Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklahallen: OIF turn frykter de blir hjemløse

basis.jpg

OIFs turnavdeling har tatt kontakt med de politiske partiene foran kommunestyrets møte onsdag. Turn ber innstendig om at politikerne bevilger 4-5 millioner kroner ekstra for å innlemme såkalt basishall (bildet) i ny bane 3 i Orklahallen. Hvis ikke vil turnavdelinga stå uten lagerplass og mulighet til å drive videre, heter det. Turn har ca. 300 aktive fra hele Orkdal og Skaun.

En basishall er en hall med faste apparater og skumgummigrop som på bildet over.

OIF turn bruker i dag Gammelhallen til trening og lagerplass. Den vil falle bort som alternativ når ny bane 3 skal bygges. Bane 3 er planlagt som en ren spilleflate.

Turn kom seint inn i planlegginga. Ei prosjektgruppe har beregnet at funksjonene til en basishall vil fordyre utbygginga med hele ti millioner kroner.

OIF turn mener dette anslaget er for høyt, fordi det er lagt inn unødvendig mye areal og en ekstra tribune. Ifølge turnavdelinga er det nok å utvide hallen med ti meter i lengderetningen (460 kvm). Avdelinga mener at ekstrakostnaden da blir 7 millioner kroner. Med fradrag av 2,5 millioner i spillemidler blir faktisk kostnad mellom 4 og 5 millioner, ifølge OIF turn.

I formannskapet forrige uke foreslo Ap å utvide prosjektet med ti meter. Forslaget fikk bare tre av ti stemmer.

Turnavdelinga advarer mot at treningsmulighetene for OIFs nest største avdeling forsvinner med lagerplassen og bruken av Gammelhallen. Avdelinga påpeker også at en baishall kan gi store leieinntekjter fordi den vil være attraktiv både for skoler og andre idretter enn turn. 

Publisert 27.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Støttes! 27.09.2010 21:56
Etter å ha sett turnavdelingen streve i mørket i gammelhallen i noen år, støttes dette forslaget. Her kan man ikke se på kronene, for dette er en unnlatelses-synd gjennom snart 40 år av Orkdal kommune. Man må vise i praksis at IDRETTS-parken betyr noe mer enn fotball! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse