Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Ber kommunestyret utsette kulturhus-tomt

26042009307_2.jpg

Styret i Orkanger Vel vedtok tirsdag kveld en innstendig anmodning til Orkdal kommunestyre om å vente med å velge tomt for framtidig kulturhus. Saken kan bli avgjort allerede onsdag. Helt sentrale spørsmål om økonomi og samfunnsplanlegging mangler i rådmannens utredning. Hele uttalelsen kan du lese her.

Plassering av kulturhus har vidtrekkende følger ikke bare for kulturlivet, men for utvikling av næringslivet, sambruk med skolene og stimulans til ei vital sentrumsutvikling.

Orkanger Vel frykter at et hastevedtak presset gjennom av det politiske flertallet på grunnlag av ei mangelfull utredning vil:
- skade stedsutviklinga.
- skape økt mistillit mellom deler av befolkningen og det politiske miljløet.
- svekke rådmannens autoritet som objektiv rådgiver.

Orkdal 2040 skapte forventninger om et krafttak for å bygge en bykjerne basert på samspill mellomn næringsliv, kulturliv og utdanning. Forventningene står i fare for å briste.

Utredninga nevner blant annet ikke at 550 elever vil kunne bruke kulturhuset på dagtid dersom det legges i ST-kvartalet. Orkdal kommune vil spare store beløp på framtidig skoleutbygging uten at rådmannen berører temaet.

Også barnehager vil få gangavstand til kulturhuset. Gangavstand mellom sentrumsfunksjoner er for øvrig et nøkkelord i Orkdal 2040.

Rådmannen - ved enhetsleder Kai Roger Magnetun - skriver i utredninga at Bårdshaug ligger innenfor "komfortabel gåavstand."

Det tar 11-13 minutter å gå fra skolene på Orkanger. Tur/retur vil 2/3 av en undervisningstime forsvinne i gange. Alle andre skoler ligger enda lenger unna.

Orkdal kommune har ikke bare som uttalt mål å skape en kompakt bykjerne. Et annet mål er å redusere bilbruken. Heller ikke det drøftes av rådmannen.

 

Publisert 28.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Skoen må på den andre foten! 28.09.2010 23:03
I stedet for å lete med lys og lykte etter hva man kan presse inn på tomta ved rådhuset, må man der oppe konsentrere seg om hva man kan bruke de delene av bygget som blir frigjort til, når kulturhuset flyttes vekk fra administrasjonen. Hvorfor i all verden skal KOMMUNESTYRESALEN være nærmeste nabo til et kulturhus? Ikke alle forbinder det som foregår i den salen med kultur, snarere tvert i mot, etter hvert som såpeoperaen Orkdal 2040 fortsetter og fortsetter, uten at noe egentlig har skjedd!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse