Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Borgerlig blokk har bestemt seg: Nei til kulturhus i sentrum

26042009305_2.jpg

Den politiske flertallsblokka i Orkdal vil bygge ut kulturhus ved kinosalen uten å utrede alternativene. Verken økonomiske ringvirkninger, sambruk med skolene på Orkanger eller andre gevinster skal beregnes. Disse partiene vil heller ikke se på risikoen for at rådhuset snart kan trenge arealet de nå setter av til kulturhus.
Det kom fram i formannskapet onsdag.

Ordfører Gunnar H. Lysholm fra Orkdalslista har erklært seg inhabil siden han har økonomisk egeninteresse av at kulturhuset bygges ut like ved Bårdshaug Herregård. Lysholm eier halvparten av aksjene.

Dermed var det ti representanter som avga stemme i formannskapet. Avstemninga endte 5-5 med fungerende ordfører Arne Grønsets (V) dobbeltstemme som avgjørende.

Orkdalslista, Senterpartiet og KrF stemte som så ofte ellers sammen med Venstre.

APs fire representanter ønsker utbygging i ST-kvartalet.

Torstein Larsen (FrP) stemte for Rømme Øvre.

Saken kommer opp i kommunestyret onsdag. Alt tyder på at samarbeidspartiene nok en gang stemmer i blokk. Det inkluderer Orkdalslista, som er markedsført som"upolitisk" med politikere som står fritt.

Men Elizabeth Mælen Lunde, Khadija M. Ali og de andre fristilte stemmer i blokk når det kommer til stykket.

Det oppsiktsvekkende ved saken er ikke at flertallet går inn for Bårdshaug-alternativet, men at dette skal avgjøres med en gang - uten en reell utredning.

Rådmannens (Kai Roger Magnetun) utredning gir knapt svar på annet enn at det er billigere å bygge på egen tomt (Bårdshaug) enn å kjøpe tomt (ST-kvartalet eller Rømme Øvre).

Hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt er det ikke en gang gjort forsøk på å beregne. Kulturhuset er ikke plassert i et stedsutviklingsperspektiv - trass i to års arbeid med en strategisk stedsutviklingsplan som Orkdal 2040.

Her er noen få av mange uavklarte spørsmål:

* Hvilken gevinst kan ST-kvartalet gi ved at skolene bruker kulturhuset på dagtid? (sambruk kontra bygging av ny skole).

* Hvilke ringvirkninger vil ST-kvartalet gi for handel og kafeer, kontra Bårdshaug der det ikke ligger til rette for ringvirkninger (synergier)?

* Hvilket løft kan ST-kvartalet gi kulturen og et kulturhus fordi plassering i handlegata åpner for etablering av kommersiell virksomhet som gir leieinntekter i huset?

* Når  må rådhuset bygges på fordi administrasjonen vokser og fordi funksjoner blir flyttet fra distiktet til regionsentret Orkdal? I ytterste fall må det bygges nytt rådhus fordi kulturhuset blokkerer for videre ekspansjon på Bårdshaug.

Det politiske flertallet ønsker ikke å avklare disse spørsmålene. ST-kvartalet gravlegges snarest.

Varaordfører Oddbjørn Bang, som hadde forfall i formannskapet, ledet for øvrig Visjonsutvalget. Dette utvalget framhevet nettopp muligheten for samspill mellom næringsliv, kultur og undervisning i sentrum.

Nedenfor et bilde av Orkanger Vels visjon for kulturhus i ST-kvartalet. Visjonen er nøktern, og slett ikke prangende. Den forutsetter heller ikke kjøp av ST-gården, slik rådmannen framstiller det i utredningen.

n_8_1.jpg

 

Publisert 22.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gerd Nordli 23.09.2010 19:32
Helt enig med de forrige innsenderne.At noen representanter i et kommunestyre kan kalle seg upolitiske,sier vel litt om hvem som skjuler seg bak Orkdalslista.Vinglepartiet Venstre er muligens det partiet som kommer i nærheten og sannsynligvis har flest medsammensvorne der.

Prangende bygg 23.09.2010 08:36
Det er nok akkurat dette bildet som har blitt for drøyt å svelge for de som sverger til grendastugguene og karskkoppene. For det blir for stort (fantasien strekker ikke til) - det blir for prangende og til sammen blir det en provokasjon ("ein diger låve, der ørabøggen itj ska driv med ainna einn kulltur?"). I deres verden er kulturaktivitet ut over en gapskratt-revy bortkastet tid og tap av penger. Derfor blir resultatet slik, og derfor reiser deres barn og barnebarn til Trondheim, eller til Oslo for å få kulturell påfyll. Og til slutt reiser de helt vekk fra gamle fedre og bestefedre og. Men av lokaltaktiske hensyn hadde det sikkert vært lurt å tegne huset litt mindre og formgi det som en låve!

Utfløtter 23.09.2010 02:04
Noe av det mest tragiske,er den såkalte Orkdalslista.Slike lister består ofte av mørkeblå personer der kultur er et fremmedord.Noe den nåværende ordfører,tidligere Frp-medlem,Lysholm,er et bevis på.

Ørbøgg i Oslo 22.09.2010 23:27
*sukk* Å sånn går nå dagan. Og åran. Er denne gjentagende kortsiktigheten som gjør at det ikke blir aktuelt å flytte nærmere hjem igjen enn Trondheim, uansett hvor mange årlige fristende velkommen hjem-brev ordførern måtte sende.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse