Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF ber kommunen overta Ulvåsveien

Ulv__sen_008_1.jpgOIF har bedt Orkdal kommune ta over drift og vedlikehold av Ulvåsveien og parkeringsplassen ved Ulvåshytta (bildet). Idrettsforeninga får nå 65 000 kroner i kommunalt tilskudd årlig for å holde veien i god stand. Men pengene strekker ikke til, heter det i et brev fra OIF-leder Rudolf Larsen.

Utfarten til Ulvåsmarka har økt kraftig de siste årene, særlig om vinteren. Dette har blant annet sammenheng med OIFs innsats for å kjøre opp løyper og merke dem. Det pågår en formidabel dugnadsinnsats i selve marka. OIF mener derfor det er rimelig at kommunen tar ansvaret for allmennhetens adgang til utfartsterrenget.

Ulv__sen_002_1.jpgOrkdal kommune har bidratt med 618 000 kroner for å utbedre veien og utvide parkeringslassen ved hytta. I tillegg til økt trafikk, krever utvidelsene i seg selv mer penger til brøyting, skraping og grusing. Biltrafikken sliter hardt på veidekket.

Tidligere var vedlikeholdet finansiert av OIF, hovedsakelig ved innkreving av bompenger. Senere har kommunen gått inn med årlige driftstilskudd i stedet. OIF må nå bruke av egne inntekter for å holde veien i stand.

 

Publisert 06.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse