Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til butikker ved Shell - ja til ringbuss på Orkanger

Orklapark3_1_1.bmp

Politikerne skal samle løse tråder etter Orkdal 2040. Rådmannen foreslår å omgjøre vedtaket om å utvide sentrumssonen ved Shell på Bårdshaug.
Rådmannen anbefaler dessuten at konkrete 2040-planer gjennomføres: Ringbuss på Orkanger og byggestart for Orkla-parken (tegning) er to av disse. Tegninga viser et grønt-/parkdrag fra Gjølmebrua forbi OTI til Idrettsparken.

Begrensningene først:
Statlige etater skal kontrollere kommunale planer. Orkdal 2040-planen hadde som formål blant annet å skape et kompakt sentrum og begrense utslipp fra biltrafikk.

Orkdalslista foreslo likevel å UTVIDE sentrumssonen for å tillate detaljhandel ved Shell på Bårdshaug. Lista fikk med seg flertallet.

Men Statens Vegvesen vil ikke ha butikker på sørsida av den kommende E39 (som snart kommert ned Skjenalddalen).

Rådmannen anbefaler at kommunestyret kaster kortene slik at planen kan godkjennes. Alternativet er mekling, som muligens vil være nytteløst.

Dermed kan den røde streken bli liggende der den lå inntil det overraskende vedtaket 23.juni.

Deretter mulighetene:
Rådmannen er også opptatt av at Orkdal 2040 må føres videre blant annet ved at konkrete tiltak settes ut i livet. Her skal vi nevne to:

1. Ringbussrute. En konsulentrapport foreslår lokalbuss i ring mellom Hovsbakkan og Skysstasjonen og ei rute mellom Skysstasjonen og Gjølme via OTI og Grønøra. Det forutsettes at rutene korresponderer med TimeEkspressen. Utfordringen  blir å venne folk til å ta lokalbuss i stedet for å kjøre bil. Tilskuddsbehovet avhenger av antall passasjerer.

2. Orklaparken. Rådmannen foreslår at utbygging av dette prosjektet blir prioritert. Orklaparken er en parkmessig visjon for området langs elva og mellom elva og Idrettsparken.

Særlig det siste har stor betydning for Orkanger. Et sammenhengende grøntdrag fra Idrettsparken/Orklahallen forbi OTI og fram til Gjølmebrua vil gjøre området mer attraktivt.

Det er for øvrig avsatt tomter både til industri, offentlig formål (mulig skole) og boliger for personer med særskilte behov i dette området.

Tanken med Orklaparken er også å gjøre elva mer synlig (bildet under).

C__Documents_and_Settings_hanskr_Lokale_innstillinger_Temporary_Internet_Files_Content.IE5_J2DF20GO_Orklaparken_1_.pdf___Adobe_Reader.bmp

 

Publisert 17.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ringbuss? 18.09.2010 10:48
Sist det var snakk om noe slikt var vel i VIGOR-tida. Da ble det satt opp arbeidsbuss som gikk noen få måneder - tom. Folk foretrekker bil, eller å gå, om distansen bare er kort nok. Dette forslaget forutsetter to mindre busser, kanskje biler på størrelse med maxi-taxi. Det må to sett med sjåfører på turnus til her, da blir det snakk om millionbeløp! Millioner koster det å kjøpe biler også. Dette er et slag i luften, det er en plan som er like dårlig fundert som rådmannens kulturhus-forslag. Dette kommer det aldri til å komme noe varig ut av. Om det blir satt i gang som et prøveprosjekt, og det blir bevilget penger, kommer det til å bli lagt ned så fort den første bevilgningen er svidd av. Jeg setter min lit til Torstein Larsen, som er den eneste som ikke er fullt så lettlurt som resten av representantene når det er snakk om Harehjerne-prosjekter! ErikP

Kortslutning! 17.09.2010 21:08
I 1974 ble det fattet et vedtak i Orkdal kommunestyre, som BURDE ha grensesettende virkning også i dag. Jeg tenker på det vi i dag kjenner som E-39 og som ble kalt omkjøringsveien for lenge siden. I stedet for å samle all trafikk fra Hemne og Hitra/Frøya og dermed Ålesund og Kristiansund, og tvinge trafikken tvers gjennom det som politikerne kaller sentrum i dalen, bør man heller reversere vei-vedtaket og sende trafikken ned lenger oppe, bygge bru over Orkla og koble på E-39 ovafor Follo. Dette er å forsøke å legge plaster på en svulst. Skjær vekk svulsten før det utvikler seg til noe verre! Erik Prestmo

Urealistisk? 20.09.2010 10:10
Ei ny bru fra Fannremsmoen over Orkla vil medføre en ekstra kjørelengde på drøyt 5 km i forhold til dagens vei rett gjennom Bårdshaug Vest, for de som kommer fra Gjølme-sida og skal til Trondheim. Dette medfører 3-5 minutter ekstra kjøring, og jeg vil tro det stort sett er tyske bobil-tursiter som ikke klarer å lete seg fram til snarveier via Vigor eller gjennom Bårdshaug Vest, som i dag. Jeg tror det beste ville være å legge veien i kulvert. Med kulvert fra Bårdshaug-brua og kryss (rundkjøring?) under bakken ved Shell, vil det meste av gjennomgangstrafikk være skjult for oss som bor på Orkanger - hvis det legges kulvert så langt nord som til Perbakkan. Problemet er vel snarere at det meste av gjennomgangstrafikk da også vil være skjult for handelsstanden på Bårdshaug Øst, med dertil hørende lobbyvirksomhet mot en sådan løsning... R.S.

Urealistisk??? 24.09.2010 13:15
Det er hittil ikke fjernet en eneste vei eller bro i Norge, ved nybygging. Så Bårdshaugbrua kommer til å ligge der den - som kommunal vei. Altså en lokalvei for oss som allerede ER kjent her. Men E39 skal ikke gå forbi Domus/Amfi! Og veivesenet eller hva nå staten har døpt det om til, sier selv - som den fremste ekspertise på omerådet - at det ikke er plass til kulvert her, det er ingen god løsning. Det er bare å innse, KULVERT er blitt et slagord for politikere som har lakkert seg selv inn i et hjørne. Det eneste holdbare er å sende tungtrafikken utenom dette området, tyskere i bobil trenger vi ikke bry oss om de har GPS og mobil med MMS og tipser hverandre om parkeringsmulighet rett utenfor gjerdet mitt.... Så ditt forslag er en løsning på et egentlig ikke-eksisterende problem, R.S! Vi får snakkast med om en 10 års tid, så skal vi se at dette var en feilaktig løsning, for fornuften trenger tid på å trenge igjennom! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse