.2010 21:18
I går skreiv jeg under på ei liste for at enda et politisk parti skal få still til kommunevalget. Ikke for at jeg er så enig i alt, men for at ALLE politiske meninger skal få stille til valg som et alternativ for velgerne. Når kommer Orkanger-lista? Som tør å stille på en åpen støtte til Orkanger i stort og smått og som tør å stille i kommunestyret i kraft av god politikk, gjennomtenkte holdninger og støtte til de beste forslagene både for orkanger, 7320 og alle de andre lokale bosammenslutningene i kommunen. OG som lover å stille sine valgte representanter fritt til å stemme etter sin mening og ikke bruker partipisk og tvinger folk til å stemme etter EN LEDERS OVERBEVISNING? Orkdalslista er politisk skamplett.

spre 29.09.2010 20:13
Ingen overraskelse at det stemmes mot Orkdal 2040 og dens rådgivere. Spredningen av sentrumsfunksjonene fortsetter i stor stil.

VONBROTEN 29.09.2010 20:06
SKAMMENS DAG. ET HÅN MOT 2040 PROSESSEN. HØRER AT DET ER NYE POLITIKERE PÅ GANG I ET PAR PARTIER I LOKALPOLITIKKEN. VEL OG BRA DET MEN DET MÅ OGSÅ ET HELT NYTT PARTI PÅ PLASS TIL NESTE VALG.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse