Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Liker ikke bygg på Rianmyra

Rianmyra_friomr__de_Orkanger_010_1.jpgFylkeskonservatoren misliker det planlagte nybygget ved Rianmyra barnehage. Orkdal kommune blir bedt om å vurdere utformingen på nytt. Årsaken er at bygningen vil bryte sterkt med den gamle trehusbebyggelsen på Ner-Øra. Dermed har naboene fått støtte i klagen på prosjektet ved det tidligere friområdet (bildet) på Orkanger.

Sør-Trøndelag fylkeskommune skriver blant annet at:

* Nybyggets kubelignende deler mot øst og nord er stedsfremmede. (Kube betyr kantete, klosselignende).

* Bygningen bryter med stedstypisk arkitektur i form, uttrykk og proporsjon (størrelse).

* Nye bygg bør danne en harmonisk helhet med omgivelsene.

Reguleringsplanen for Ner-Øra er gammel (fra 1985). Da ble de tilstøtende områdene til Rianmyra regulert til områder av historisk antikvarisk kulturell verdi (verneverdig.) Disse omhandler blant annet Middelskolen, der kommunen nå vil bøtelegge eierne med 400 000 kroner som straff for forfall.

Brevet fra fylkeskonservator Marie Louise Anker er i realiteten en sterk kritikk av kommunens egen byggeskikk i området. Loven pålegger nettopp kommunen et ansvar for å sikre at nybygg ser bra ut og at de harmonerer med omgivelsene.

Rianmyra barnehage ble vedtatt utbygd i all hast som en følge av garantien om full barnehagedekning. Protester har forsinket planene.

Selve omreguleringen av tomta fra friområde til barnehage var for øvrig i strid med intensjonene i den overordnede kommuneplanen. I planen sier politikerne at sentrale friområder skal tas vare på.

Orkanger Vel ba kommunen sette av areal til et nærmiljøanlegg tilrettelagt for større barn og ungdom på området. Det blir det neppe plass til.

 

 

Publisert 05.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse